Saturday, July 2, 2011

အေမရိကန္- ယူကရိန္း အဏုျမဴ မျပန္႔ပြားေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား

မဇၩိမသတင္းဌာန | တနဂၤေႏြေန႔၊ ဇန္နဝါရီလ ၀၂ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၁၆ နာရီ ၀၀ မိနစ္

Reference ID     Created     Released     Classification     Origin
09KYIV1942     2009-11-09 12:12     2010-12-09 21:09     SECRET     Embassy Kyiv
VZCZCXYZ0001
PP RUEHWEB
DE RUEHKV #1942/01 3131205
ZNY SSSSS ZZH
P 091205Z NOV 09
FM AMEMBASSY KYIV
TO RUEHC/SECSTATE WASHDC PRIORITY 8754
INFO RHMFISS/DEPT OF ENERGY WASHINGTON DC
RHEHAAA/NSC WASHDC
RUEKJCS/OSD WASHINGTON DC
S E C R E T KYIV 001942
SIPDIS
NSC FOR JOYCE CONNERY
DOE FOR ANDREW BIENIAWSKI
EO 12958 DECL: 11/05/2019
TAGS PARM, PREL, KNUC, UP
SUBJECT: U.S.-UKRAINE NONPROLIFERATION MEETINGS SEPTEMBER 23-24, 2009
Classified By: Political Counselor Colin Cleary, Reason 1.4 (b, d)

အေၾကာင္းအရာ။     ။ အေမရိကန္- ယူကရိန္း အဏုျမဴမျပန္႔ပြားေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား စက္တင္ဘာ ၂၃-၂၄ ၊ ၂ဝဝ၉

လွ်ဳိ႔ဝွက္မွတ္တမ္း ျဖည့္သြင္းသူ။ ႏိုင္ငံေရး ေကာင္စစ္၀န္ ကိုလင္ ကလီယာရီ (Colin Cleary) အေၾကာင္းျပခ်က္ 1.4 (b, d)

၁။ (S) အက်ဥ္းခ်ဳပ္ - အေမရိကန္-ယူကရိန္း အဏုျမဴ မျပန္႔ပြားေရး ႏွစ္စဥ္ ေဆြးေႏြးပြဲငယ္၏ အဓိကအခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သည္။

ယူကရိန္းက ယူေရနီယံသံုး ေလာင္စာမ်ား (HEU spent fuel) ကို ရုရွားသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးေရး ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ မတင္ မက် အေျဖေပးသည္။ ယူကရိန္းက ၁၉၉၄ တြင္ ဘူဒါပက္ၿမိဳ႕႔မွာ ေပးခဲ့ေသာ လံုၿခံဳေရး အာမခံခ်က္ထက္ ပို၍ ေနာက္ထပ္ အာမခံခ်က္မ်ားကို ေတာင္းခဲ့ၿပီး အေမရိကန္ႏွင့္ ဒံုးက်ည္ကာကြယ္ေရး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ဆက္လုပ္သြားရန္ စိတ္ဝင္စားသည္။ --စကဒ္ဒံုးက်ည္ (SCUD Missiles) ဖ်က္သိမ္းေရး နားလည္မႈ စာခြၽန္လႊာကို ဝန္ႀကီးဌာန အားလံုးက သေဘာတူၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေနာက္ဆံုး အတည္ျပဳခ်က္အတြက္ အစုိးရ အဖြဲ႔သို႔ တင္ထားေၾကာင္းႏွင့္ မၾကာမီ အဆင္သင့္ ျဖစ္မည့္အေၾကာင္း ယူကရိန္းဘက္မွ တင္ျပသည္။ -- ေနာက္ထပ္ ဒံုးက်ည္ပစ္ မဲလင့္ ေလာင္စာရည္ (melange liquid rocket propellant) ဖ်က္သိမ္းေရးအတြက္ အေထာက္အပံ့ေပးရန္ ယူကရိန္းက အေမရိကန္ကုိ ေမတၱာရပ္ခံခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အေမရိကန္ဘက္က စကဒ္ဒံုးက်ည္ႏွင့္ စကဒ္ဒံုးက်ည္သံုး မဲလင့္ ေလာင္စာရည္ ဖ်က္သိမ္းေရးကို ပထမ ဦးစြာေဆြးေႏြးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေနာက္မွ မဲလင့္ေလာင္စာရည္ ဖ်က္သိမ္းေရးအေၾကာင္းကို ေဆြးေႏြးမည္ ျဖစ္ၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။-- ယူကရိန္းက အက္စ္ အက္စ္ (၂၄) (SS-24) ဖ်က္သိမ္းေရးအတြက္ အေမရိကန္ ထံမွ ေနာက္ထပ္ေငြေၾကး အေထာက္အပံ့ေတာင္းရာ၌ အေမရိကန္ဘက္က စဥ္းစားၿပီး အေၾကာင္းျပန္ေပးမည္ဟု ေျပာခဲ့ သည္။ --အေမရိကန္ဘက္က ယူကရိန္း၏ ဒံုးက်ည္နည္းပညာ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႔ဝင္ အဆင့္ (၁) အျဖစ္ ေဆာ္ဒီ အာေရဗ် ႏိုင္ငံကို ေပးမည့္ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အခ်က္အလက္မ်ားကို သိလိုေၾကာင္း၊ သို႔မွသာ ေဆာ္ဒီအာေရဗ်သို႔ MTCR Category I items ပို႔ေပးျခင္း ျပႆနာတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ က်င္းပမည့္ ရီယိုဒီ ဂ်နဲရိုး ဒံုးက်ည္ နည္းပညာ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား စံုညီစည္းေဝးပြဲမွာ အျပန္အလွန္ ေကာင္းစြာေဆြးေႏြး ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။ --ယူကရိန္းက ေနာက္ေနာင္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လက္နက္ တင္ပို႔ေတာ့မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ အေမရိကန္၏ ၿဂိဳဟ္တုဓာတ္ပံုမွာ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ေတာင္ပိုင္း ဆူဒန္သို႔ တီ-၇၂ တင့္ကားမ်ား (T-72 tanks) ပို႔သည္ ဆိုျခင္းမွာ မဟုတ္ ေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။ အေမရိကန္ဘက္က တင့္ကားပို႔ျခင္းအတြက္ ဒဏ္ခတ္မႈလုပ္မည္၊ မလုပ္မည္ကို စဥ္းစားစရာ ရွိေၾကာင္း၊ ၿဂိဳဟ္တုဓာတ္ပံုမွာပံုမွာပါသည့္အတိုင္း မွန္- မမွန္ဟူေသာ အခ်က္ေပၚမွာ မူတည္လိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့ သည္။ -- ယူကရိန္းက အီရန္၏ ဒံုးက်ည္အစီအစဥ္အတြက္ သံမဏိ ပစၥည္းမ်ား တင္ပို႔သည့္ကိစၥကို စံုစမ္းစစ္ေဆးေပး မည္ဟု ေျပာေသာ္လည္း အေမရိကန္ဘက္က ယူကရိန္းအစိုးရ အေနျဖင့္ ဤျပႆနာကို ကိုယ္တိုင္ မေျဖရွင္းႏိုင္ပါက အေမရိကန္အေနႏွင့္ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားကို မိမိကိုယ္တိုင္ အေရးယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတိေပးခဲ့သည္။ --(၂) ႏွစ္တာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားလုပ္ၿပီးေနာက္ အေမရိကန္ႏွင့္ ယူကရိန္းတို႔သည္ ေရဒီယို ဓာတ္ႂကြပစၥည္းမ်ား ရွင္းလင္းဖယ္ရွားေရး ႏွင့္ သိုေလွာင္သိမ္းဆည္းျခင္းဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို စက္တင္ဘာ ၂၄ တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။ --အေမရိကန္ဘက္က ယူကရိန္းအား ေနတိုးျငိမ္းခ်မ္းေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအဖြဲ႔၏ လက္နက္ငယ္မ်ား ဖ်က္ဆီး ေရး စီမံခ်က္လုပ္ငန္း (NATO Partnership for Peace Small Arms/Light Weapons destruction project) အရ ေနာက္ထပ္ လက္နက္ငယ္မ်ားဖ်က္ဆီးေရးကို  သေဘာတူရန္လည္း တိုက္တြန္းခဲ့သည္။ (အက်ဥ္းခ်ဳပ္- ၿပီး)

