Wednesday, July 25, 2012

ဦးသိန္းစိန္အား ဖိတ္ၾကားထားမႈ ၿဗိတိန္ ျပန္႐ုတ္သိမ္းသင့္ဟု BC (UK) ေျပာ

မဇၥ်ိမသတင္းဌာန | ဗုဒၶဟူးေန႔၊ ဇူလုိင္လ ၂၅ ရက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၂၂ နာရီ ၀၆ မိနစ္

မဇၥ်ိမသတင္းဌာန ။       ။ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြါးခဲ့ေသာ လူမ်ဳိးေရး အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားသည္ ယခုအခါ လူအခြင့္အေရးႏွင့္ လူသားဆိုင္ရာ အၾကပ္အတည္းတခု ျဖစ္လာခဲ့ေသာ္လည္း ထိုက္သင့္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ၏ အာ႐ုံစိုက္မႈကို မရရွိခဲ့ေၾကာင္း Burma Campaign (UK) ၏ အဂၤါေန႔က ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

လက္ရွိ အၾကပ္အတည္းသည္ ျမန္မာအစိုးရ ေခါင္းေဆာင္ျပဳလုပ္ေနသည့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ ဖိႏွိပ္သည့္အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲသြားခဲ့ေၾကာင္း ဤေၾကညာခ်က္တြင္ ေရးသားထားသည္။

Burma Campaign (UK) ၏ အမႈေဆာင္ ညႊန္ၾကားေရးမႉး အန္နာေရာဘတ္ (ဓါတ္ပံု :: Facebook)

ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ စစ္သားမ်ားက ႐ိုဟင္ဂ်ာ အရပ္သားမ်ားကို အဓမၼျပဳက်င့္ျခင္း၊ လုယက္ျခင္း၊ ႐ိုက္ႏွက္ညွဥ္းပန္းျခင္းႏွင့္ အရမ္းကာေရာ သတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ားကို က်ဴးလြန္ခဲ့ေၾကာင္း လြန္ခဲ့ေသာ ရက္သတၱပတ္မ်ား အတြင္း သတင္းမ်ား ရရွိထားသည္ ဟု BC (UK) က ေျပာသည္။

ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားတြင္လည္း လံုေလာက္ေသာ စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ ေဆးဝါးကုသေပးမႈမ်ား မရွိေၾကာင္းလည္း သတင္းမ်ား ရရွိထားသည္ဟု သူတို႔က ဆိုသည္။

“အေရအတြက္ မသိရသည့္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ လူမ်ားသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ေျပး ဝင္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး သူတုိ႔သည္  အကာအကြယ္ေပးမႈ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အကူအညီ အေထာက္အပံ့ေသာ္လည္းေကာင္း မရရွိခဲ့ၾကဘဲ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာသည္ ဘဂၤလာေဒ့ရွ္ အာဏာပိုင္မ်ားက ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္ကာ ေသနတ္ႏွင့္ခ်ိန္၍ ျပန္လည္ ႏွင္ထုတ္ျခင္းကို ခံခဲ့ရသည္” ဟု ေၾကညာခ်က္တြင္ ေရးသားထားသည္။

ေဒသႏၲရ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ ႐ုိဟင္ဂ်ာ အမ်ားအျပားကို သူတို႔၏ ေက်းရြာမ်ား၊ ေစ်းဆိုင္မ်ား၊ အိမ္မ်ားသို႔ ျပန္လည္ ဝင္ေရာက္ခြင့္ မျပဳခဲ့ဘဲ ယင္းသည္ ေဒသအတြင္း ႐ိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိး `သန္႔စင္ေရး´ရည္ရြယ္ျပဳလုပ္သည့္ မူဝါဒတရပ္ လည္း ျဖစ္ေၾကာင္း BC (UK) က ေျပာဆိုထားသည္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ က လူမ်ဳိးသန္႔စင္ေရး ျပဳလုပ္ရာေရာက္သည့္ မူဝါဒတရပ္ကို တင္ျပခဲ့ၿပီး ယင္းမူဝါဒအရ ႐ုိဟင္ဂ်ာ မ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ရွင္းလင္းဖယ္ရွားၿပီး တတိယႏိုင္ငံသို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးေရး စီစဥ္ေပးရန္ ကုလသမဂၢကို ေတာင္းဆိုခဲ့ သည္။

“ယင္းသည္္ မယံုၾကည္ႏိုင္စရာ ေကာင္းေလာက္ေအာင္ အလြန္စိုးရိ္မ္ဖြယ္ရာ ေကာင္းသည့္ အေျခအေနတရပ္ ျဖစ္ၿပီး အေျခအေနမွာ အလြန္လွ်င္ျမန္စြာပင္ ယိုယြင္းလာေနသည္” ဟု BC (UK) ၏ အမႈေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမႉး အန္နာေရာဘတ္ က ေျပာသည္။

“ဤသို႔ေသာ အတိုင္းအတာျဖင့္ ျဖစ္ပြါးေနေသာ အၾကပ္အတည္းတြင္ ေမွ်ာ္လင့္ထားအပ္သည့္
ႏိုင္ငံတကာ၏ တံု႔ျပန္မႈ မ်ဳိးကို မရရွိခဲ့ပါ။ အကူအညီ အေထာက္အပံ့မ်ား ေပးအပ္ႏိုင္ေရး၊ ဖမ္းဆီးျခင္းမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ကို ရပ္တန္႔ႏိုင္ေရး၊ လူမ်ားကို သူတို႔ေနအိမ္မ်ားသို႔ လံုၿခံဳစြာ ျပန္ခြင့္ျပဳႏိုင္ေရးတို႔အတြက္ လုိအပ္ေသာ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ရန္လို အပ္ပါသည္” ဟု ေရးသားထားသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ လက္ရွိျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေသာ အေျခအေနမ်ားကို ျပည္တြင္းတြင္ သိရွိကာ အေရးတယူ ရွိလာေရး အတြက္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ကို ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ရန္ ဖိတ္ၾကားထားခ်က္အား ျပန္လည္ ႐ုတ္သိမ္းသင့္ေၾကာင္း ေရာဘတ္ က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အၾကပ္အတည္းကို ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းက အေရးတယူရွိလာေရး လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ဦးေဆာင္ ပါဝင္သင့္ေၾကာင္း လည္း သူကေျပာသည္။ သို႔ေသာ္ အစိုးရသည္ အျပဳသေဘာ ေဆာင္သည့္ သတင္းမ်ားအေပၚတြင္သာ ပိုမိုအာ႐ုံစိုက္ ေနပံုရၿပီး ဝန္ၾကီးမ်ား အေနျဖင့္လည္း လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအေပၚ ေဝဖန္ေျပာၾကားမႈမ်ားမွာလည္း ရွားရွားပါးပါးသာ ရွိသည္ဟု သူက ဆိုသည္။

“ဤသို႔ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားကို ဝိုင္းဝန္းဖမ္းဆီးၿပီး တိုင္းျပည္တြင္းမွ ႏွင္ထုတ္ေရး
ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ကို ပိုအားရွိသြားေအာင္ လုပ္ေပးလိုက္သလို ျဖစ္မည္မွာ သံသယျဖစ္စရာ မလုိပါ။ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္း ၏ ခ်က္ခ်င္း အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိပါက အေျခအေနသည္ ဆက္လက္ဆိုးရြားေနမည္သာ ျဖစ္သည္” ဟု အဆိုပါ ေၾကညာခ်က္တြင္
ေရးသားထားသည္။
 

Mizzima Burmese Copyright © 2011 | Template design by O Pregador | Powered by Blogger Templates