Friday, December 12, 2008

ားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တိုးပြားလာဖြယ္ရွိ

မိုးသူ
ၾကာသပေတးေန႔၊ ဒီဇင္ဘာလ 11 2008 16:43 - ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္


ရန္ကုန္ ႐ုရွားသည္ မၾကာမီအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အဓိက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသည့္ႏိုင္ငံ ျဖစ္လာလိမ့္မည္ဟု ရန္ကုန္အေျခစိုက္ အကဲခတ္တဦးက ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားေသာ ႐ုရွကုမၸဏီ အမ်ားအျပားရွိေနၿပီး၊ ၂ ႏိုင္ငံအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တိုးျမင့္လာေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု သံုးသပ္ ေျပာဆိုလုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ၈ ႏွစ္ခန္႔ကတည္းက ႐ုရွ ပုဂၢလိကႏွင့္ ႏိုင္ငံပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ တေျဖးေျဖး ဝင္ေရာက္လာခဲ့ၿပီး၊ ေရႊႏွင့္ ေၾကးနီ တူးေဖာ္ျခင္းမ်ား၊ ကုန္းတြင္းႏွင့္ ကမ္းလြန္ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႔ ရွာေဖြေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ သံမဏိထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ အထည္ခ်ဳပ္ႏွင့္ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားအထိပင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား စတင္ျပဳလုပ္ၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေနေၾကာင္း ႐ုရွ-ျမန္မာဆက္ဆံေရးကို အနီးကပ္ေလ့လာေနသည့္ သူက မဇၩိမကုိ ေျပာသည္။

ထုိကဲ့သို႔ ႐ုရွကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး တြဲဖက္လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ကုမၸဏီမ်ားမွာ နာမည္ေက်ာ္ ႐ုရွ ေရနံႏွင့္ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႔ ကုမၸဏီ၊ Silver Wave Sputnik Petroleum Pte Ltd., Victorious Glory International Pte Ltd., and Technoprom Exports of Russia တို႔ ျဖစ္သည္။

႐ုရွ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ကုန္းတြင္းစီမံကိန္း ၂ ခု၊ ကမ္းလြန္စီမံကိန္း ၂ ခုတို႔ကို လုပ္ကိုင္ေနၾကၿပီး၊ စီမံကိန္းတခုစီသည္ ခန္႔မွန္းေျခတန္ဖိုး အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၃ဝ မွ သန္း ၅ဝ အထိရွိသည္ဟု သူက ေျပာသည္။

“မူအရေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ စစ္အစိုးရက ကုန္းတြင္း ေရနံရွာေဖြေရးနဲ႔ ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းေတြကို ႏိုင္ငံျခား ကုမၸဏီေတြကို ခြင့္ျပဳတာ မဟုတ္ဘူး။ ဒါေပမဲ့ ႐ုရွက်ေတာ့ ႁခြင္းခ်က္ျဖစ္ေနတယ္” ဟု သူက ဆုိသည္။

ေနာက္ထပ္ အေရးပါေသာ စီမံကိန္းတခုမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၆ဝ တန္ သံမဏိထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းျဖစ္ၿပီး၊ ႐ုရွႏိုင္ငံမွ 'Technoprom Exports' ကုမၸဏီက ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္းတြင္ တည္ေဆာက္ေဆာင္ရြက္ေနကာ ၿပီးစီးလုနီးေနၿပီဟု သိရသည္။

ယခုအကဲခတ္၏ အဆုိအရ အဆုိပါ သံမဏိစီမံကိန္းသည္ တႏွစ္လွ်င္ သံႂကြပ္တန္ခ်ိန္ ၂ သိန္းအထိ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ၿပီး၊ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ လည္ပတ္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသည္ဟု သိရသည္။

