Tuesday, February 12, 2013

အာရံုေၾကာဖြံ႔ျဖိဳးမွႈ ခၽြတ္ယြင္းျခင္း ေရာဂါဆိုင္ရာ ကြန္ဖရင့္သို႔ ျမန္မာ တက္ေရာက္ခဲ့

မဇၩိမသတင္းဌာန | အဂၤါေန႔၊ ေဖေဖၚဝါရီလ ၁၂ ရက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၁၆ နာရီ ၅၄ မိနစ္

ျမန္မာ၊ အိႏၵိယ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ ထုိင္း၊ ဘူတန္၊ နီေပါ၊ သီရိလကၤာ ႏွင့္ အေရွ႕တီေမာ ႏုိင္ငံမ်ား အပါအဝင္ အာရွႏုိင္ငံမ်ားမွ အစုိးရ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၁ ရက္ေန႔က နယူးေဒလီၿမိဳ႕တြင္
ျပဳလုပ္ေသာ အာရံုၾကာဖြံ႕ျဖိဳးမွႈ ခၽြတ္ယြင္းျခင္း ေရာဂါဆိုင္ရာ ေတာင္အာရွ ကြန္ယက္ (SAAN) ၏ ကြန္ယက္တည္ေထာင္ျခင္း အစည္းအေဝးကုိ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း Frontier India သတင္းတရပ္က ဆိုသည္။

ေတာင္အာရွေဒသ တခြင္လံုး ပါဝင္သည့္ အာရံုေၾကာဖြံ႕ျဖိဳးမွႈ ခၽြတ္ယြင္းျခင္းေရာဂါ [Autism] ဆိုင္ရာ ကြန္ယက္တခု ကုိ ပထမဆံုးအၾကိမ္ ဖြဲ႕စည္းႏုိင္ျခင္း ျဖစ္ကာ အာရံုေၾကာဖြံ႕ျဖိဳးမွႈ ကစဥ့္ကလ်ားျဖစ္ျခင္း
ေရာဂါႏွင့္ ပတ္သတ္သည့္ ျပႆနာမ်ားအား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ ဖြဲ႕စည္းလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

အိႏၵိယ ႏုိင္ငံတြင္ ခန္႔မွန္းေျခ လူဦးေရ ၈ သန္းခန္႔မွာ Autism ေရာဂါကုိ ခံစားေနရျပီး ကမၻာတဝွမ္းလံုးတြင္မူ ထိုေရာဂါ ခံစားေနရသူ သန္းေပါင္းမ်ားစြာ ရွိေနသည္။ အိႏၵိယ အာဏာပုိင္မ်ား အေနျဖင့္ အိႏၵိယ ႏုိင္ငံ၏ ဘြဲ႕ၾကိဳႏွင့္ ဘြဲ႕လြန္ ေဆးပညာရပ္ဆုိင္ရာ သင္ရုိးညႊန္းတမ္းမ်ားထဲတြင္ Autism ေရာဂါအေၾကာင္းကုိ ထည့္သြင္း သင္ၾကားေပးရန္ အိႏၵိယေဆးေကာင္စီ [MCI] အား ေတာင္းဆိုသြားမည္ဟု ကတိကဝတ္
ျပဳခဲ့သည္။  

ယခုလုပ္ေဆာင္မွႈေၾကာင့္ Autism ေရာဂါဆိုင္ရာ ေတာင္အာရွ ကြန္ယက္ [SAAN] အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္၊ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ ညီလာခံက Autism ေရာဂါ ျပႆနာ ေျဖရွင္းေရးအတြက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ တညီတညြတ္တည္း ဆံုးျဖတ္ အတည္ျပဳခဲ့သည့္ အေရးေပၚ လုပ္ေဆာင္ေရး ဆံုးျဖတ္ခ်က္အား ပထမဆံုး အေကာင္အထည္ေဖာ္သူမ်ား ျဖစ္လာခဲ့သည္။
 

Mizzima Burmese Copyright © 2011 | Template design by O Pregador | Powered by Blogger Templates