၂။ (S) တရားဝင္ ေဆြးေႏြးပြဲမလုပ္မီ ႏွစ္ဦးေတြ႔ဆံုပြဲ၌ နီကိုနင္ကို (Nykonenko) က ဗင္တိုင္ပင္ကို ကိယက္ဗ္ၿမိဳ႕မွာ ၾကိဳဆို ခဲ့သည္။ နီကိုနင္ကိုက ယူကရိန္းသည္ ဗင္တိုင္ပင္ (Van Diepen) ၏ အဏုျမဴလက္နက္ မျပန္႔ပြားေရး စိတ္ဓာတ္ထက္သန္ မႈကို ေကာင္းစြာသိရွိခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေနႏွင့္လည္း ယူကရိန္းကို ထက္သန္ေသာ အဏုျမဴ လက္နက္ဖ်က္သိမ္းေရး ေဆြးေႏြးဘက္ အျဖစ္ ယံုၾကည္မႈကို ျပသသည္ဟု မိမိတို႔မွတ္ယူေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။

ႏွစ္ဖက္စလံုးက ေဆြးေႏြးပြဲအစီအစဥ္ကို ျပန္လည္စစ္ေဆးၾကၿပီးေနာက္ လံုၿခံဳေရးအာမခံခ်က္၊ ယူေရနီယံသံုး ေလာင္စာ မ်ားျပန္ပို႔ေရးႏွင့္ ဖ်က္ဆီးေရး၊ ေနတိုးၿငိမ္းခ်မ္းေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအဖြဲ႔၏ လက္နက္ငယ္မ်ား ဖ်က္ဆီးေရး စီမံခ်က္ လုပ္ငန္း၊ စကဒ္ ဒံုးက်ည္ဖ်က္သိမ္းေရး၊ ဒံုးက်ည္ကာကြယ္ေရး၊ အီရန္သို႔ ယူကရိန္း၏ သံမဏိ အထူးပစၥည္းမ်ား တင္ပို႔ ျခင္း၊ ေတာင္ပိုင္း ဆူဒန္သို႔ ယူကရိန္း၏ တီ-၇၂ တင့္ကားမ်ားတင္ပို႔ ျခင္း ကိစၥမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ႏွစ္ဦးေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးပြဲမွ ပတ္သက္ရာ အေၾကာင္းအခ်ဳိ႕ကုိုလည္း ေအာက္ေဖာ္ျပပါအတုိင္း ပံုမွန္ေဆြးေႏြးပြဲ အစီအစဥ္ ဖတ္ၾကား ရာ၌ ထည့္သြင္းဖတ္ၾကားခဲ့သည္။

အဆင့္ျမင့္ ယူေရနီယံ (HEU)

၃။ (C) ႏွစ္ဦးေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ၌ ဗင္တိုင္ပင္က ယူကရိန္းအေနႏွင့္ ကိယက္ဗ္ၿမိဳ႕မွ ယူေရနီယံသံုး ေလာင္စာမ်ားကို စက္တင္ဘာလကုန္ ေနာက္ဆံုးထား၍ ရုရွားသို႔ပို႔ေရးကို အတည္ျပဳေပးရန္ အထူးအေရးႀကီးေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။ အကယ္၍ ထိုကာလတြင္ အတည္မျပဳျဖစ္ဘဲ ၂ဝ၁၁ ႏွစ္ဆန္းအထိ အတည္မျပဳႏိုင္ပါက ယူကရိန္းအေနႏွင့္ ဤ ပစၥည္းကို သိမ္းဆည္းထားရျခင္းအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ အႏၱရာယ္ရွိမႈကို ဆက္လက္ခံေနရဦးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဤသံုးစြဲၿပီး ေလာင္စာမ်ားသည္ စီးပြားေရးအရ တန္ဖိုးမရွိေသာ္လည္း အၾကမ္းဖက္သမားအတြက္ တန္ဖိုးရွိေၾကာင္း၊ လာမည့္ႏွစ္ အဏုျမဴလံုၿခံဳေရး ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ယူကရိန္းကို ဖိတ္ၾကားထားၿပီးျဖစ္သျဖင့္ ယူကရိန္းအေနႏွင့္ မိမိ၏ အဏုျမဴပစၥည္းမ်ား သိုေလွာင္ ထိန္းသိမ္းထားမႈ အေျခအေနကို အစီရင္ခံရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း သူက ဆက္ ရွင္းျပခဲ့သည္။ နီကိုနင္ကိုက ယူကရိန္း၏ ၂ဝဝ၈ ေဖေဖၚဝါရီလက ရပ္တည္ခ်က္သည္ ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိေၾကာင္း ျပန္လွန္ေျပာဆိုခဲ့ရာ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ အေနႏွင့္ ၂ဝ၁ဝ ႏွစ္ဆန္းတြင္ တင္ျပမည့္ ယူကရိန္း၏ အမ်ဳိးသား သိပၸံပညာ အကယ္ဒမီ အစီရင္ခံစာကို ေစာင့္ရမည္သာျဖစ္သည္။

၄။ (C) ေနာက္ေန႔ အစည္းအေဝး၌ ယူကရိန္း အမ်ဳိးသား လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရးေကာင္စီ (NSDC) မွ ဗလာဒီမာ ရိုင္ယက္ဆက္ (Vladimir Ryabtsev) က နည္းပညာဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းၿပီး၍ သံုးစြဲၿပီးေလာင္စာမ်ားကို တင္ပို႔ရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုလည္း ခ်ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ မတင္ပို႔ျဖစ္ေသးျခင္းအေၾကာင္းမွာ သံုးစြဲၿပီး ေလာင္စာမ်ား ျပန္လည္ ျပဳျပင္ရာမွ ထြက္လာေသာ အညစ္အေၾကးမ်ား ျပႆနာအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ ေဒၚလာ (၈ဝဝ, ဝဝဝ) ကို ရုရွားအား မည္သူကေပးမည္ကို မသိရေသးျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဤကုန္က်စရိတ္ ထုတ္ေပးေရးအတြက္ ယူကရိန္းတြင္ ဘတ္ဂ်က္ေငြအလံုအေလာက္မရွိေၾကာင္း ရွင္းျပခဲ့သည္။ ကိယက္ဗ္ၿမိဳ႕သံရံုးမွ စြမ္းအင္ဌာန (DOE) အရာရွိ ဝိန္းလိခ်္ (Wayne Leach) က မိမိတို႔ အေမရိကန္ဘက္က ဤအခ်က္ကို ဝါရွင္တန္သို႔ ပို႔ေမးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ မၾကာမီ အေၾကာင္းျပန္ၾကားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။ (မွတ္ခ်က္ -စြမ္းအင္ဌာန DOE သို႔ အျခားသတင္းရပ္ကြက္ မ်ားမွ သီးျခားေပးပို႔ ေသာ သတင္းမ်ားအရဆိုလွ်င္ သံုးျပီးေလာင္စာမ်ားျပန္ပို႔ေရးကိစၥသည္ သမၼတႏွင့္ အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရး ႏွင့္ ကာကြယ္ေရး ေကာင္စီ (NSDC) ၏ လက္ထဲမွာသာ ရွိေနေသးေၾကာင္းႏွင့္ ဤကိစၥကို ယူကရိန္းရွိ ရုရွားလုပ္ အျခား အဆင့္ျမင့္ ယူေရနီယံမ်ားကိစၥႏွင့္ တပါတည္း ေျဖရွင္းရန္ ႀကိဳးစားလ်က္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။ ဤတြင္ ေတြ႔ရွိရသည္မွာ ရိုင္ယက္ဆက္ (Vladimir Ryabtsev) သည္ ေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ပတ္သက္၍ တစံုတရာ ဂဃနဏ သိထားပံုမရျခင္းပင္ ျဖစ္ သည္။ စြမ္းအင္ဌာန၏ ကမၻာ့ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ေလ်ာ့ပါးေရး လုပ္ငန္း အစီအစဥ္ (Global Threat Reduction Initiative program) မွာ ဤကဲ့သို႔ေသာ ျပန္ပို႔ေရးႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ ေလာင္စာ အညစ္အေၾကးမ်ား ကိစၥအတြက္ ေငြထုတ္ေပး ရန္ အခြင့္အာဏာ မရွိသည္ကို ယူကရိန္းအစိုးရ သိထားသည္မွာ ၾကာလွၿပီျဖစ္သည္။)

