Tuesday, July 24, 2012

မဇၩိမ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ ဓါတ္ပုံမ်ား


ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္လာသည့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၂၄ ရက္ေန႔က ေတြ႔ရစဥ္။ (ဓါတ္ပံု - မ်ဳိးသန္႔၊ မဇၩိမ) ဇူလိုင္ ၂၄ ရက္ေန႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ ဦးတီခြန္ျမတ္ တင္သြင္းသည့္ “တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ ဥပေဒ ျပ႒ာန္းေရး“ အဆိုကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေျခာက္ေယာက္က ေထာက္ခံ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ထိုအဆိုကို ကိုယ္စားလွယ္စုစုေပါင္း ၂၇ ဦး ေဆြးေႏြးရန္ ရွိေနသည္။

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအတြက္ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ စားေသာက္ဆိုင္မွ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္အတူ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၂၄ ရက္ေန႔က ေတြ႔ရစဥ္။ (ဓါတ္ပံု - မ်ဳိးသန္႔၊ မဇၩိမ)

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္လာသည့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၂၄ ရက္ေန႔က ေတြ႔ရစဥ္။ (ဓါတ္ပံု - မ်ဳိးသန္႔၊ မဇၩိမ) ဇူလိုင္ ၂၄ ရက္ေန႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ ဦးတီခြန္ျမတ္ တင္သြင္းသည့္ “တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ ဥပေဒ ျပ႒ာန္းေရး” အဆိုကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေျခာက္ေယာက္က ေထာက္ခံ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ထိုအဆိုကို ကိုယ္စားလွယ္စုစုေပါင္း ၂၇ ဦး ေဆြးေႏြးရန္ ရွိသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးခန္းမအတြင္း ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၂၄ ရက္ေန႔က ေတြ႔ရစဥ္။ (ဓါတ္ပံု - မ်ဳိးသန္႔၊ မဇၩိမ) ဇူလိုင္လ ၂၄ ရက္ေန႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ စည္းေဝးမႈအတြင္း ဇလြန္မဲဆႏၵနယ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးတင္ထြဋ္၏ “လယ္ေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရျခင္းမ်ားအား စံုစမ္းေလ့လာေဖၚထုတ္ၿပီး ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား နစ္နာမႈမရွိေစေရး တရားမွ်တစြာ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္” အဆိုကို ကိုယ္စားလွယ္ ၁ဝ ဦးက ေထာက္ခံေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးခန္းမအတြင္း ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၂၄ ရက္ေန႔က ေတြ႔ရစဥ္။ (ဓါတ္ပံု - မ်ဳိးသန္႔၊ မဇၩိမ) ဇူလိုင္လ ၂၄ ရက္ေန႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ စည္းေဝးမႈအတြင္း ဇလြန္မဲဆႏၵနယ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးတင္ထြဋ္၏ “လယ္ေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရျခင္းမ်ားအား စံုစမ္းေလ့လာေဖၚထုတ္ၿပီး ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား နစ္နာမႈမရွိေစေရး တရားမွ်တစြာ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္” အဆိုကို ကိုယ္စားလွယ္ ၁ဝ ဦးက ေထာက္ခံေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ျပည္သူ႔လအတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးခန္းမအတြင္း ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၂၄ ရက္ေန႔က ေတြ႔ရစဥ္။ (ဓါတ္ပံု - မ်ဳိးသန္႔၊ မဇၩိမ) ဇူလိုင္ ၂၄ ရက္ေန႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ ဦးတီခြန္ျမတ္ တင္သြင္းသည့္ “တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ ဥပေဒ ျပ႒ာန္းေရး” အဆိုကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေျခာက္ေယာက္က ေထာက္ခံ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ထိုအဆိုကို ကိုယ္စားလွယ္စုစုေပါင္း ၂၇ ဦးက ေဆြးေႏြးမည္ ျဖစ္သည္။

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ျပည္သူ႔လအတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးခန္းမအတြင္း ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၂၄ ရက္ေန႔က ေတြ႔ရစဥ္။ (ဓါတ္ပံု - မ်ဳိးသန္႔၊ မဇၩိမ) ဇူလိုင္ ၂၄ ရက္ေန႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ ဦးတီခြန္ျမတ္ တင္သြင္းသည့္ “တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ ဥပေဒ ျပ႒ာန္းေရး” အဆိုကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေျခာက္ေယာက္က ေထာက္ခံ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ထိုအဆိုကို ကိုယ္စားလွယ္စုစုေပါင္း ၂၇ ဦးက ေဆြးေႏြးမည္ ျဖစ္သည္။

ဆီဒိုးနားဟိုတယ္တြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ Mining Summit က်င္းပ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဆီဒိုးနားဟိုတယ္တြင္ ဇူလိုင္လ ၂၂ ရက္ေန႔မွ စတင္က်င္းပေနသည့္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ Mining Summit တြင္ သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီး ဦးသိန္းထိုက္ အမွာစကား ေျပာၾကားေနစဥ္။ (ဓါတ္ပံု - မဇၥ်ိမ) ျပည္တြင္းျပည္ပ ကိုယ္စားလွယ္ေပါင္း ၃၀၀ ခန္႔ တက္ေရာက္ၾကသည္။

