Tuesday, July 31, 2012

ေတာ္ယာဥ္ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈ လုပ္ငန္းအသင္း ဖြဲ႔စည္းမည္

ေအာင္ၾကည္၊ ေအာင္ျမတ္ထြန္း | အဂၤါေန႔၊ ဇူလုိင္လ ၃၁ ရက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၁၉ နာရီ ၄၈ မိနစ္

ရန္ကုန္ (မဇၩိမ) ။       ။ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္ႏွင့္ အခက္အခဲ မ်ားကုိ စုေပါင္း ေဆြးေႏြး တင္ျပသြားႏုိင္ရန္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္း အသင္းကုိ တရားဝင္ မွတ္ပုံတင္ ဖြဲ႔စည္းႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းသြားမည္
ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုန္သည္ စက္မႈ အသင္းခ်ဳပ္(UMFCCI) မွ တာဝန္ရိွသူမ်ားက ေျပာသည္။

အဆိုပါအသင္း ဖြဲ႔စည္းေရးဆုိင္ရာ အစည္းအေဝးကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရိွ UMFCCI ႐ုံး ခန္းမတြင္ ဇူလုိင္လ ၂၈ ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့ရာ လုပ္ငန္းရွင္ ကုိယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္း ၁ဝဝ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။


“လုပ္ငန္းရွင္ေတြရဲ႕ လုိအပ္ခ်က္ေတြ အခက္အခဲေတြကို တဦးခ်င္း တင္ျပမယ့္အစား အမ်ားစုေပါင္း ေဆြးေႏြး တင္ျပ သြားႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ အသင္းကုိ ဖြဲ႔စည္းရတာပါ။ တလအတြင္း အသင္း ျဖစ္လာႏုိင္ပါတယ္” ဟု စက္မႈကုန္ထုတ္ လုပ္သူမ်ားအသင္း ဥကၠ႒ ဦးေဇာ္မင္းဝင္း က ေျပာသည္။

အစည္းအေဝးသုိ႔ တက္ေရာက္လာေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားတြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အေရာင္းျပခန္း ဖြင့္လွစ္ထားသူမ်ား အမ်ားစုပါဝင္ျပီး တႏုိင္ငံလုံးတြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အေရာင္းျပခန္း ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ကုမၸဏီ ၇ဝ ခန္႔ ရိွသည္။

အဆုိပါ အစည္းအေဝးတြင္ ျမန္မာႏိုိင္ငံ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ထုတ္လုပ္ တင္သြင္း ေရာင္းခ်သူမ်ား အသင္း (ယာယီ) အေနျဖင့္ တတိယ အၾကိမ္ေျမာက္ အသင္း အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား ထပ္မံ ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႔စည္းရန္ ရည္ရြယ္ထားေသာ္ လည္း တက္ေရာက္လာသူအခ်ိဳ႕က သေဘာမတူ၍ အသင္းျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီကုိသာ ဖြဲ႔စည္းႏုိင္ခဲ့သည္။

“အသင္းရဲ႕ ယာယီ ဥကၠ႒ေရာ အတြင္းေရးမႈးပါ၊ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္ေတြ အားလုံးကုိ မဲစနစ္နဲ႔ ျပန္ေရြး ဖုိ႔ လုိပါတယ္။ ယာယီက အစ မဲစနစ္နဲ႔ သြားဖုိ႔ လုိပါတယ္” ဟု Farmer ဖုိးရာဇာ ကုမၸဏီမွ ဦးစုိးထြန္း က ဆုိသည္။

အသင္းျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီအတြက္ အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီဝင္မ်ားအျဖစ္ အသင္းဝင္မ်ား အဆုိျပဳရာတြင္
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အေရာင္းျပခန္း ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ကုမၸဏီမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္ ၂ဝ ဦး၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တပ္ဆင္ ထုတ္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားမွ ၁၄ ဦး၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး အလုပ္႐ုံ လုပ္ငန္းရွင္ ၈ ဦး၊ ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္ အပုိပစၥည္း တင္သြင္းေရာင္းခ် လုပ္ငန္းရွင္ ၇ ဦးႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္း လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္သူ ၇ ဦး၊ စုစုေပါင္း ၅၆ ဦး အဆုိျပဳထားသည္။

“အလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္ေတြအေနနဲ႔ သက္ဆုိင္ရာ ကုမၸဏီေတြမွာ အနည္းဆုံး ဒါ႐ုိက္တာအဆင့္ ရိွရပါမယ္။ အသင္းရံပုံေငြ အနည္းဆုံး က်ပ္ ၅ သိန္းစီ ထည့္ဝင္ႏုိင္သူေတြ ျဖစ္ရပါမယ္” ဟု UMFCCI တာဝန္ရိွသူ တဦးက ဆုိသည္။

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ တိက်ေသာ ေပၚလစီကုိ ႏုိင္ငံေတာ္က ခ်မွတ္ႏုိင္ျခင္း မရွိေသးေသာ္လည္း လမ္းညႊန္ခ်က္ (guidelines)မ်ား ခ်ေပးလ်က္ရိွျပီး မႈဝါဒမ်ား ေျပာင္းလဲရာတြင္ ညိွႏႈိင္း ေပါင္းစည္း အေျဖရွာကာ တျဖည္းျဖည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွ အားလုံး အက်ိဳးရိွမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေဇာ္မင္းဝင္း က ဆုိသည္။

ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒကုိ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးလ်က္ရိွရာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္ အပုိပစၥည္း ထုတ္လုပ္ျခင္း
ႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသူမ်ားအား ၁ဝဝ ရာခုိင္ႏႈန္း ခြင့္ျပဳမည့္အစား
ျပည္တြင္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ဖက္စပ္လုပ္ကုိင္ခြင့္ျပဳရန္ ဥပေဒျပ႒ာန္းသင့္သည္ဟု ၎က ဆုိသည္။

“ျပည္တြင္း လုပ္ငန္းရွင္ေတြအေနနဲ႔ ႏုိင္ငံျခား ကုမၸဏီေတြနဲ႔ လုပ္ငန္း ဖက္စပ္ လုပ္ကုိင္ဖုိ႔အတြက္ အတတ္ပညာ ကၽြမ္းက်င္မႈေတြ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားဖုိ႔ လုိပါတယ္” ဟု ဦးေဇာ္မင္းဝင္းက ဆုိသည္။

UMFCCI အလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးေအးထြန္း က အသင္းအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္မွ လက္ခံ က်င့္သုံးမည့္ National Automotive Policy ေပၚေပါက္ေရးတြင္လည္းေကာင္း၊ က်င့္သုံးရာတြင္ လည္းေကာင္း ပါဝင္၍ အၾကံဉာဏ္မ်ား
ေပးသြားရန္၊ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္၍ နည္းပညာမ်ား ဗဟုသုတမ်ား ရရိွေစျပီး ျပည္တြင္း ထုတ္လုပ္မႈ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား၌ အက်ိဳးရိွစြာ အသုံးခ်ႏုိင္ေစရန္ ရည္ရြယ္သည္ဟု ဆုိသည္။

ထို႔ျပင္ ႏုိင္ငံ တဝွန္းရိွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ထုတ္လုပ္မႈ၊ တင္သြင္းေရာင္းခ်မႈ လုပ္ငန္းမ်ား စနစ္တက် ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္လာေစရန္၊ ထုိမွတဆင့္ ကုန္ထုတ္စြမ္းအားမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳး တုိးတက္လာေစရန္တုိ႔ ပါဝင္သည္ဟုလည္း ဆုိသည္။ ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္ စက္မႈလုပ္ငန္း ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္လာျပီး အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ပုိမုိရရိွလာေစရန္ႏွင့္ အျခား အာရွႏုိင္ငံ မ်ား၏ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္  ရည္မွန္းထားသည္ဟု ဆုိသည္။
 

Mizzima Burmese Copyright © 2011 | Template design by O Pregador | Powered by Blogger Templates