ဒံုးက်ည္ကာကြယ္ေရး

၅။(U) စံုညီေဆြးေႏြးပြဲမတိုင္မီ ႏွစ္ဦးေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ၌ နီကိုနင္ကိုက ယူကရိန္းသည္ ဥေရာပရွိ အေမရိကန္၏ ဒံုးက်ည္ ကာကြယ္ေရး စီမံကိန္းကို စိတ္ဝင္တစား ဖတ္ၿပီးခဲ့ေၾကာင္း ဗင္တိုင္ပင္ကုိ ေျပာခဲ့သည္။ ယူကရိန္းမွာ ဒံုးက်ည္ကာကြယ္ ေရး ကြၽမ္းက်င္မႈ နည္းပညာရွိၿပီး ဒံုးက်ည္ကာကြယ္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကိုလည္း စိတ္ဝင္စားေၾကာင္း၊ ဤပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သည္ ဥေရာပလံုၿခံဳေရး အစီအစဥ္တြင္ ယူကရိန္း၏ အခန္းက႑ကို ျပန္လည္သတ္မွတ္ေရးအတြက္ အေထာက္အကူျပဳေပးႏိုင္လိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။ အေမရိကန္ဆီမွ ေထာက္ခံေၾကာင္း အခ်က္ျပမႈရရွိေရးသည္ ယူကရိန္းအဖို႔ 'အလြန္အေရးႀကီး'သည္ဟု ဆိုပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာလံုၿခံဳေရး ကိစၥမ်ားဆိုင္ရာ ဒုႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဗာ့စ္ေဘာင္း (Vershbow) ဦးေဆာင္မည့္ လာမည့္ သီတင္းပတ္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ယူကရိန္းႏွင့္ ဒံုးက်ည္ ကာကြယ္ေရးကိစၥ ေဆြးေႏြးရန္ ေမွ်ာ္ေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဗင္တိုင္ပင္က ျပန္လည္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လံုၿခံဳေရး အာမခံခ်က္မ်ား

၆။ (S) ႏွစ္ဦးေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ၌ နီကိုနင္ကို တင္ျပခဲ့ေသာ အေၾကာင္းအရာသည္ကား ၁၉၉၄ ဘူဒါပက္ေၾကညာ ခ်က္တြင္ အေမရိကန္ ေပးထားခဲ့ေသာ လံုၿခံဳေရးအာမခံခ်က္ ထက္ပို၍ ေနာက္ထပ္ လံုၿခဳံေရးအာမခံခ်က္ ေပးရန္ ေမတၱာ ရပ္ခံျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ေဂ်ာ္ဂ်ီယာကို ရုရွား က်ဴးေက်ာ္ၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ယူကရိန္းအေနႏွင့္ လံုၿခံဳမႈ ၿခိမ္း ေျခာက္ခံရသည္ဟု ခံစားရေၾကာင္း ေျပာသည္။ ယူကရိန္းသည္ ေနတိုးအဖြဲ႔ထဲသို႔ မဝင္ရေသးမခ်င္း လံုၿခံဳေရးဟာကြက္ကို ျဖည့္ရန္လိုအပ္ေနေၾကာင္း၊ ဘူဒါပက္သေဘာတူခ်က္ကို ထပ္မံအတည္ျပဳေၾကာင္း အေမရိကန္၏ ၂ဝဝ၉ ၾသဂုတ္လက အသိေပးခ်က္ကို လက္ခံရရွိၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ယူကရိန္းအေနႏွင့္ ဤကိစၥကို အေသးစိတ္ ေဆြးေႏြးလို ေၾကာင္း၊ အေမရိကန္၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ အျပန္အလွန္ လံုၿခံဳေရးအာမခံခ်က္သစ္ တခုကို ရွာႏိုင္မည္ဟု ယူကရိန္းက ေမွ်ာ္လင့္ေနလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ဤကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္အဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲကို စတင္မည္ဆိုပါက ယူကရိန္းအစိုးရအေနႏွင့္ ေက်းဇူးတင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဤကဲ့သို႔ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ဳိး က်င္းပသည့္သတင္းသည္ ယူကရိန္း ျပည္သူတို႔ႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားအဖို႔ မဂၤလာသတင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သူကဆို ပါသည္။ သူက စာရြက္ျဖင့္ ေရး သားထားျခင္းမဟုတ္ေသာ လံုၿခံဳေရးအာမခံခ်က္ အသစ္တခုကို တင္ျပသည္။ ဥပေဒျဖင့္ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းထားေသာ အာမခံ ခ်က္မ်ားသည္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေသာ္လည္း ဤသို႔အာဏာတည္ေရးသည္ အလြန္ခက္ခဲသည္ဟု သူနားလည္ေၾကာင္း သူက နိဂံုးခ်ဳပ္အေနႏွင့္ ေျပာသြားခဲ့သည္။

၇။(U) ဗင္တိုင္ပင္က အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ဘူဒါပက္ ကတိကဝတ္သည္ သက္တမ္းရွိေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒီဇင္ဘာ လ စတတ္သေဘာတူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္ (START Treaty) ကုန္ဆံုးပ်က္ျပယ္သြားသည္ႏွင့္အတူ လိုက္ပါပ်က္ျပယ္သြားျခင္း မရွိေၾကာင္း ေျပာသည္။ START Treaty ၏ ေနာက္ဆက္တြဲ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ ဤအေၾကာင္း အရာႏွင့္ ျပႆနာမ်ားအေၾကာင္း ေနာက္ထပ္ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို ေနာက္လာမည့္ စာပိုဒ္ (၅၃-၅၄) တို႔တြင္ ၾကည့္ပါ။

စကဒ္ဒံုးက်ည္ ဖ်က္သိမ္းေရး

၈။ (S) နီကိုနင္ကိုက စကဒ္ဒံုးက်ည္ အစီအစဥ္ကို တင္ျပခဲ့သည္။ ဤလုပ္ငန္းသည္ ယူကရိန္း၏ ဦးစားေပးလုပ္ငန္း တရပ္ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ စီးပြားေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ဒု ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဆာဂီအီ ႏိုေဗာ့စ္ ယိုေလာ့ဗ္ (Sergiy Novosyolov) က ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ပြဲဦးထြက္အဆင့္ (၂ဝဝ၉ ဇူလိုင္လတြင္းက အေမရိကန္၏ စကဒ္ဒံုး က်ည္မ်ားႏွင့္ ဒံုးက်ည္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ပစၥည္းကရိယာမ်ား ေနရာခ်ထားပံုစာရင္း၊ ေနရာအသီးသီး ႏွင့္ ဆိုင္ေသာ စာရြက္ စာတမ္းမ်ားႏွင့္ ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ား၊ စကဒ္ဒံုးက်ည္ႏွင့္ အျခားဒံုးက်ည္မ်ား ပစ္လႊတ္ရာ၌ သံုးသည့္ မဲလင့္ ေလာင္စာရည္ အခ်ဳိ႕ကို ဖ်က္ဆီးပစ္ရန္ အေမရိကန္၏ သေဘာတူခ်က္) ကို ေအာင္ျမင္ၿပီးေျမာက္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ စကဒ္ဒံုးက်ည္ဆိုင္ရာ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာကို ဝန္ႀကီးဌာနအားလံုးက အတည္ျပဳၿပီးျဖစ္ရာ ဝန္ႀကီးအဖြဲ႔သို႔ တင္သြင္းထားေၾကာင္း၊ မၾကာမီတြင္ အဆင္သင့္ျဖစ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆာဂီအီ ႏိုေဗာ့စ္ယိုေလာ့ဗ္က ဆက္လက္ရွင္းျပ ခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ယူကရိန္း ကန္ထရိုက္ လုပ္ငန္းရွင္ေလာင္းမ်ား စာရင္းကို အေမရိကန္သံရံုးသို႔ပို႔ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ယူကရိန္းအစိုးရ အေနႏွင့္လည္း ကုန္က်စားရိတ္မ်ား၊ အခ်ိန္ဇယားမ်ား၊ လုပ္ငန္းပမာဏ၊ ဖ်က္သိမ္းမည့္ေနရာသို႔ ဒံုးက်ည္ မ်ားကို သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ကိစၥ တို႔အျပင္ စီမံခ်က္လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖၚေရးႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ နည္း ပညာႏွင့္ ေထာက္ပံေရး ဆိုင္ရာကိစၥမ်ားကိုပါ ေဆြးေႏြးရန္ အသင့္ျဖစ္ေနေၾကာင္းကိုလည္း သူကေျပာျပခဲ့သည္။