ဆီဒိုးနားဟိုတယ္တြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ Mining Summit က်င္းပ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဆီဒိုးနားဟိုတယ္တြင္ ဇူလိုင္လ ၂၂ ရက္ေန႔မွ ၂၅ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပေနသည့္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ Mining Summit သို႔ တက္ေရာက္လာေသာ ျပည္တြင္းျပည္ပ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ေတြ႔ရစဥ္။ (ဓါတ္ပံု - မဇၥ်ိမ) အဆိုပါ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးသို႔ ကိုယ္စားလွယ္ေပါင္း ၃၀၀ ခန္႔ တက္ေရာက္ၾကသည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ အလည္အပတ္ သြားေရာက္ေနစဥ္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သမၼတ၏ မူဝါဒကို ေထာက္ခံေသာအားျဖင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အလံလႊင့္ထူမႈမ်ား ျပဳၾကသည္ကို တနဂၤေႏြေန႔ ဇူလိုင္ ၂၂ ရက္၊ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္က ေတြ႔ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု- သိန္းလိႈင္/ မဇၩိမ။ သမၼတက တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္လာၾကေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို ဒုကၡသည္ စခန္းတြင္ထားရန္ႏွင့္ တတိယႏိုင္ငံသို႔ ပို႔ေပးရန္ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ အလည္အပတ္ သြားေရာက္ေနစဥ္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သမၼတ၏ မူဝါဒကို ေထာက္ခံေသာအားျဖင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အလံလႊင့္ထူမႈမ်ား ျပဳၾကသည္ကို တနဂၤေႏြေန႔ ဇူလိုင္ ၂၂ ရက္၊ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္က ေတြ႔ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု- သိန္းလိႈင္/ မဇၩိမ။ သမၼတက တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္လာၾကေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို ဒုကၡသည္ စခန္းတြင္ထားရန္ႏွင့္ တတိယႏိုင္ငံသို႔ ပို႔ေပးရန္ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ခ်စ္ၾကည္ေရး အလည္အပတ္ ေရာက္ရွိေနေသာ သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ ထိုုင္းႏိုုင္ငံ၊ ခြ်န္ဘူရီျပည္နယ္ရွိ လမ္ခ်ာဗန္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းသုုိ႔ တနဂၤေႏြ ဇူလိုုင္ ၂၂ ရက္မြန္းလြဲပိုုင္းက သြားေရာက္ေလ့လာရာ ထုုိင္း အရာရွိမ်ားက ရွင္းလင္းတင္ျပေနပံုု။ (ဓာတ္ပံုု- MJA) သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ တေန႔ထဲမွာပင္ လမ္ခ်ာဗန္ရွိ အထူးစက္မႈဇုုန္သိုု႔လည္း သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့သည္။

ခ်စ္ၾကည္ေရး အလည္အပတ္ေရာက္ရွိေနေသာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သည္ ထိုုင္းႏိုုင္ငံ၊ ခြ်န္ဘူရီျပည္နယ္ရွိ လမ္ခ်ာဗန္
ေရနက္ဆိပ္ကမ္းသုုိ႔ တနဂၤေႏြ ဇူလိုုင္ ၂၂ ရက္မြန္းလြဲပိုုင္းက သြားေရာက္ေလ့လာရာ ထုုိင္း အရာရွိမ်ားက ရွင္းလင္း တင္ျပေနပံုု။ (ဓာတ္ပံုု- MJA) သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ တေန႔ထဲမွာပင္ လမ္ခ်ာဗန္ရွိ အထူးစက္မႈဇုုန္သိုု႔လည္း သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့သည္။

ခ်စ္ၾကည္ေရး အလည္အပတ္ေရာက္ရွိေနေသာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သည္ ထိုုင္းႏိုုင္ငံ၊ ခြ်န္ဘူရီျပည္နယ္ရွိ လမ္ခ်ာဗန္
ေရနက္ဆိပ္ကမ္းသုုိ႔ တနဂၤေႏြ ဇူလိုုင္ ၂၂ ရက္မြန္းလြဲပိုုင္းက သြားေရာက္ေလ့လာရာ ထုုိင္း အရာရွိမ်ားက ရွင္းလင္း တင္ျပေနပံုု။ (ဓာတ္ပံုု- MJA) သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ တေန႔ထဲမွာပင္ လမ္ခ်ာဗန္ရွိ အထူးစက္မႈဇုုန္သိုု႔လည္း သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့သည္။


ပထမဆံုး ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အေမရိကန္သံအမတ္ႀကီး ဒဲရက္ မစ္ခ်ယ္