စက္႐ံုမွ ထြက္ရွိေသာ ကုန္ၾကမ္းကို ျမန္မာ့စီးပြါးေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္း (MEC) ပိုင္ သံမဏိစက္႐ံုသို႔ ေပးပို႔သြားမည္ ျဖစ္သည္။ ဤစက္႐ံုသည္ မႏၱေလးတိုင္း ျမင္းၿခံတြင္ အေျခစိုက္ထားၿပီး စစ္တပ္က လုပ္ကိုင္ေနသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားထဲတြင္ အဓိက စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းတခု ျဖစ္သည္။

ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း ပင္းပက္တြင္ တည္ရွိသည့္ အဆုိပါစက္႐ံုတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ၆၅ မီဂါဝပ္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္သည့္ ေက်ာက္မီးေသြး ေလာင္စာသံုး စီးပြားျဖစ္ လည္ပတ္ႏိုင္သည့္ ဓာတ္အားေပး စက္႐ံုတခုလည္း ရွိမည္ျဖစ္သည္။ စက္႐ံုအတြက္ လုိအပ္ေသာ ေက်ာက္မီးေသြးကို ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း ကေလာၿမ့ဳိႏွင့္ ၂၂ မိုင္ကြာ ပင္လံုၿမ့ဳိနယ္အတြင္း တီက်စ္ေက်းရြာရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အၾကီးဆံုး ေက်ာက္မီးေသြးတြင္းမွ ေပးပို႔သြားမည္ ျဖစ္သည္။

႐ုရွႏိုင္ငံသည္ အင္အားၾကီးထြားလာေနေသာ ကမၻာ့အင္အားၾကီးႏိုင္ငံ ျဖစ္လာသျဖင့္ ျမန္မာတြင္ အဓိက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသည့္ႏိုင္ငံ ျဖစ္လာဖြယ္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ႐ုရွႏိုင္ငံ၏ ပိုမိုခိုင္မာေသာ ေထာက္ခံမႈ ရရွိေရးအတြက္ တုိင္းျပည္အတြင္း၌ လွ်ဳိ႔ဝွက္ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ခြင့္မ်ား ေပးအပ္ထားေၾကာင္း အကဲခတ္က ေျပာသည္။

ဘက္မလိုက္မူဝါဒကို ဆက္လက္ က်င့္သံုးေနသည္ဟု လူသိရွင္ၾကား ေၾကညာထားေသာ္လည္း ေရရွည္တြင္ ႏိုင္ငံတကာ မ်က္ႏွာစာ၌ ရွင္သန္ရပ္တည္ႏိုင္ေရးအတြက္ ႐ုရွကဲ့သုိ႔ေသာ အဓိက အင္အားၾကီးႏိုင္ငံတခုႏွင့္ မဟာမိတ္ ဖြဲ႔ထားရန္ ျမန္မာက လိုအပ္ေနပံုရသည္ဟုလည္း သူက ေျပာဆိုသည္။

ဤအေတာအတြင္း အၾကားအျမင္မ်ားေသာ စက္မႈလုပ္ငန္း သတင္းရပ္ကြက္တခုကလည္း ႐ုရွကုမၸဏီတခုသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းႏွင့္ ငါးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရန္ ၾကိဳးစားလ်က္ရွိသည္ဟု ေျပာသည္။

“အမည္စံုစမ္းဆဲ ႐ုရွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတခုက ရန္ကုန္ၿမ့ဳိမွာ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံုတခု တည္ေထာင္လုပ္ကိုင္ဖို႔ အစီအစဥ္ ရွိပါတယ္။ အဲဒီစက္႐ံုက က်ည္ကာအကႌ်ေတြ ထုတ္လုပ္သြားမွာပါ” ဟု အဆိုပါ သတင္းရပ္ကြက္က ေျပာေသာ္လည္း သီးျခား အတည္ျပဳႏိုင္ျခင္း မရွိေသးပါ။
 

Mizzima Burmese Copyright © 2011 | Template design by O Pregador | Powered by Blogger Templates