၉။(S) အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရးေကာင္စီမွ အလက္ဇႏၵာ ေဒါ့ဆင္ကို (Alexander Dotsenko)
က  နားလည္ မႈ စာခြၽန္လႊာကို အတည္ျပဳလက္မွတ္ထိုးရန္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးအား အာဏာအပ္ႏွင္းျခင္းမျပဳမီ ဝန္ႀကီးအဖြဲ႔ စဥ္းစားရမည့္ ဥပေဒေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ားစြာရွိေၾကာင္းကိုလည္း ျဖည့္စြက္ေျပာခဲ့သည္။ ကန္ထရိုက္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေရြးခ်ယ္ေရးအတြက္ အစီအစဥ္သတ္မွတ္ေရး၊ အခြန္လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ ေပးျခင္းကိစၥ၊ သတ္မွတ္အခ်ိန္အတြင္း ကန္ထရုိက္ သေဘာတူခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ လုပ္ငန္းအားလံုးၿပီးေျမာက္ေရးအတြက္ ကန္ထရိုက္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ ခ်က္ကို ေစာင့္ၾကည့္ေရးစနစ္ အပါအဝင္ ဖ်က္သိမ္းေရးလုပ္ငန္း၏ အေသးစိတ္အခ်က္ မ်ားကို ေဆြးေႏြးမည့္ ကြၽမ္းက်င္ ပညာရွင္မ်ားအစည္းအေဝး အစီအစဥ္တရပ္ကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔ခ်မွတ္ေပးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း သူကေျပာခဲ့သည္။

၁ဝ။ (S) ဇြန္-ဇူလုိင္ ၂ဝဝ၉၊ လုပ္ငန္းေနရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ျပဳစုရာ၌ ယူကရိန္း ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ လိုေလေသးမရွိေအာင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို တန္ဖိုးထားေၾကာင္း ဗင္တိုင္ပင္ က ထုတ္ေဖၚေျပာၾကားခဲ့သည္။ စီမံခ်က္လုပ္ငန္း၏ ဖ်က္သိမ္းေရးအဆင့္သို႔တက္လွမ္းေရးကို အေမရိကန္တို႔က စိတ္ဝင္ စားေၾကာင္း ေဖၚျပၿပီးလွ်င္ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာကိုလည္း မၾကာမီအတည္ျပဳေပးလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္းကိုလည္း ေျပာခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးကြန္ရက္အဖြဲ႔ (ISN) ၏ အဏုျမဴ မျပန္႔ပြားေရးႏွင့္ လက္နက္ဖ်က္ သိမ္းေရး ရန္ပံုေငြအဖြဲ႔ Nonproliferation and Disarmament Fund (NDF) ရံုးမွ ေပါလ္ဗန္ဆန္ (Paul Van-Son) က ယူကရိန္း တင္ျပေသာ နည္းပညာဆိုင္ရာေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို မူအားျဖင့္ သေဘာတူေၾကာင္းေဖာ္ျပၿပီး နားလည္မႈ စာခြၽန္ လႊာကို ပထမဦးစြာ လက္မွတ္ေရးထိုးရန္လိုေၾကာင္း အေလးတင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ေနာက္ထပ္ မဲလင့္ ေလာင္စာမ်ား ဖ်က္သိမ္းေရးသည္ ယူကရိန္းအတြက္ အေရးပါပံုကို အေမရိကန္တို႔က နားလည္ေၾကာင္း သို႔ရာတြင္ ေနာက္ထပ္ မဲလင့္ေလာင္စာမ်ား ဖ်က္သိမ္းေရးတြင္ အေမရိကန္၏ ေနာက္လာမည့္ခန္းက႑တစံုတရာ အေၾကာင္းကို မေဆြးေႏြးမီ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အေနႏွင့္ စကဒ္ဒံုးက်ည္မ်ား၊ ၎ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားႏွင့္ မဲလင့္ေလာင္ စာမ်ား ဖ်က္သိမ္းျခင္းကို နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာႏွင့္အညီဖ်က္သိမ္းေရးမွာ ဦးစြာ အေလးထားသင့္ေၾကာင္းကိုလည္း ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