၂၂ ႏွစ္အတြင္း ပထမဆံုး ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အေမရိကန္သံအမတ္ႀကီး ျဖစ္လာေသာ ဒဲရက္ မစ္ခ်ယ္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းသစ္ရွိ အေမရိကန္သံ႐ုံးတြင္ ျပည္တြင္း ျပည္ပမီဒီယာမ်ားကိုေတြ႔ဆံု ေျပာၾကားေနသည္ကို ဇူလိုင္ ၂၀ ရက္၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ နံနက္က ေတြ႔ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု- မဇၩိမ။ ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းေျမာက္ပိုင္းတြင္ စားနပ္ရိကၡာ လိုအပ္ေနေသာ လူေပါင္း (၅၅၀၀၀) အတြက္ (၆) လစာတန္ခ်ိန္ (၃၄၀၀)ကို ဝယ္ယူလႉတန္းႏိုင္ရန္ အေမရိကန္က ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာအဖြဲ႔ကို အေမရိကန္ေဒၚလာ (၃) သန္း လႉတန္းခဲ့ေၾကာင္း သံအမတ္ႀကီး ကေျပာၾကားသြားသည္။ ျမန္မာအစိုးရ၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအေပၚ မူတည္ၿပီး အမရိကန္က ကူညီေပးမႈမ်ား တိုးျမႇင့္သြားမည္ဟုလည္း ေျပာသည္။

ပထမဆံုး ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အေမရိကန္သံအမတ္ႀကီး ဒဲရက္ မစ္ခ်ယ္

၂၂ ႏွစ္အတြင္း ပထမဆံုး ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အေမရိကန္သံအမတ္ႀကီး ျဖစ္လာေသာ ဒဲရက္ မစ္ခ်ယ္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းသစ္ရွိ အေမရိကန္သံ႐ုံးတြင္ ျပည္တြင္း ျပည္ပမီဒီယာမ်ားကိုေတြ႔ဆံု ေျပာၾကားေနသည္ကို ဇူလိုင္ ၂၀ ရက္၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ နံနက္က ေတြ႔ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု- မဇၩိမ။ ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းေျမာက္ပိုင္းတြင္ စားနပ္ရိကၡာ လိုအပ္ေနေသာ လူေပါင္း (၅၅၀၀၀) အတြက္ (၆) လစာတန္ခ်ိန္ (၃၄၀၀)ကို ဝယ္ယူလႉတန္းႏိုင္ရန္ အေမရိကန္က ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာအဖြဲ႔ကို အေမရိကန္ေဒၚလာ (၃) သန္း လႉတန္းခဲ့ေၾကာင္း သံအမတ္ႀကီး ကေျပာၾကားသြားသည္။ ျမန္မာအစိုးရ၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအေပၚ မူတည္ၿပီး အမရိကန္က ကူညီေပးမႈမ်ား တိုးျမႇင့္သြားမည္ဟုလည္း ေျပာသည္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ႐ုံးခ်ဳပ္၌ က်င္းပသည့္ ၆၅ ႏွစ္ေျမာက္ အာဇာနည္ေန႔ အခမ္းအနားတြင္ တက္ေရာက္လာသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ဇူလိုင္လ ၁၉ ရက္ေန႔က ေတြ႔ရစဥ္။(ဓါတ္ပံု - ရဲမင္း၊ မဇၥ်ိမ)

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ႐ုံးခ်ဳပ္၌ က်င္းပသည့္ ၆၅ ႏွစ္ေျမာက္ အာဇာနည္ေန႔ အခမ္းအနားတြင္ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ဓါတ္ပံုကုိ ကုိင္ေဆာင္ထားသည့္ ကေလးငယ္တစ္ဦးအား ဇူလုိင္လ ၁၉ ရက္ေန႔က ေတြ႔ရစဥ္။(ဓါတ္ပံု - ရဲမင္း၊ မဇၥ်ိမ)

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ႐ုံးခ်ဳပ္၌ က်င္းပသည့္ ၆၅ ႏွစ္ေျမာက္ အာဇာနည္ေန႔ အခမ္းအနားတြင္ က်ဆံုးသြားခဲဲ့ၾကသည့္ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ ေခတၱၿငိမ္သက္ ဝါရဝျပဳေနၾကသည့္ ပရိတ္သတ္အား ဇူလိုင္လ ၁၉ ရက္ေန႔က ေတြ႔ရစဥ္။(ဓါတ္ပံု - ရဲမင္း၊ မဇၥ်ိမ)

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ႐ုံးခ်ဳပ္၌ က်င္းပသည့္ ၆၅ ႏွစ္ေျမာက္ အာဇာနည္ေန႔ အခမ္းအနားတြင္ တက္ေရာက္လာသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ဇူလိုင္လ ၁၉ ရက္ေန႔က ေတြ႔ရစဥ္။(ဓါတ္ပံု - ရဲမင္း၊ မဇၥ်ိမ)

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ႐ုံးခ်ဳပ္၌ က်င္းပသည့္ ၆၅ ႏွစ္ေျမာက္ အာဇာနည္ေန႔ အခမ္းအနားတြင္ က်ဆံုးသြားခဲဲ့ၾကသည့္ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ ေခတၱၿငိမ္သက္ ဝါရဝျပဳေနၾကသည့္ ပရိတ္သတ္အား ဇူလိုင္လ ၁၉ ရက္ေန႔က ေတြ႔ရစဥ္။(ဓါတ္ပံု - ရဲမင္း၊ မဇၥ်ိမ)

