Monday, October 1, 2012

မထသ တြင္ ရန္ကုန္တုိင္း လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား ပါဝင္ဖြဲ႔စည္းမည္

ေက်ာ္ဖုန္းေက်ာ္ | တနလၤာေန႔၊ ေအာက္တုိဘာလ ၀၁ ရက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၂၀ နာရီ ၀၆ မိနစ္

ရန္ကုန္ (မဇၥ်ိမ) ။         ။ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ လိုင္းေပါင္းစံု ထိန္းသိမ္းႀကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မတီ (မထသ)၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ ႏွင့္ ရာျဖတ္ ေကာ္မတီတို႔တြင္ ရန္ကုန္တိုင္း လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ ခြင့္ရရန္ စက္တင္ဘာ ၂၈ ရက္က က်င္းပသည့္ တိုင္းလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ အတုိက္အခံအမတ္ ေဒါက္တာ ေဒၚညိဳညိဳသင္း က အေရးဆိုခဲ့ရာ မထသ တြင္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား ထည့္သြင္းဖြဲ႔စည္းရန္ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးက သေဘာတူလိုက္သည္။

ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ(ျမန္မာ)မွ ေဒါက္တာေဒၚညိဳညိဳသင္း က မထသ၊ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ႏွင့္ ရာျဖတ္ေကာ္မတီ အသီးသီး၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ စစ္ေဆးခံႏိုင္စြမ္းတို႔ကို ရန္ကုန္တိုင္း အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္မ်ား တက္ေရာက္သည့္ တိုင္းလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ဦးစြာ ေမးခြန္းထုတ္ ေဝဖန္ၿပီးမွ ယင္းကဲ့သို႔ အေရးဆုိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ ၂ မဲဆႏၵနယ္မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာ ေဒၚညိဳညိဳသင္း ကို ရန္ကုန္တိုင္း လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အဦး ေရွ႕တြင္ ေတြ႔ရစဥ္။ (ဓာတ္ပံု - ေက်ာ္ဖုန္းေက်ာ္၊ မဇၥ်ိမ)

“ဒီေခတ္မွာ ျပည္သူ႔ဆႏၵဟာ အစိုးရအတြက္အမိန္႔ ျဖစ္လာတာေၾကာင့္ ျပည္သူ႔ေရးရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီေတြမွာ ျပည္သူ႔ကုိယ္စားလွယ္ေတြ ဝင္ေရာက္ ထိန္းေက်ာင္းျခင္း အားျဖင့္ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို ျပည္သူေတြ တကယ္ ခံစားႏုိင္ဖို႔” အေရးဆိုျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း တုိင္းလႊတ္ေတာ္တြင္ အဆိုရွင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

မထသ သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း/ျပင္ ေျပးဆြဲေနေသာ အမ်ားျပည္သူသံုး ခရီးသည္တင္ ယာဥ္မ်ားကို စီမံကြပ္ကဲသည့္ ေကာ္မတီျဖစ္ၿပီး၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ (ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္)သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေန ျပည္သူမ်ား၏ ေရ၊ လမ္း၊ တံတား၊ မိလႅာ၊ အမႈိက္၊ အေဆာက္အဦဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲကာ၊ အိမ္ျခံေျမတန္ဖိုး စိစစ္ႀကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မတီ (ရာျဖတ္ေကာ္မတီ)သည္ အခြန္စည္းၾကပ္
ႏုိင္ေရးအတြက္ ရန္ကုန္ရွိ အုိးအိမ္တုိက္တာမ်ား၏ တန္ဖိုးကို သတ္မွတ္ေပးရသည့္ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည္။

ေဒၚညိဳညိဳသင္း၏ ေမးခြန္းထုတ္မႈႏွင့္ အေရးဆိုမႈမ်ားကို တိုင္းအစိုးရ အဖြဲ႔ဝင္ ဝန္ႀကီးမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ခင္၊ စည္ပင္သာယာေရး ဝန္ႀကီး ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဦးလွျမင့္ႏွင့္ ဘ႑ာ/အခြန္ဝန္ႀကီး ေဒၚစန္းစန္းႏြယ္တို႔က သက္ဆုိင္ရာ က႑အလိုက္ အသီးသီး ျပန္လည္
ေျဖၾကားခဲ့ၾကသည္။