မဲလင့္ေလာင္စာမ်ား ဖ်က္သိမ္းေရး

၁၁။ (S) ဒံုးက်ည္ေလာင္စာ တန္ (၁၆, ဝဝဝ) ေက်ာ္အျပင္ သိုေလွာင္ကန္မ်ား တျဖည္းျဖည္းယိုယြင္း ပ်က္စီးလာေနျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယူကရိန္းမွာ မဲလင့္ျပႆနာ အႀကီးအက်ယ္ရွိေနေၾကာင္း နီကိုနင္ကိုက ေျပာခဲ့သည္။ အေမရိကန္က စကဒ္ ဒံုးက်ည္ဖ်က္သိမ္းေရးလုပ္ငန္း၏ တစိတ္တေဒသအျဖစ္ တန္ (၁, ၄၄ဝ) ဖ်က္သိမ္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကူညီေပးခဲ့ၿပီး ဥေရာပလံုၿခံဳေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အဖြဲ႔ (OSCE) ကလည္း တန္ (၃, ဝဝဝ) ဖ်က္သိမ္းေပးရန္ စက္တင္ဘာ  ၁၆ တြင္ သေဘာတူခဲ့ေသာ္ လည္း ယူကရိန္းတို႔က က်န္ေလာင္စာမ်ား ဖယ္ရွားရွင္းလင္းေရးအတြက္ အေမရိကန္၏ ေနာက္ထပ္ အကူအညီကို စိတ္ဝင္စားၾကသည္။ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ဒံုးက်ည္ေလာင္စာ ကြၽမ္းက်င္သူ တဦးျဖစ္သူ အလက္ဇႏၵာ နီေလာ့ဗ္ (Alexander Nilov) က တန္ (၃, ဝဝဝ) ကို ရထားျဖင့္ ရုရွားသို႔တင္ပို႔မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရုရွား၌ (OSCE) ငွားထားေသာ ရုရွားကန္ထရိုက္ လုပ္ငန္းရွင္တဦးက ေလာင္စာမ်ားကို ဖ်က္သိမ္းေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပသည္။ ပထမအသုတ္ မဲလင့္ေလာင္စာမ်ားတင္ထားေသာ ရထားသည္ ယူကရိန္းမွ ႏိုဝင္ဘာ ၁ ရက္တြင္ ထြက္ခြာမည္ျဖစ္ၿပီး တႏွစ္အတြင္း လုပ္ငန္းၿပီးဆံုးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စစ္သံုးပစၥည္းကို ရုရွားသို႔ ဤသို႔တင္ပို႔ျခင္းသည္ ယူကရိန္း၏ ပို႔ကုန္ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းဥပေဒႏွင့္ အညီျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သူက ဆက္လက္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၁၂။ (S) စကဒ္ဒံုးက်ည္ ေလာင္စာဆီ တန္ (၁, ၄၄ဝ) ကို ဖ်က္သိမ္းေရးအတြက္ ရာဒဲခစ္ (Radekhiv) နယ္ေျမရွိ ပိုလန္ နယ္လွည့္ စက္ရံုအသံုးျပဳေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ နည္းပညာ စြမ္းရည္၊ ကုန္က်စားရိတ္တို႔ကို အဏုျမဴ မျပန္႔ပြားေရး ႏွင့္ လက္နက္ဖ်က္သိမ္းေရး ရန္ပံုေငြအဖြဲ႔ (NDF) ၏ ကန္ထရိုက္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက တြက္ခ်က္ေနလ်က္ရွိသည္ဟု ဗန္ ဆန္ (Van-Son) က ေျပာျပခဲ့သည္။ စကဒ္ဒံုးက်ည္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ မဲလင့္ေလာင္စာမ်ား ဖ်က္သိမ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ေနာက္ထပ္ မလုပ္မီ စကဒ္ဒံုးက်ည္ဖ်က္သိမ္းေရး နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာကို အၿပီးသတ္ရန္လိုေၾကာင္း သူက အေလးေပး ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယူကရိန္းရွိ မဲလင့္စီမံခ်က္လုပ္ငန္းတခုစီအတြက္ ေနာက္ထပ္ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့မႈမ်ား အေၾကာင္း မစဥ္းစားမီ အေမရိကန္တို႔အေနႏွင့္ ဥေရာပလံုၿခံဳေရးႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အဖြဲ႔ (OSCE) မွ မဲလင့္ ေလာင္စာ ဖ်က္သိမ္းေရး စီမံခ်က္လုပ္ငန္း၏ လုပ္ငန္းတိုးတက္မႈကို အကဲျဖတ္လိုသည္ သာမက အဏုျမဴ မျပန္႔ပြားေရး ႏွင့္ လက္နက္ဖ်က္သိမ္းေရး ရန္ပံုေငြအဖြဲ႔ (NDF) မွ စကဒ္ဒံုးက်ည္ဆိုင္ရာ စီမံခ်က္လုပ္ငန္း၏ လုပ္ငန္း တိုးတက္မႈကိုပါ အကဲျဖတ္လိုေၾကာင္း သူက နိဂံုးခ်ဳပ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၁၃။ (S) စကဒ္ဒံုးက်ည္ဖ်က္သိမ္းေရးလုပ္ငန္း၏ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ ေနာက္ထပ္ မဲလင့္ေလာင္စာမ်ား ဖ်က္သိမ္းေရးကို စဥ္းစားေပးရန္ အေမရိကန္အား ထပ္ေလာင္း ေမတၱာရပ္ခံလိုက္ၿပီး ယူကရိန္းသည္ ၁၉၉၈ တြင္ သေဘာတူခဲ့ သည့္အတိုင္း ဒံုးက်ည္မ်ား၊ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ၂ဝဝ၅ ေနာက္ဆံုးထား၍ ဖ်က္သိမ္းေပးရန္ တာဝန္ကို ေဆာင္ရြက္ၿပီးခဲ့ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ (မွတ္ခ်က္- ယူကရိန္းမွာ ေလာေလာဆယ္အားျဖင့္ စကဒ္ဒံုးက်ည္ (၅၄) စင္းရွိေနၿပီး ၁၉၉၈ တြင္ ယူကရိန္းႏွင့္ အေမရိကန္တို႔ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာကို လက္မွတ္ေရးထိုးစဥ္က (၁၁၇) စင္း ရွိခဲ့ေၾကာင္း ေဒါ့ဆင္ကို (Dotsenko) က ေဖၚျပခဲ့သည္။ ၂ဝဝ၅ မတိုင္ခင္ ကပင္ ယူကရိန္းသည္ ကိုယ္ပိုင္ရန္ပံုေငြျဖင့္ စကဒ္ဒံုးက်ည္ ထက္ဝက္ကို ဖ်က္သိမ္းခဲ့ေၾကာင္း၊ အမရိကန္အေန ႏွင့္ ၁၉၉၆ ဒံုးက်ည္အေရအတြက္ေပၚအေျခခံ၍ ေနာက္ထပ္ မဲလင့္ေလာင္စာမ်ားဖ်က္သိမ္းေရးကို စဥ္းစားသင့္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။) ဥေရာပ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႔ (OSCE) ၏ ဖ်က္သိမ္းေရး လုပ္ငန္းအၿပီးမွာပင္ မဲလင့္ေလာင္စာ တန္ (၁၃, ဝဝဝ) က်န္ေနဦးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ျပၿပီး အေမရိကန္ အေနႏွင့္ ေနာက္ထပ္ မဲလင့္ေလာင္စာ ဖ်က္သိမ္းေရး ကိစၥကို လာမည့္အစည္းအေဝး အစီအစဥ္တြင္ ထည့္သြင္းေပးပါရန္လည္း ေမတၱာရပ္ခံခဲ့သည္။

(အက္စ္ အက္စ္-၂၄) ဒံုးက်ည္ေလာင္စာမ်ား ဖယ္ထုတ္ရွင္းလင္းေရးႏွင့္ ပစ္စင္မ်ား ဖ်က္သိမ္းေရး

၁၄။ (S) ယူကရိန္း၏ ဘ႑ာေရးအခက္အခဲေၾကာင့္ အက္စ္ အက္စ္-၂၄ ဒံုးက်ည္ေလာင္စာမ်ားကို ပစ္စင္မ်ားထဲမွ ဖယ္ထုတ္ရွင္းလင္းေရးသည္ အလြန္ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း နီကိုနင္ကိုက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယူက ရိန္းသည္ ေလာင္စာမ်ားကို ရွင္းလင္းရာ၌ "ေသတၱာနက္" (Black box) နည္းကို တေလွ်ာက္လံုး သံုးလာခဲ့ေၾကာင္း၊ အေမရိကန္အေနႏွင့္လည္း မည္သည့္နည္းကို ယူကရိန္းသံုးသည္ျဖစ္ေစ၊ ပစ္စင္တခုစီအတြက္ ရွင္းလင္းေရးကုန္က် စရိတ္ကို ထုတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ၿပီးခဲ့ေသာ အစည္းေဝးမ်ားမွာကဲ့သို႔ပင္ ယူကရိန္းက (အက္စ္ အက္စ္၂၄) ဒံုးက်ည္ ရွင္းလင္းေရးအတြက္ အေမရိကန္ထံမွ ေနာက္ထပ္ အေထာက္အပံ့ေတာင္းခဲ့ေၾကာင္း (ပတ္ဝန္းက်င္ေဘးကင္း စြာျဖင့္ ေလာင္စာဆီ ရွင္းလင္းေရးတြင္ ဒံုးက်ည္ပစ္စင္တခုစီအတြက္ ေဒၚလာ ၂၅ဝ, ဝဝဝ ႏွင့္ ဒံုးက်ည္ဖ်က္သိမ္းေရးတြင္ တစင္းလွ်င္ ေဒၚလာ ၁၅, ဝဝဝ ႏႈန္း ျဖစ္သည္) ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဤလုပ္ငန္းကို ေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ ေလွ်ာ့ပါးေရး လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (Cooperative Threat Reduction program) အရ ေနာက္ထပ္ အကူအညီေပးရန္ အေမရိကန္ ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္သို႔ ေတာင္းခံေသာ စာအေၾကာင္းကို နီကိုနင္ကို က ေဖၚျပရွင္းလင္းခဲ့သည္။

၁၅။ (S) အနံ႔အသက္ဆိုးမ်ား ကာကြယ္ေရး ဗ်ဴရို VCI Bureau ၏ START Treaty သေဘာတူစာခ်ဳပ္ရံုးမွ ေနးလ္ ကို႔ခ်္ (Neil Couch) က အေမရိကန္သည္ နန္း-လူဂါ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ ေလ်ာ့ပါးေရး လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (Nunn-Lugar Cooperative Threat Reduction program) ၏ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္သည့္ စီးပြားေရးအရလည္း တတ္ႏိုင္၊ နည္း ပညာအရလည္း စိတ္ခ်ရေသာ ဒံုးက်ည္သံုးေလာင္စာမ်ား ရွင္းလင္းဖယ္ရွားေရးႏွင့္ ပစ္စင္မ်ားဖ်က္သိမ္းေရးကို အေလး အနက္ထားဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၂ဝဝ၉ ဒီဇင္ဘာလကုန္တြင္ (START) သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ ျပီးဆံုးသြားသည္ျဖစ္ေစ၊ မၿပီးဆံုးေသးသည္ျဖစ္ေစ ကာကြယ္ေရးဌာနသည္ (အက္စ္ အက္စ္ ၂၄) ဖ်က္သိမ္းေရး အစီအစဥ္ကို အေလးအနက္ထားေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ အလားတူ ဒံုးက်ည္ စနစ္ဖ်က္သိမ္းေရးအတြက္ ရုရွားကိုေပးေသာ ရန္ပုံေငြထက္ ပို၍ ယူကရိန္းကို ေပးမည္ မဟုတ္ေၾကာင္းကိုလည္း သူက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