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ႐ုံးခ်ဳပ္၌ က်င္းပသည့္ ၆၅ ႏွစ္ေျမာက္ အာဇာနည္ေန႔ အခမ္းအနားတြင္ တက္ေရာက္လာသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ဇူလိုင္လ ၁၉ ရက္ေန႔က ေတြ႔ရစဥ္။(ဓါတ္ပံု - ရဲမင္း၊ မဇၥ်ိမ)

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ႐ုံးခ်ဳပ္၌ က်င္းပသည့္ ၆၅ ႏွစ္ေျမာက္ အာဇာနည္ေန႔ အခမ္းအနားတြင္ တက္ေရာက္လာသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ဇူလိုင္လ ၁၉ ရက္ေန႔က ေတြ႔ရစဥ္။(ဓါတ္ပံု - ရဲမင္း၊ မဇၥ်ိမ)

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ႐ုံးခ်ဳပ္၌ က်င္းပသည့္ ၆၅ ႏွစ္ေျမာက္ အာဇာနည္ေန႔ အခမ္းအနားတြင္ တက္ေရာက္လာသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ဇူလိုင္လ ၁၉ ရက္ေန႔က ေတြ႔ရစဥ္။(ဓါတ္ပံု - ရဲမင္း၊ မဇၥ်ိမ)

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ႐ုံးခ်ဳပ္၌ က်င္းပသည့္ ၆၅ ႏွစ္ေျမာက္ အာဇာနည္ေန႔ အခမ္းအနားတြင္ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ဓါတ္ပံုကုိ ကုိင္ေဆာင္ထားသည့္ ကေလးငယ္တစ္ဦးအား ဇူလုိင္လ ၁၉ ရက္ေန႔က ေတြ႔ရစဥ္။(ဓါတ္ပံု - ရဲမင္း၊ မဇၥ်ိမ)

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ႐ုံးခ်ဳပ္၌ က်င္းပသည့္ ၆၅ ႏွစ္ေျမာက္ အာဇာနည္ေန႔ အခမ္းအနားတြင္ တက္ေရာက္လာသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ဇူလိုင္လ ၁၉ ရက္ေန႔က ေတြ႔ရစဥ္။(ဓါတ္ပံု - ရဲမင္း၊ မဇၥ်ိမ)

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ႐ုံးခ်ဳပ္၌ က်င္းပသည့္ ၆၅ ႏွစ္ေျမာက္ အာဇာနည္ေန႔ အခမ္းအနားတြင္ တက္ေရာက္လာသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ဇူလိုင္လ ၁၉ ရက္ေန႔က ေတြ႔ရစဥ္။(ဓါတ္ပံု - ရဲမင္း၊ မဇၥ်ိမ)

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ႐ုံးခ်ဳပ္၌ က်င္းပသည့္ ၆၅ ႏွစ္ေျမာက္ အာဇာနည္ေန႔ အခမ္းအနားတြင္ တက္ေရာက္လာသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ဇူလိုင္လ ၁၉ ရက္ေန႔က ေတြ႔ရစဥ္။(ဓါတ္ပံု - ရဲမင္း၊ မဇၥ်ိမ)

