Friday, July 27, 2012

က႑ ငါးခုတြင္ အပစ္ရပ္မ်ားအား ေနာ္ေဝ တိုက္႐ိုက္ကူညီမည္ဆို

ဟသၤာနီ (မြန္ေျမ) | ေသာၾကာေန႔၊ ဇူလုိင္လ ၂၇ ရက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၁၉ နာရီ ၃၉ မိနစ္

စံခလပူရီ (မဇၥ်ိမ) ။       ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၌ က႑ငါးခုတြင္ အပစ္ရပ္အဖြဲ႔မ်ား အား တိုက္႐ိုက္ အကူအညီမ်ား ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေနာ္ေဝႏွင့္
ျမန္မာအစိုးရတို႔ သေဘာတူညီ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ Myanmar Peace Support Initiative (MPSI) မွ အႀကံေပး ကိုယ္စားလွယ္ တဦးျဖစ္သူ Ashley South က ေျပာ သည္။

“ဒီၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မွာ က႑ ငါးခုကို က်ေနာ္တို႔ ကူညီ သြားပါမယ္။ ဒီအကူအညီေတြကိုလည္း အစိုးရကေန မဟုတ္ဘဲနဲ႔ အပစ္ရပ္ထားတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အဖဲြ႔အစည္း
ေတြနဲ႔ တိုက္႐ိုက္ ဆက္သြယ္ၿပီး ေပးအပ္သြားမွာ ပါ” ဟု ေသာၾကာေန႔က မဇၥ်ိမကို
ေျပာဆိုလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ အေထာက္အပံ့မ်ားကိုလည္း ေနာ္ေဝး အစိုးရမွ ဘ႑ာေရး
အရ အကူအညီေပးသြားမည္ဟု ဆိုသည္။

ေမလ ၂၈ ရက္ေန႔က ပဲခူးတိုင္း၊ ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ အစိုးရႏွင့္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ုံးတို႔
ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေနာ္ေဝ ဒုႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Torgeir Larsen ကိုေတြ႔ရစဥ္။ (ဓါတ္ပံု - မင္းမင္းဦး၊ မဇၥ်ိမ)

MPSI မွ အကူအညီ ေပးမည့္ က႑ ငါးခုမွာ (၁) အပစ္ရပ္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ဆက္ဆံေရး႐ံုး ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေရး၊ (၂) အပစ္ရပ္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဒသခံလူထု ေတြ႔ဆံု ႐ွင္းလင္းပြဲမ်ား
ျပဳလုပ္ႏိုင္ေရး၊ (၃) အပစ္ရပ္ အေျခအေနမ်ား အေပၚ လြတ္လပ္သည့္ ေစာင့္ၾကည့္ေရး အဖြဲ႔မ်ား ဖြဲ႔စည္းသြားရန္၊ (၄) ႐ွမ္းျပည္နယ္႐ွိ ဘိန္းစစ္ဆင္ေရး၊ ပညာေရး က႑ကဲ့သို႔ ပေရာဂ်က္ၾကီး
အခ်ိဳ႕ႏွင့္ (၅) အပစ္ရပ္ ေဒသမ်ား၏ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၌ အခ်က္အလက္ စုေဆာင္းေရးႏွင့္ စစ္တမ္း ေကာက္ယူေရး က႑တို႔အား အဓိကထား အေထာက္အပံ့ ေပးသြားမည္
ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေက်ာက္ႀကီး (ပဲခူးတိုင္း)ႏွင့္ ထားဝယ္ (တနသၤာရီတိုင္း) ေဒသတို႔႐ွိ ကရင္ ဒုကၡသည္မ်ားအား
ႏိုင္ငံသား မွတ္ပံုတင္ ထုတ္ေပးေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး အစီအစဥ္မ်ားအား MPSI ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ကိုယ္တိုင္ ကြင္းဆင္းေလ့လာခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႔ ဒု-ဥကၠ႒ ဝန္ၾကီး ဦးေအာင္မင္းႏွင့္ Mr. Ashley South တို႔သည္ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ တႀကိမ္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ၿပီး
ျဖစ္သည္။

MPSI အဖြဲ႔အား ေနာ္ေဝႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးစဥ္အၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ဒီ MPSI ကိုလည္း ႏွစ္ႏိုင္ငံ အစိုးရေတြရဲ့ တရားဝင္ သေဘာတူညီမႈနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားတယ္ ဆိုေတာ့ ျမန္မာအစိုးရ ဘက္က က်ေနာ္တို႔ရဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြအေပၚ ဘယ္ေလာက္ ခြင့္ျပဳမလဲ၊ ႏွစ္ဘက္ အၾကား ဘယ္ေလာက္အထိ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ႐ွိလဲ ဆိုတာကိုလည္း အစိုးရကို က်ေနာ္တို႔ သံုးသပ္ေနဆဲ အေနအထားမွာ ႐ွိပါတယ္” ဟု Mr. Ashley South က မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။

MPSI အဖြဲ႔တြင္ ျမန္မာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၌ ကူညီ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ Ashley South ႏွင့္ Charles Petrie တို႔ ႏွစ္ဦးအား တာဝန္ ေပးထားသည္။

Charles Petrie မွာ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္၌ ျမန္မာျပည္ဆိုင္ရာ UN အႀကီးအကဲေဟာင္း တဦးအျဖစ္ ရန္ကုန္၌ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးသည္။ ေ႐ႊဝါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရး၌ သံဃာေတာ္မ်ားအား
ေထာက္ခံသည့္ သေဘာထားျပသည့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ျမန္မာ အစိုးရသို႔ ေပးပို႔ခဲ့ၿပီးေနာက္
ျမန္မာအစိုးရမွ Charles Petrie အား ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ႏွင္ထုတ္ခဲ့ သည္။

Ashley South သည္ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ ထိုင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္ အကူအညီေပးေရး ေကာ္မီတီ (TBBC) ၌ ကြင္းဆင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးအျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့ၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ၂ဝ ခန္႔ ျမန္မာ့တိုင္းရင္းသား
အေရးတို႔တြင္ ကိုယ္တိုင္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ ခဲ့သူ တဦး ျဖစ္သည္။ Mon Nationalism and Civil War in Burma: The Golden Sheldrake စာအုပ္အား ေရးသား ခဲ့သူလည္း ျဖစ္သည္။

MPSI အေနႏွင့္ ျမန္မာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသား
ေဒသမ်ားအား ပိုမို ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေစရန္ႏွင့္ ေရ႐ွည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အေျခခံ အုတ္ျမစ္မ်ား ခ်မွတ္ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ရည္႐ြယ္၍ ေဖာ္ျပပါ အေထာက္အပံ့မ်ားအား ေပးအပ္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

MPSI ၏ အကူအညီ ေပးေရး လ်ာထားခ်က္မွာ မည္မွ် ၾကာျမင့္မည္၊ မည္သည့္ ေငြေၾကး ပမာဏျဖင့္ ကူညီမည္ကိုမူ Ashley South u ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားျခင္း မျပဳခဲ့ေပ။

 

Mizzima Burmese Copyright © 2011 | Template design by O Pregador | Powered by Blogger Templates