၁၆။ (S) ယူကရိန္း၏ အမ်ဳိးသား အာကာသ ေအဂ်င္စီမွ ဆာေဂး ဘီရင္ (Sergei Birin) က ယူကရိန္းသည္ ဤလုပ္ငန္း ကို ဒံုးက်ည္ပစ္စင္ (၁ဝ) စင္ျဖင့္ စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒံုးက်ည္ (၁) စင္းကို ဖ်က္သိမ္းရာ၌ ပစ္စင္ရွိရာ အေဆာက္အဦး မ်ား အသံုးစရိတ္ ေဒၚလာ (၁၅, ဝဝဝ) အျပင္ ေလာင္စာမ်ား ရွင္းထုတ္ရန္ ေဒၚလာ (၂၅ဝ, ဝဝဝ) လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ယူကရိန္းအေနႏွင့္ ဤလုပ္ငန္းၿပီးေျမာက္ရန္ ေနာက္ထပ္ ေဒၚလာ (၆) သန္း လိုအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ ယူကရိန္း၏ ေတာင္းခံမႈ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေမရိကန္၏ ျပန္ၾကားခ်က္ကို ေစာင့္ေနရွိေၾကာင္း ရွင္းျပခဲ့သည္။ ယူကရိန္းသည္ ဒံုးက်ည္ေလာင္ စာ ရွင္းလင္းဖယ္ရွားေရးလုပ္ငန္းကို အရွိန္တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ေရး အတြက္ ေဒၚလာ သန္း (၅ဝ) လ်ာထားခဲ့ေၾကာင္း၊ သို႔ရာ တြင္ လုပ္ငန္း ဆက္လုပ္ရန္အတြက္ ေငြေၾကး မလံုေလာက္သျဖင့္ ပက္လိုရက္ ဒံုးက်ည္စခန္း (Pavlohrad missile facility) ၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းထားရေၾကာင္း သူက ဆက္ေျပာျပခဲ့သည္။ နီကိုနင္ကိုက ရုရွား၏ ကုန္က်စရိတ္ သည္ ယူကရိန္းထက္ နည္းရျခင္းမွာ ပစ္စင္မွ ေလာင္စာမ်ား ကို ရွင္းထုတ္ရာ၌ ပတ္ဝန္းက်င္အတြက္ ေဘးကင္းသည္ဟု ယူကရိန္းအေနနွင့္ မယူဆေသာ နည္းကို သံုးေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယူကရိန္းသည္ ဤနည္းကို မသံုးမျပဳႏိုင္ ေၾကာင္း၊ အေၾကာင္းမွာ ယူကရိန္းသည္ ဥေရာပ၏ အလယ္ေခါင္မွာ ရွိေနၿပီး ဤလုပ္ငန္းလုပ္ေနေသာ ဒံုးက်ည္စခန္း မ်ားကလည္း လူေနထူထပ္ေသာ ေနရာမ်ားႏွင့္ နီးေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဖ်က္သိမ္းေရး လုပ္ငန္း ကို ပတ္ဝန္းက်င္အဖို႔ ေဘးကင္းေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု ၁၉၉၃ အေမရိကန္-ယူကရိန္းတို႔၏ (CTR) သေဘာတူခ်က္မွာ ဆိုထားေၾကာင္း သူက ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၁၇။ (S) ကို႔ခ်္ (Couch) က START သေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ နာခံေရးႏွင့္ စစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ START Treaty Joint Compliance and Inspection Commission (JCIC) မွာ ေဆြးေႏြးပြဲအမ်ားအျပားကို (၄) ႏွစ္ၾကာ လုပ္ၿပီး ေနာက္တြင္ ယူကရိန္းက ဒံုးက်ည္ပစ္စင္မ်ားတြင္ (၈) စင္တီမီတာ အေပါက္မ်ား ေဖာက္ေပးရန္သေဘာတူခဲ့ေၾကာင္း၊ ဤသို႔ေဖာက္ေပးရျခင္းသည္ ၎တို႔ကို ျပန္မသံုးႏိုင္ေစရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ ေလာင္စာမ်ားကို ရွင္းလင္းၿပီး ေနာက္ တြင္ စီးပြားေရးအရ သံုးႏိုင္ေၾကာင္း ျပန္ေျပာင္း ေျပာျပခဲ့သည္။ ယူကရိန္းအေနႏွင့္ ပစ္စင္မ်ားကို ဖိေခ်ၿပီး သို႔မဟုတ္ ထက္ပိုင္းခ်ဳိးၿပီး ျဖစ္ေနေလာက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သူက ဆက္ေျပာခဲ့သည္။ ဘီရင္က ယူကရိန္းသည္ မိမိ၏ ရွင္းလင္းေရး နည္းကို ျပဳျပင္ျပီးေနာက္တြင္ အစမ္းသေဘာျဖင့္ ဒံုးက်ည္ပစ္စင္ (၁ဝ) ခုအနက္ (၄) ခု၏ ေလာင္စာမ်ားကို ဖ်က္သိမ္းခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပထမဦးဆံုး ဒံုးက်ည္ပစ္စင္၌ ေလာင္စာ အခ်ဳိ႔က်န္ေနခဲ့ေသးရာ ၎တို႔ကို မီးရႈိ႕ပစ္ခဲ့ရေၾကာင္း၊ မီးရႈိ႕လိုက္ ျခင္းေၾကာင့္ အေပါက္ႀကီးမ်ားျဖစ္ သြားခဲ့ရာ (JCIC) မွာသေဘာတူခဲ့သည့္အတိုင္း သည့္ထက္ငယ္ေသာ အေပါက္မ်ား ေဖာက္ေပးရန္ မလိုေတာ့ေၾကာင္း၊ ေနာက္ ဒံုးက်ည္ပစ္စင္မ်ားကို ရွင္းထုတ္ရာ၌ ေလာင္စာဆီ အက်န္နည္းသြားေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ေလာင္စာဆီမ်ား ရွင္းထုတ္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ယူကရိန္းအေနႏွင့္ ထိေရာက္ေသာ နည္းလမ္းတခု ေတြ႔လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၁၈။ (S) ဗင္တုိင္ပင္က ယူကရိန္းသည္ ဤသတင္းပတ္အတြင္းတြင္ (အက္စ္ အက္စ္ ၂၄) ဖ်က္သိမ္းေရးႏွင့္ပတ္သက္ ၍ (DTRA) ႏွင့္ အေသးစိတ္က်ေသာ နည္းပညာဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားလုပ္ခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရွိရေၾကာင္း၊ မိမိအေနႏွင့္ (DTRA) ဆီမွ အေသးစိတ္ အစီရင္ခံခ်က္ယူႏိုင္ေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အဆင့္သို႔ ယူကရိန္း၏ သေဘာထား မ်ားကို တင္ျပေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုအဆင့္က ယူကရိန္း၏ အကူအညီေတာင္းခံမႈ အသစ္မ်ားကို စဥ္းစားေပးလိမ့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားခ်က္ကို ယူကရိန္းဆီ ပို႔ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဏုျမဴအႏၱရာယ္ ေလ်ာ့ပါးေရးဌာန (NRRC)

၁၉။ (C) ကို႔ခ်္က အေမရိကန္ႏွင့္ ယူကရိန္းတို႔အၾကားတြင္ အဏုျမဴအႏၱရာယ္ ေလ်ာ့ပါးေရးဌာန (NRRC) ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဆက္အသြယ္ မလုပ္ခဲ့သည္မွာ သီတင္းပတ္မ်ားစြာ ၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။ အေမရိကန္က ဝါရွင္တန္ႏွင့္ ကိယက္ဗ္တို႔၏ ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္ေနဆဲဟု သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ ျပႆနာ ရွိေနသည္မွာ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ယူကရိန္း၏ ေျမျပင္စခန္းတြင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ နီကိုနင္ကို က အဆက္ အသြယ္ တိုးျမွင့္ေရးအတြက္ အေမရိကန္၏ ကူညီမႈကို တန္ဖိုးထားပါေၾကာင္း၊ ယူကရိန္းဘက္ကလည္း ဤလုပ္ငန္းကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယူကရိန္းအင္ဂ်င္နီယာမ်ားက လက္ရွိျပႆနာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆာင္ရြက္ေနၾက ေၾကာင္းႏွင့္ မၾကာမီ အဆက္အသြယ္ျပန္ရလာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဝပ္ဆင္နာအား အစီအစဥ္ (Wassenaar Arrangement)