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မင္းဓမၼလမ္းရွိ ျမန္မာကြန္ဗန္းရွင္းစင္တာတြင္ ဇူလိုင္လ ၁၄ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆန္စပါးအသင္း အစည္းအေ၀းအခမ္းအနားကို စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီး ဦး၀င္းျမင့္ႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ေဆြတို႔မွ ဖြင့္လွစ္ေပးေနသည္ကို ေတြ႔ရစဥ္။ (ဓါတ္ပံု ၊ မ်ဳိးသန္႔ - မဇၩိမ) ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆန္စပါးအသင္း၏ ပထမဆံုးက်င္းပသည့္ အသင္းသားစံုညီ အစည္းအေ၀းပြဲျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မင္းဓမၼလမ္းရွိ ျမန္မာကြန္ဗန္းရွင္းစင္တာတြင္ ဇူလိုင္လ ၁၄ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆန္စပါးအသင္း အစည္းအေ၀းအခမ္းအနားတြင္ အသင္းဥကၠ႒ ဦးခ်စ္ခိုင္ အမွာစကားေျပာေနစဥ္။ (ဓါတ္ပံု ၊ မ်ဳိးသန္႔ - မဇၩိမ) ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆန္စပါးအသင္း၏ ပထမဆံုးက်င္းပသည့္ အသင္းသားစံုညီ အစည္းအေ၀းပြဲျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မင္းဓမၼလမ္းရွိ ျမန္မာကြန္ဗန္းရွင္းစင္တာတြင္ ဇူလိုင္လ ၁၄ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆန္စပါးအသင္း အစည္းအေ၀းအခမ္းအနားတြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီး ဦး၀င္းျမင့္ႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ေဆြတို႔ကို ေတြ႔ရစဥ္။ (ဓါတ္ပံု ၊ မ်ဳိးသန္႔ - မဇၩိမ) တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားက ဦးျမင့္ေဆြကို လစ္လပ္ ဒုသမၼတ ရာထူးအတြက္ လႊတ္ေတာ္တြင္ အဆိုတင္သြင္းရန္ ရွိေနသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မင္းဓမၼလမ္းရွိ ျမန္မာကြန္ဗန္းရွင္းစင္တာတြင္ ဇူလိုင္လ ၁၄ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆန္စပါးအသင္း အစည္းအေ၀းအခမ္းအနားတြင္ အမွာစကားေျပာေနသည့္ ရန္ကုန္တိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ေဆြကို ေတြ႔ရစဥ္။ (ဓါတ္ပံု ၊ မ်ဳိးသန္႔ - မဇၩိမ) တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားက ဦးျမင့္ေဆြကို လစ္လပ္ ဒုသမၼတ ရာထူးအတြက္ လႊတ္ေတာ္တြင္ အဆိုတင္သြင္းရန္ ရွိေနသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မင္းဓမၼလမ္းရွိ ျမန္မာကြန္ဗန္းရွင္းစင္တာတြင္ ဇူလိုင္လ ၁၄ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆန္စပါးအသင္း အစည္းအေ၀းအခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္လာသည့္ ရန္ကုန္တိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ေဆြကို ေတြ႔ရစဥ္။ (ဓါတ္ပံု ၊ မ်ဳိးသန္႔ - မဇၩိမ) တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားက ဦးျမင့္ေဆြကို လစ္လပ္ ဒုသမၼတ ရာထူးအတြက္ လႊတ္ေတာ္တြင္ အဆိုတင္သြင္းရန္ ရွိေနသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မင္းဓမၼလမ္းရွိ ျမန္မာကြန္ဗန္းရွင္းစင္တာတြင္ ဇူလိုင္လ ၁၄ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆန္စပါးအသင္း အစည္းအေ၀းအခမ္းအနားတြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီး ဦး၀င္းျမင့္ အမွာစကားေျပာေနစဥ္။ (ဓါတ္ပံု ၊ မ်ဳိးသန္႔ - မဇၩိမ) ၀န္ႀကီးက လယ္ယာလုပ္ငန္းသံုး စက္ပစၥည္းမ်ားကို ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားမွ လြတ္လပ္စြာတင္သြင္းခြင့္ျပဳမည္ဟု အခမ္းအနားတြင္ ေျပာသြားသည္။

ဂ်က္ကီခ်န္း သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ

ယူနီဆက္(ဖ္) ခ်စ္ၾကည္ေရး အထူးသံတမန္ ကမၻာေက်ာ္ ႐ုပ္ရွင္သ႐ုပ္ေဆာင္မင္းသား ဂ်က္ကီခ်န္းသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဆီဒိုးနား ဟိုတယ္တြင္ သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုကာ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ခဲ့သည္ကုိ ဇူလိုင္လ ၇ ရက္ေန႔က ေတြ႔ရစဥ္။ (ဓါတ္ပံု- ရဲမင္း၊ မဇၥ်ိမ)

ဂ်က္ကီခ်န္း သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ

ယူနီဆက္(ဖ္) ခ်စ္ၾကည္ေရး အထူးသံတမန္ ကမၻာေက်ာ္ ႐ုပ္ရွင္သ႐ုပ္ေဆာင္မင္းသား ဂ်က္ကီခ်န္းသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဆီဒိုးနား ဟိုတယ္တြင္ သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုကာ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ခဲ့သည္ကုိ ဇူလိုင္လ ၇ ရက္ေန႔က ေတြ႔ရစဥ္။ (ဓါတ္ပံု- ရဲမင္း၊ မဇၥ်ိမ)
 
ဂ်က္ကီခ်န္း သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ
ယူနီဆက္(ဖ္) ခ်စ္ၾကည္ေရး အထူးသံတမန္ ကမၻာေက်ာ္ ႐ုပ္ရွင္သ႐ုပ္ေဆာင္မင္းသား ဂ်က္ကီခ်န္းသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဆီဒိုးနား ဟိုတယ္တြင္ သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုကာ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ခဲ့သည္ကုိ ဇူလိုင္လ ၇ ရက္ေန႔က ေတြ႔ရစဥ္။ (ဓါတ္ပံု- ရဲမင္း၊ မဇၥ်ိမ)

ဂ်က္ကီခ်န္း သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ

ယူနီဆက္(ဖ္) ခ်စ္ၾကည္ေရး အထူးသံတမန္ ကမၻာေက်ာ္ ႐ုပ္ရွင္သ႐ုပ္ေဆာင္မင္းသား ဂ်က္ကီခ်န္းသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဆီဒိုးနား ဟိုတယ္တြင္ သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုကာ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ခဲ့သည္ကုိ ဇူလိုင္လ ၇ ရက္ေန႔က ေတြ႔ရစဥ္။ (ဓါတ္ပံု- ရဲမင္း၊ မဇၥ်ိမ)