မထသ ဥကၠ႒၏ လာဘ္စားမႈမ်ားအေၾကာင္း အဓိကထား ေရးသားထားသည့္ မထသ ဝန္ထမ္း တဦး၏ တိုင္စာကို ေဒၚညိဳညိဳသင္း က လႊတ္ေတာ္တြင္ ဖတ္ၾကားျပသခဲ့သည္။

ဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ခင္က ၎ ဥကၠ႒အျဖစ္ ဦးစီးေဆာင္ရြက္လ်က္သည့္ ‘လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရး လံုျခံဳေခ်ာေမြ႔ေစမႈ ေကာ္မတီ’ လက္ေအာက္ရွိ မထသ ကို ျပည္သူ႔ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္
ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းသြားမည္ဟု လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျဖၾကားခဲ့သည္။ ထုိကဲ့သို႔ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ အမတ္မ်ား မထသ တြင္ ပါဝင္ေဆာင္ ရြက္ေရး အတြက္ ‘ပုဂၢလိ က ယာဥ္မ်ား စနစ္တက် သြားလာႏိုင္ေရးဥပေဒ’ ကိုလည္း အျမန္ဆံုး ျပ႒ာန္းႏုိင္ရန္ တိုင္းအစိုးရက ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ဟု ဆိုသည္။

မထသ သည္ လက္ရွိတြင္ ယာဥ္လိုင္း ၃၃၇ လုိင္း၊ ယာဥ္စီးေရ ၅ဝဝ ကို ကြပ္ကဲလ်က္ရွိၿပီး ေန႔စဥ္ ခရီးသြားျပည္သူ ၂.၇ သန္း၏ ခရီးသြားလာေရးအတြက္ စီမံ ေဆာင္ရြက္ေပးေနသည့္ အဖြဲ႔အစည္း ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ ေဒၚညိဳညိဳသင္း က ၎ထံ ျပည္သူမ်ားက အမ်ားဆံုးတိုင္ၾကားသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမွာ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း “႐ုပ္အဆိုးဆံုး ကိစၥကေတာ့ အိမ္ျခံေျမတခုကို ဂရန္အမည္ေပါက္ ႏွစ္ခု ရွိေနတဲ့ ျဖစ္ရပ္ေတြပဲ” ဟု လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားေရွ႕ေမွာက္တြင္ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ကို ေဝဖန္ခဲ့သည္။

ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဦးလွျမင့္ကမူ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သည္ သမၼဦးသိန္းစိန္၏ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား၊ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ေလ်ာ္ညီမႈရွိေစရန္ လက္ရွိတည္ဆဲ စည္ပင္သာယာေရး ဥပေဒမ်ားကို ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိကာ ယင္းဥပေဒမ်ားအတည္ျပဳၿပီးပါက ဥပေဒသစ္မ်ားႏွင့္အညီ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသာ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

တိုင္း ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္ဝန္ႀကီး ေဒၚစန္းစန္းႏြယ္ က ရာျဖတ္ေကာ္မတီသည္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ၏ သေဘာတူ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ဘ႑ာအခြန္ ဝန္ႀကီးဌာနက ဖြဲ႔စည္းခဲ့ရာ ေကာ္မတီတြင္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား ပါဝင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ သေဘာတူညီခ်က္ ရယူရမည္ျဖစ္၍ တင္ျပေပးမည္ဟု ဆိုသည္။

ရာျဖတ္ေကာ္မတီသည္ အိမ္ျခံေျမ ေစ်းႏႈန္းမ်ား ေခါက္ခ်ိဳးမွ် ျမင့္တက္ေစခဲ့သည့္ အဓိက အေၾကာင္းအရင္းဟု ေဝဖန္မႈမ်ားရွိခဲ့ေသာ ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လက သတ္မွတ္ ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ ရန္ကုန္ရွိ အိမ္ျခံေျမမ်ားကို ဝယ္ယူရာ တြင္ ဝင္ေငြရလမ္းကို မေဖာ္ျပႏုိင္လွ်င္ အခြန္ ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္းသာ
ေပးေဆာင္ရသည့္ အခြန္သက္သာခြင့္ စည္းမ်ဥ္းေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာခဲ့ေသာ ေကာ္မတီ ျဖစ္သည္။
 

Mizzima Burmese Copyright © 2011 | Template design by O Pregador | Powered by Blogger Templates