၂၀။ (C) နီကိုနင္ကိုက ယူကရိန္းသည္ မိမိ၏ ပို႔ကုန္ စစ္ပစၥည္းမ်ား စာရင္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းဥပေဒႏွင့္ အညီ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ထားေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ ကိစၥႏွစ္မ်ဳိးသံုး ပစၥည္းမ်ား၏ စာရင္းကိုလည္း ျပန္ျပင္ထားေၾကာင္း၊ ဤစာရင္းက ေအဂ်င္စီ ေပါင္းစံု၏ အတည္ျပဳခ်က္ကို ေစာင့္ေနေၾကာင္း၊ တြင္ခံုႏွင့္ (ဝပ္ဆင္နာအား) သို႔မဟုတ္ MTCR lists စာရင္းမွာ မပါေသာ္လည္း EU lists စာရင္းမွာပါေသာ) သင္တန္း အပါအဝင္ အျခားအမ်ဳိးအမည္မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္မႈတိုးျမွင့္ရန္ ယူကရိန္းက ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ယူကရိန္းသည္ ပို႔ကုန္မ်ားကို အတည္ျပဳခ်က္ေပးေရး ကိစၥတြင္ အေကာင္းဆံုးေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို က်င့္သံုးေနေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဗင္ဒိုင္ပင္က ပို႔ကုန္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး အစီအစဥ္မ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ အေကာင္အထည္ေဖၚေရးအတြက္ အမ်ဳိးသားဥပေဒ ျပ႒ာန္းေပးရန္ အေရးႀကီး ေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။

ဒံုးက်ည္နည္းပညာ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးအစီအစဥ္ Missile Technology Control Regime (MTCR)

၂၁။ (C) ယူကရိန္းအစိုးရ ပို႔ကုန္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးဌာနမွ တက္တယာနာ ဗစ္ဇီေဂါ့ဗ္စကာ (Tetyana Vidzigovska) က ၂ဝဝ၉ ကင္ဘာရာ စံုညီအစည္းအေဝးက သေဘာတူခဲ့ေသာ MTCR ၏ ထပ္တိုးကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို ယူကရိန္း က လိုက္နာခဲ့ေၾကာင္း၊ ယူကရိန္းအစိုးရသည္ ဤထပ္တိုး ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို ၂ဝဝ၉ စက္တင္ဘာ ၁၉ တြင္ အတည္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ယူကရိန္းအစိုးရသည္ (MTCR) ၏ ထိန္းခ်ဳပ္ မႈမရွိေသာ ပစၥည္းအမ်ဳိးအမည္မ်ားကို ဂရုတစိုက္ေလ့လာေနေၾကာင္း၊ သင္တန္းႏွင့္ သိမ္ေမြ႔နက္နဲေသာ နည္းပညာ မ်ားအေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ တိုးျမွင့္ရန္ စဥ္းစားလ်က္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ အီရန္သို႔ တင္ပို႔ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို (MTCR) စာရင္း ႏွင့္အညီ ထိန္းခ်ဳပ္မႈကိုလည္း လုပ္ေနေၾကာင္း သူမက ရွင္းျပခဲ့သည္။ ဗင္တုိင္ပင္က ယူကရိန္းတင္ျပေသာ ေနာက္ဆံုးေပၚ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းႏွင့္ အေမရိကန္ကလည္း (MTCR) ၏ ထပ္တုိး ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာေရးအတြက္ ေအဂ်င္စီေပါင္းစံုထံမွ အတည္ျပဳခ်က္ယူခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂၂။ (S) ယူကရိန္း အမ်ဳိးသား အာကာသ ေအဂ်င္စီမွ ဘိုးရစ္ အက္တမာနင္ကို (Boris Atamanenko) က ယူကရိန္း သည္ ဒံုးက်ည္နည္းပညာ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးအစီအစဥ္ အဆင့္ (၁) အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အေမရိကန္၊ ရုရွား၊ ဂ်ာမနီ ႏွင့္ ေဆာ္ဒီအာေရဗ်ႏိုင္ငံမ်ားသို႔၊ အဆင့္ (၂) အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အေမရိကန္၊ ရုရွား၊ ေဆာ္ဒီအာေရဗ်၊ ကိုရီးယား သမၼတႏိုင္ငံ၊ တရုတ္ႏိုင္ငံ၊ အိႏၵိယႏိုင္ငံမ်ားသို႔ အရင္ႏွစ္အတြင္းက ပို႔ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ယူကရိန္းသည္ ဒံုးက်ည္နည္းပညာ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးအစီအစဥ္ (MTCR) သို႔ေပးထားေသာ မိမိ၏ ကတိကဝတ္မ်ားႏွင့္အညီ ေဆာ္ဒီအာေရဗ် ႏိုင္ငံသို႔ အဆင့္ (၁) အေၾကာင္းအရာမ်ား ပို႔ေပးရန္ႀကံရြယ္ခဲ့ေၾကာင္းကို (MTCR) မိတ္ဖက္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားကုိ ၂ဝဝ၉ ဧၿပီတြင္ အသိေပး (POC Document 86) ခဲ့ရာ မည္သည့္ အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားကမွ် ကန္႔ကြက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေနာက္ထပ္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို တရားဝင္ေတာင္းျခင္းမရွိေၾကာင္း ေဖၚျပခဲ့သည္။ ဗင္တုိင္ပင္က ေဆာ္ဒီ အာေရဗ်ႏိုင္ငံသို႔ ယူကရိန္းက အဆင့္ (၁) အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အမွန္တကယ္ပင္ ပို႔ေပးခဲ့ေၾကာင္း အတည္ျပဳရန္ ႀကိဳးစားခဲ့သည္။ ပို႔ေပးရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို အသိေပးျခင္းမရွိေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ အလက္ဇႏၵာအက္တမာနင္ကို၏ တုံ႔ျပန္မႈေၾကာင့္ ဤေနရာတြင္ ရႈပ္ေထြးမႈျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။

၂၃။ (S) ဗင္တုိင္ပင္က (MTCR) အဆင့္ (၁) အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေဆာ္ဒီအာေရဗ်သို႔ ပို႔ေပးသည္ဟူေသာ ဤ မလို လားအပ္ေသာ သတင္းေၾကာင့္ အေမရိကန္အေနႏွင့္ မ်ားစြာစိတ္ပ်က္မိေၾကာင္း၊ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္အရ ဆိုလွ်င္ (MTCR) အဆင့္ (၁) အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ပို႔ေပးျခင္းသည္ ဖ်က္အားျပင္းလက္နက္မ်ား ပို႔ေပးသည့္ အျဖစ္သို႔ ေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ (MTCR) ၏ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၌ ဤကဲ့သို႔ေသာ ပို႔ေပးမႈမ်ဳိးကို ရွားရွားပါးပါးသာ လုပ္ရမည္ဟု အတိအက်ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။ (MTCR)၏ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ (MTCR) အဆင့္ (၁) အေၾကာင္းအရာမ်ားကို (MTCR) အဖြဲ႔ဝင္မဟုတ္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ပို႔ေပးျခင္းမျပဳေအာင္ တားျမစ္ရန္ ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဗင္တိုင္ပင္က ဆက္လက္၍ ယူကရိန္းသည္ အိႏၵိယႏိုင္ငံသို႔ (MTCR) အဆင့္ (၁) ကို ပို႔ေပးေၾကာင္း အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားကို အသိေပးခဲ့ရာ အေမရိကန္က ကန္႔ကြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ ယူကရိန္းက ပို႔ေပးၿပီးျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ (MTCR) ၏ အျခား အဖြဲ႔ဝင္တဦး ကန္႔ကြက္ေနသည့္ ၾကားက ပို႔ေပးျဖစ္ေအာင္ ပို႔ေပးေသာ ကိစၥတြင္ အိႏၵိယသို႔ပို႔ေပးျခင္းသည္ ပထမဦးဆံုး ကိစၥ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယူကရိန္းက ေဆာ္ဒီအာေရဗ်သို႔ အဆင့္ (၁) အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ပို႔ျခင္းသည္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျဖစ္ပြား ေသာ ကိစၥျဖစ္ေၾကာင္း ဗင္တုိင္ပင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဤသို႔ပို႔ေပးျခင္းကို အေမရိကန္အေနႏွင့္ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း၊ အေၾကာင္းမွာ အဖြဲ႔ဝင္တဦး အေနႏွင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔မွာ ကန္႔ကြက္ခြင့္ရွိျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အမွန္တကယ္ မည္သို႔စဥ္းစား မိ၍ ေဆာ္ဒီအာေရဗ်သို႔ ပို႔ေပးသနည္း၊ သို႔မဟုတ္ မည္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ပို႔ေပးသနည္း ဆိုသည္တို႔ကို မိမိမသိရေသးခင္မွာ မိမိ အေနႏွင့္ ေနာက္ထပ္ ထင္ျမင္ခ်က္ ေပးမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂၄။ (S) ဗင္တုိင္ပင္က ယခုေျပာေနျခင္းသည္ ေဆာ္ဒီအာေရဗ်သို႔ အဆင့္ (၁) ကို ပို႔ေပးျခင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို တရားဝင္ ေတာင္းေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု ယူကရိန္းအေနႏွင့္ မွတ္ေစလိုေၾကာင္း၊ ႏိုဝင္ဘာတြင္ က်င္းပမည့္ (MTCR) ၏ရိုင္ယို ဒီဂ်နဲရိုး စံုညီအစည္းအေဝးမတိုင္မီမွာ ႀကိဳတင္၍ ဤသတင္း အခ်က္မ်ား အေမရိကန္ကုိ ေပးရန္လည္း ေမတၱာရပ္ခံေၾကာင္း၊ သို႔မွသာ စံုညီအစည္းအေဝးမွာ ေဆာ္ဒီ ကိစၥကို ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ေဆြး ေႏြးႏိုင္ၾကမည့္အျပင္ (MTCR) အဆင့္ (၁) ပို႔ေပးျခင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း အမ်ား သေဘာထားကို ေဆြးေႏြး ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ ပို႔ၿပီးခဲ့ျခင္း ရွိ- မရွိ ရႈပ္ေထြး ေနသျဖင့္ ယူကရိန္းအေနႏွင့္ ဤကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးပြဲ ဒုတိယေန႔တြင္ ဆက္လက္ရွင္းျပေပးရန္ ဗင္တုိင္ပင္က ေမတၱာရပ္ခံခဲ့သည္။  