ဂ်က္ကီခ်န္း သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ

ယူနီဆက္(ဖ္) ခ်စ္ၾကည္ေရး အထူးသံတမန္ ကမၻာေက်ာ္ ႐ုပ္ရွင္သ႐ုပ္ေဆာင္မင္းသား ဂ်က္ကီခ်န္းသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဆီဒိုးနား ဟိုတယ္တြင္ သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုကာ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ခဲ့သည္ကုိ ဇူလိုင္လ ၇ ရက္ေန႔က ေတြ႔ရစဥ္။ (ဓါတ္ပံု- ရဲမင္း၊ မဇၥ်ိမ)

ဂ်က္ကီခ်န္း သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ

ယူနီဆက္(ဖ္) ခ်စ္ၾကည္ေရး အထူးသံတမန္ ကမၻာေက်ာ္ ႐ုပ္ရွင္သ႐ုပ္ေဆာင္မင္းသား ဂ်က္ကီခ်န္းသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဆီဒိုးနား ဟိုတယ္တြင္ သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုကာ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ခဲ့သည္ကုိ ဇူလိုင္လ ၇ ရက္ေန႔က ေတြ႔ရစဥ္။ (ဓါတ္ပံု- ရဲမင္း၊ မဇၥ်ိမ)


7 July ႏွစ္ ၅၀ ျပည့္ ဝမ္းနည္းျခင္း အထိမ္းအမွတ္

တကသ (ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ) အေဆာက္အအံု ေဖါက္ခြဲခံရျခင္း ႏွစ္ ၅၀ ျပည့္ ေအာက္ေမ့ဖြယ္ အခမ္းအနားကို ေတာင္ဥကၠလာပ ၿမိဳ႕နယ္ ေဝဇယႏာၱလမ္းရွိ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား ႐ံုးခန္းတြင္ျပဳလုပ္ရာ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္သည့္ ကိုေဇာ္ေဇာ္မင္း၊ ကိုေ႒းႂကြယ္၊ ကိုမင္းကိုႏုိင္၊ ကိုကိုႀကီးႏွင့္ ကိုကိုႀကီး (စမ္းေခ်ာင္း) တို႔ကို ဗကသ ေက်ာင္းသားအဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္အတူ ဇူလိုင္လ ၇ ရက္ေန႔က ေတြ႔ရစဥ္။ ဓါတ္ပံု - မ်ဳိးသန္႔ (မဇၩိမ) '7 July' ပဲြက်င္းပရန္ စီစဥ္သျဖင့္ ဗကသ ေခါင္းေဆာင္ ဒီၿငိမ္းလင္း၊ စည္သူေမာင္၊ မၿဖိဳးၿဖိဳးေအာင္ႏွင့္ ရဲျမင့္ဟိန္း တို႔ ဇူလိုင္လ ၆ ရက္ေန႔ ညက ယာယီ ထိန္းသိမ္းခံခဲ့ၾကရသည္။

7 July ႏွစ္ ၅၀ ျပည့္ ဝမ္းနည္းျခင္း အထိမ္းအမွတ္

တကသ (ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ) အေဆာက္အအံု ေဖါက္ခြဲခံရျခင္း ႏွစ္ ၅ဝ ျပည့္ ေအာက္ေမ့ဖြယ္ အခမ္းအနားကို ေတာင္ဥကၠလာပ ၿမိဳ႕နယ္ ေဝဇယႏာၱလမ္းရွိ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား ႐ံုးခန္းတြင္ျပဳလုပ္ရာ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုမင္းကိုႏိုင္ကို  ဇူလိုင္လ ၇ ရက္ေန႔က ေတြ႔ရစဥ္။ ဓါတ္ပံု - မ်ဳိးသန္႔ (မဇၩိမ) '7 July' ပဲြက်င္းပရန္ စီစဥ္သျဖင့္ ဗကသ ေခါင္းေဆာင္ အခ်ဳိ႕ စစ္ေဆးခံရျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လံုၿခံဳေရးအေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ဖမ္းဆီးျခင္းမွာ ေဒသခံအာဏာပိုင္မ်ား၏ အစိုးရိမ္လြန္ကဲျခင္းသာျဖစ္သည္ဟု ေျပာသြားသည္။

7 July ႏွစ္ ၅၀ ျပည့္ ဝမ္းနည္းျခင္း အထိမ္းအမွတ္

တကသ (ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ) အေဆာက္အအံု ေဖါက္ခြဲခံရျခင္း ႏွစ္ ၅ဝ ျပည့္ ေအာက္ေမ့ဖြယ္ အခမ္းအနားကို ေတာင္ဥကၠလာပ ၿမိဳ႕နယ္ ေဝဇယႏာၱလမ္းရွိ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား ႐ံုးခန္းတြင္ျပဳလုပ္ရာ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုကိုႀကီးကို  ဇူလိုင္လ ၇ ရက္ေန႔က ေတြ႔ရစဥ္။ ဓါတ္ပံု - မ်ဳိးသန္႔ (မဇၩိမ) '7 July' ပဲြက်င္းပရန္ စီစဥ္သျဖင့္ ဗကသ ေခါင္းေဆာင္ ဒီၿငိမ္းလင္း၊ စည္သူေမာင္၊ မၿဖိဳးၿဖိဳးေအာင္ႏွင့္ ရဲျမင့္ဟိန္း တို႔ ဇူလိုင္လ ၆ ရက္ေန႔ ညက ယာယီ ထိန္းသိမ္းခံခဲ့ၾကရသည္။

