Thursday, October 4, 2012

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ မၾကာမီ ေတာင္ကိုရီးယား သြားမည္

ေနမ်ဳိး | ၾကာသပေတးေန႔၊ ေအာက္တုိဘာလ ၀၄ ရက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၂၀ နာရီ ၅၄ မိနစ္

နယူးေဒလီ (မဇၥ်ိမ) ။        ။ ကိုရီးယားမွ ေဒဝူးကုမၸဏီက အမ်ားဆံုး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားသည့္ ေရႊဂက္စ္ ပိုက္လိုင္း စီမံကိန္း ရပ္ဆိုင္းရန္ ျမန္မာလူမႈအဖြဲ႔မ်ားမွ ေတာင္းဆိုထားစဥ္ ေတာင္ကိုရီးယား ႏိုင္ငံသို႔ သမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္ သြားေရာက္ လည္ပတ္ရန္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

သမၼတ ခရီးစဥ္ ရက္အတိအက် ေဖာ္ျပမထားေသာ္လည္း မၾကာမီ ကာလအတြင္း သြားေရာက္မည္
ျဖစ္ေၾကာင္း ေအာက္တိုဘာ ၄ ရက္ေန႔ထုတ္ ႏိုင္ငံပိုင္ အဂၤလိပ္ သတင္းစာ New Light of Myannmar တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

ေဒဝူး အင္တာေနရွင္နယ္ ကုမၸဏီ လီမိတက္က အစုရွယ္ယာ ၅၁ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ပါဝင္ထားသည့္
ေရႊဂက္စ္စီမံကိန္း အား ရပ္ဆိုင္းေပးရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ သဘာဝပါတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး အဖြဲ႔မ်ား၊ ရခိုင္ႏွင့္ရွမ္း ေဒသခံအဖြဲ႔မ်ား အပါအဝင္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း ၁၂ ဖြဲ႔က ေၾကညာခ်က္ထုတ္၍
ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ အစိုးရႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ကုမၸဏီမ်ားသို႔ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္၍ ေတာင္းဆိုထားသည္။

ျမန္မာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယား သမၼတ လီေျမာင္ဘတ္ (Photo: Burmese government)

ထိုစီမံကိန္းတြင္ စာခ်ဳပ္ပါ စီမံကိန္းအေျခခံ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး သေဘာ တူညီခ်က္မ်ား၊ ပိုက္လိုင္း လုံျခဳံေဘးကင္းေရး စံႏႈန္းမ်ား၊ ဘ႑ာေရး ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ေနာက္ဆက္တြဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ အစီစဥ္မ်ားကို ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ သိရွိခြင့္မရရွိခဲ့ဟု ေၾကညာခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

ထို႔ျပင္ ထိုစီမံကိန္းေၾကာင့္ လယ္ယာေျမႏွင့္စိုက္ခင္းမ်ား၊ ေက်းရြာသံုးေရကန္မ်ား၊ သာသနိက နယ္ေျမမ်ား၊ လမ္းမ်ား၊ သဘာဝ ေရထြက္မ်ားႏွင့္ ေရထိန္းေတာမ်ား၊ ရွားပါး ေရေန၊ ကုန္းေန သတၱဝါမ်ား၊ ဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲ၊ သစ္ေတာမ်ား၊ ကမ္း႐ိုးတန္းႏွင့္ သႏၲာ ေက်ာက္တန္းမ်ား အပါအဝင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ႏွင့္
ေဂဟစနစ္ကို ႀကီးမားစြာ ထိခိုက္လ်က္ ရွိ၍ စီမံကိန္းအား လံုးဝ ရပ္ဆိုင္းထားေစလိုေၾကာင္း
ေဖာ္ျပထားသည္။ 

ေရႊဂက္စ္က ထြက္သည့္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႔မ်ားကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၊ ယူနန္နယ္သို႔ ကီလိုမီတာ ၁,၂ဝဝ ရွည္လ်ားသည့္ ပိုက္လိုင္းျဖင့္ သြယ္တန္္း ပို႔ေဆာင္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ၂ဝ၁၃ ခုတြင္ စတင္လည္ပတ္မည္ဟု သိရွိရသည္။ 

ေဒဝူးကုမၸဏီသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂ဝဝဝ ခုႏွစ္ ကတည္းက ေရနံရွာေဖြေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိျပီး ၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္တြင္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အတြင္း ေရႊသဘာဝဓါတ္ေငြ႔ လုပ္ကြက္ကို ေတြ႔ရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္၊ ေဟာင္ေကာင္၊ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔ျပီးလွ်င္ ေတာင္ကိုရီးယာ ႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း စတုထၳေျမာက္ ရင္ႏွီးျမႇပ္ႏွံ သည့္ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁ဝ-၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၏ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈ ပမာဏသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂.၆၇ ဘီလီယံ ရွိေၾကာင္း အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး ဝန္ၾကီးဌာန က ေဖာ္ျပထားသည္။

စက္တင္ဘာလအတြင္းက ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ၆ ၾကိမ္ေျမာက္ စြမ္းအင္ႏွင့္ သဘာဝရင္းျမစ္မ်ား ပူးေပါင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ေကာ္မတီ အစည္းအေဝးတြင္ ျမန္မာႏွင့္ ကိုရီးယား အရာရွိမ်ားက ေရႊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ စီမံကိန္းကိစၥ ထည့္သြင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေသးသည္။

ႏွစ္ေပါင္း ၃ဝ အတြင္း ပထမဆံုးအၾကိမ္အျဖစ္ ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတ လီေျမာင္ဘတ္ ေမလအတြင္းက လာေရာက္ လည္ပတ္ခဲ့ေသးသည္။ ထိုခရီးစဥ္အတြင္း ႏွစ္ႏိုင္ငံ သမၼတမ်ား ေတြ႔ဆံုစဥ္ ေျမာက္ ကိုရီးယားထံမွ စစ္လက္နက္ ပစၥည္းမ်ား ဆက္လက္ ဝယ္ယူေတာ့မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ဦးသိန္းစိန္ က ကတိေပး ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၁၉၈၃ ခုႏွစ္က ေတာင္ကိုရီးသားသမၼတ ခ်န္ဒူးဝမ္ ျမန္မာႏုိင္ငံခရီးစဥ္အတြင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အာဇာနည္ဗိမာန္သို႔ သြားေရာက္ ဂါရဝျပဳရာတြင္ ေျမာက္ကိုရီးယား သူလွ်ိဳမ်ား၏ ဗံုးခြဲတုိက္ခိုက္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။

ထိုတိုက္ခိုက္မႈအတြင္း ေသဆံုးသူ ၂၁ ဦး ရွိခဲ့ရာ ၁၇ ဦးမွာ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံသားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

ထိုအထဲတြင္ ေတာင္ကိုရီးယား ဝန္ၾကီး ေလးဦးႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ သံအမတ္ၾကီးတို႔ ပါဝင္သြားသည္။

ထိုစဥ္မွစ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံႏွင့္ သံတမန္ ဆက္ဆံေရး ျဖတ္ေတာက္ထားလိုက္ၿပီး ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္တြင္မွ ျပန္လည္ထားရွိခဲ့သည္။
 

Mizzima Burmese Copyright © 2011 | Template design by O Pregador | Powered by Blogger Templates