7 July ႏွစ္ ၅၀ ျပည့္ ဝမ္းနည္းျခင္း အထိမ္းအမွတ္

တကသ (ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ) အေဆာက္အအံု ေဖါက္ခြဲခံရျခင္း ႏွစ္ ၅ဝ ျပည့္ ေအာက္ေမ့ဖြယ္ အခမ္းအနားကို ေတာင္ဥကၠလာပ ၿမိဳ႕နယ္ ေဝဇယႏာၱလမ္းရွိ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား ႐ံုးခန္းတြင္ျပဳလုပ္ရာ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုေ႒းႂကြယ္ကို  ဇူလိုင္လ ၇ ရက္ေန႔က ေတြ႔ရစဥ္။ ဓါတ္ပံု - မ်ဳိးသန္႔ (မဇၩိမ) '7 July' ပဲြက်င္းပရန္ စီစဥ္သျဖင့္ ဗကသ ေခါင္းေဆာင္ ဒီၿငိမ္းလင္း၊ စည္သူေမာင္၊ မၿဖိဳးၿဖိဳးေအာင္ႏွင့္ ရဲျမင့္ဟိန္းတို႔ အပါအဝင္ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ မႏၲတေလးတိုင္းတို႔မွ ဗကသ အဖြဲ႔ဝင္ ၁၂ ဦးခန္႔ ထိန္းသိမ္းခံခဲ့ၾကရသည္။

7 July ႏွစ္ ၅၀ ျပည့္ ဝမ္းနည္းျခင္း အထိမ္းအမွတ္

ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕ ေရဦးေက်ာင္းတိုက္ ၌ 7 July ႏွစ္ ၅၀ ျပည့္ ဝမ္းနည္းျခင္း အထိမ္းအမွတ္ ေရစက္ခ် တရားနာေနစဥ္။ (ဓါတ္ပံု မဇၥ်ိမ) 7 July အခမ္းအနားမ်ား က်င္းပျခင္း မျပဳရန္ အာဏာပိုင္မ်ားက တားျမစ္ထားေသာ္လည္း ခ႐ိုင္အခ်ိဳ႕တြင္ ႀကိဳတင္က်င္းပၾကသည္။

ကမၻာ့အလုပ္သမား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ILO ၏ ဆက္သြယ္ၫႇိႏႈိင္းေရးအရာရွိ႐ံုး (ျမန္မာ) ၏ နည္းပညာဆိုင္ရာ အၾကံေပးအရာရွိ ေရာ့ (စ္) ဝီလ္စန္ႏွင့္ အလုပ္သမားေရးရာ ဦးစီးဌာန ဒုတိယ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးသက္ႏိုင္ဦးကို ဇူလိုင္လ ၅ ရက္ေန႔က လႈိင္သာယာ စက္မႈဇံု အမွတ္ (၁) ကေနာင္ခန္းမတြင္ ေတြ႔ရစဥ္။ (ဓါတ္ပံု - မ်ဳိးသန္႔ ၊ မဇၩိမ) ကေနာင္ခမ္းမတြင္ ၈၈ ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႔၊ အလုပ္သမား ဒုဝန္ၾကီး ဦးျမင့္သိန္းႏွင့္ ILO အရာရွိ ေရာ့ (စ္) ဝီလ္စန္တို႔ အလုပ္သမားေရးရာမ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ဝီလ္စန္က အလုပ္သမားအဖြဲ႔မ်ား ဖြဲ႔စည္းျခင္းဆိုင္ရာ အၾကံဉာဏ္မ်ား ေပးသြားမည္ဟု ကတိျပဳသြားသည္။

ကမၻာ့အလုပ္သမား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ILO ၏ ဆက္သြယ္ၫႇိႏႈိင္းေရးအရာရွိ႐ံုး (ျမန္မာ) ၏ နည္းပညာဆိုင္ရာ အၾကံေပးအရာရွိ ေရာ့ (စ္) ဝီလ္စန္ ကို ဇူလိုင္လ ၅ ရက္ေန႔က လႈိင္သာယာ စက္မႈဇံု အမွတ္ (၁) ကေနာင္ခန္းမတြင္ ေတြ႔ရစဥ္။ (ဓါတ္ပံု - မ်ဳိးသန္႔ ၊ မဇၩိမ) ကေနာင္ခမ္းမတြင္ ၈၈ ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႔၊ အလုပ္သမား ဒုဝန္ၾကီး ဦးျမင့္သိန္းႏွင့္ ILO အရာရွိ ေရာ့ (စ္) ဝီလ္စန္တို႔ အလုပ္သမားေရးရာမ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ဝီလ္စန္က အလုပ္သမားအဖြဲ႔မ်ား ဖြဲ႔စည္းျခင္းဆိုင္ရာ အၾကံဉာဏ္မ်ား ေပးသြားမည္ဟု ကတိျပဳသြားသည္။

၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား အဖြဲ႔မွ ကိုေအာင္သူကို လႈိင္သာယာ စက္မႈဇံု အမွတ္ (၁) ကေနာင္ခန္းမတြင္ အလုပ္သမား ဝန္ၾကီးဌာန ဒုဝန္ၾကီး ဦးျမင့္သိန္းႏွင့္ အလုပ္သမားေရးရာမ်ား ေဆြးေႏြးအၿပီး ဇူလိုင္လ ၅ ရက္ေန႔က ေတြ႔ရစဥ္။ (ဓါတ္ပံု - မ်ဳိးသန္႔ ၊ မဇၩိမ) ဒုဝန္ၾကီး ဦးျမင့္သိန္းက အလုပ္သမားေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ား ေျဖရွင္းရာတြင္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ ပါဝင္ကူညီေပးရန္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကား ကမ္းလွမ္းသြားသည္။

MICT Park ခန္းမတြင္ က်င္းပသည့္ ေဆြးေႏြးပြဲ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ လႈိင္တကၠသိုလ္ဝင္းအတြင္းရွိ MICT Park ခန္းမတြင္ က်င္းပသည့္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒုဥကၠ႒ ဦးနႏၵေက်ာ္စြာ၊ ရန္ကုန္တိုင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ေဆြ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးစိန္တင္ဝင္း တက္ေရာက္ (ဓါတ္ပံု မဇၥ်ိမ)

MICT Park ခန္းမတြင္ က်င္းပသည့္ ေဆြးေႏြးပြဲ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ လႈိင္တကၠသိုလ္ဝင္းအတြင္းရွိ MICT Park ခန္းမတြင္ က်င္းပသည့္ ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ။ (ဓါတ္ပံု မဇၥ်ိမ) စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ငါးဆယ္ေက်ာ္တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္ကာ ေဆြးေႏြး ေထာက္ျပေျပာဆို ေဝဖန္ၾကသည္။

MICT Park ခန္းမတြင္ က်င္းပသည့္ ေဆြးေႏြးပြဲ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ လႈိင္တကၠသိုလ္ဝင္းအတြင္းရွိ MICT Park ခန္းမတြင္ က်င္းပသည့္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္း ကိုေတြ႔ရစဥ္။ (ဓါတ္ပံု မဇၥ်ိမ) အစိုးရဌာနအခ်ဳိ႕၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အားနည္းခ်က္၊ အစိုးရ၏ မွားယြင္းသည့္ မူဝါဒမ်ားခ်မွတ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေထာက္ျပေျပာဆို ေဝဖန္ၾကသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား လာေရာက္ႀကိဳဆိုဥေရာပ ငါးႏိုင္ငံသို႔ ၁၆ ရက္ၾကာ လွည့္လည္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ျပန္လည္ေရာက္ရိွလာသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား လာေရာက္ႀကိဳဆိုၾကသူမ်ားကုိ ရန္ကုန္အျပည္္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္ေရွ႕တြင္ ဇြန္လ ၃ဝ ရက္ေန႔က ေတြ႔ရစဥ္။ (ဓါတ္ပံု- ရဲမင္း၊ မဇၥ်ိမ)

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား လာေရာက္ႀကိဳဆို

ဥေရာပ ငါးႏိုင္ငံသို႔ ၁၆ ရက္ၾကာ လွည့္လည္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ျပန္လည္ေရာက္ရိွလာသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား လာေရာက္ႀကိဳဆိုၾကသူမ်ားကုိ ရန္ကုန္အျပည္္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္ေရွ႕တြင္ ဇြန္လ ၃ဝ ရက္ေန႔က ေတြ႔ရစဥ္။ (ဓါတ္ပံု- ရဲမင္း၊ မဇၥ်ိမ)

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား လာေရာက္ႀကိဳဆို

ဥေရာပ ငါးႏိုင္ငံသို႔ ၁၆ ရက္ၾကာ လွည့္လည္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ျပန္လည္ေရာက္ရိွလာသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား လာေရာက္ႀကိဳဆိုၾကသူမ်ားကုိ ရန္ကုန္အျပည္္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္ေရွ႕တြင္ ဇြန္လ ၃ဝ ရက္ေန႔က ေတြ႔ရစဥ္။ (ဓါတ္ပံု- ရဲမင္း၊ မဇၥ်ိမ)

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား လာေရာက္ႀကိဳဆို

ဥေရာပ ငါးႏိုင္ငံသို႔ ၁၆ ရက္ၾကာ လွည့္လည္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ျပန္လည္ေရာက္ရိွလာသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား လာေရာက္ႀကိဳဆိုၾကသူမ်ားကုိ ရန္ကုန္အျပည္္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္ေရွ႕တြင္ ဇြန္လ ၃ဝ ရက္ေန႔က ေတြ႔ရစဥ္။ (ဓါတ္ပံု- ရဲမင္း၊ မဇၥ်ိမ)

 

Mizzima Burmese Copyright © 2011 | Template design by O Pregador | Powered by Blogger Templates