၂၅။ (C) ဒုတိယေန႔တြင္ အက္တမာနင္ကိုက (MTCR) အဆင့္ (၁) အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေဆာ္ဒီအာေရဗ်သို႔ မပို႔ ေပးရေသးေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ ပို႔ေပးမည့္ စီမံခ်က္လုပ္ငန္းကို စေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒံုးက်ည္ျပႆနာမ်ားကို ေပၚေပါက္ ေစမည့္ မည္သည့္နည္းပညာပို႔ေပးမႈကိုမွ ယူကရိန္းက လုပ္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ရွင္းျပခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ဧၿပီလ ပါရီၿမိဳ႕ (MTCR RPOC) အစည္းအေဝး၌ အေမရိကန္ (ISN ဒါရိုက္တာ ဒါဟမ္ Durham) ႏွင့္ ယူေကတို႔က ယူကရိန္းအစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီး ေရာင္းခ်မႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေတာင္းခံခဲ့ေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ ေရာင္းခ်မည့္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပႆနာရွိသည္ဟု မေျပာခဲ့ေၾကာင္း၊ ဤသတင္း အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ပတ္ သက္၍ အေမရိကန္ထံမွေသာ္လည္းေကာင္း၊ ယူေကထံမွေသာ္လည္းေကာင္း တရားဝင္ေတာင္းခံစာမ်ားကို ယူကရိန္း မရရွိခဲ့ေၾကာင္းကိုလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ဗင္တုိင္ပင္က (MTCR) စံုညီအစည္းအေဝးမွာ ဤကိစၥကို ေကာင္းစြာ ေဆြးေႏြးႏိုင္ေရးအတြက္ ပို႔ေပးရန္ျပင္ေနေသာ ပစၥည္းကရိယာ ၊ နည္းပညာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားကို 'တရားဝင္' ေမတၱာရပ္ခံ ေတာင္းဆိုပါေၾကာင္း ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။(ကိယက္ဗ္ သံရံုးကလည္း ေနာက္ပိုင္းမွာ စာအားျဖင့္ တရားဝင္ ေမတၱာရပ္ခံေတာင္းဆိုခဲ့သည့္အျပင္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးႏိုင္ ေရး အတြက္လည္း ေမတၱာရပ္ခံခဲ့သည္။

လက္နက္ေရာင္းဝယ္မႈဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ Arms Trade Treaty (ATT)

၂၆။ (S) နီကိုနင္ကိုက ယူကရိန္းသည္ လက္နက္ေရာင္းဝယ္မႈဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (ATT) ၏ ၂ဝဝ၉ အလုပ္အဖြဲ႔ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွာ ပါခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂ဝ၁ဝ ေဖေဖၚဝါရီလ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ေစာင့္ေမွ်ာ္လွ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ယူကရိန္းသည္ မိမိကိုယ္မိမိ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ား တရားဝင္ထုတ္လုပ္မႈကို သေဘာတူစာခ်ဳပ္က မထိခိုက္ေစသေရြ႔ ကာလပတ္လံုး ၎၏ တိုးတက္မႈကို အားေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပို႔ကုန္ထိန္းခ်ဳပ္ေရး အစီအစဥ္ မ်ား၏ ျပင္ပရွိႏိုင္ငံမ်ားကို (ATT) က ဆြဲေဆာင္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ယူကရိန္းက ယံုၾကည္ေၾကာင္း၊ ရုရွားက ယူကရိန္း၏ သေဘာထားႏွင့္ပတ္သက္၍ သေဘာမတူခဲ့ေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္၍ ရုရွားႏွင့္ေျပလည္မႈရေရးအတြက္ အမ်ားသေဘာတူေသာ နည္းနာတရပ္လိုအပ္ေနေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ အေမရိကန္၊ ရုရွား၊ တရုတ္ႏိုင္ငံတို႔ မပါဘဲ ခ်မွတ္ေသာ မည္သည့္စာခ်ဳပ္မဆို အင္အားနည္းေနမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂၇။ (S) ဗင္တိုင္ပင္က အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ လက္နက္တင္ပို႔မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ တရားမဝင္ လက္နက္ေရာင္းဝယ္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ ႏိုင္ငံအားလံုးမွာ အျမင့္ဆံုးစံခ်ိန္ကို လိုက္မီသည့္ အမ်ဳိးသားေရးစနစ္မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းထိန္းခ်ဳပ္မႈရွိေရး တာဝန္ႀကီးမ်ားကိုအားေပးေၾကာင္း၊ ဤရည္မွန္းခ်က္မ်ားသို႔ ေရွ႕ရႈေဆာင္ရြက္ရာ၌ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ သမားရိုးက် လက္နက္မ်ား တင္ပို႔ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ စံခ်ိန္မ်ား ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းကို ဆက္လက္ဆန္႔က်င္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္တြင္းမွာ လက္နက္ငယ္မ်ား ပိုင္ဆိုင္ထားမႈကို ထိခိုက္မႈမရွိေအာင္ ဆက္လက္အာမခံခ်က္ေပးသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေနာက္ ဆက္လက္၍ ဤရည္မွန္းခ်က္မ်ား အထေျမာက္ေရးအတြက္ (ATT) ႏွင့္ဆိုင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို အမ်ားသေဘာတူညီမႈ အေျခခံေပၚမွာ ေဆာင္ရြက္သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊  ယူေက အေနႏွင့္ အမ်ားသေဘာတူ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းကို လက္ခံသည့္ အေနအထားသို႔ ျပန္ေရာက္ရန္ လိုေၾကာင္း၊ ယူေက သည္ ကုလသမဂၢ ပထမေကာ္မီတီ အစည္းအေဝး က်င္းပေနခ်ိန္မွာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်စရာ ကိစၥတခုကို တင္သြင္းရန္ စီစဥ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တရပ္ က်လာေရးတြင္ အမ်ားသေဘာတူ ဆံုးျဖတ္ရန္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေၾကာင္း ျပသႏိုင္ရန္အတြက္ အေမရိကန္အေနႏွင့္ ယူကရိန္း၏ အကူ အညီကို လုိအပ္ေနေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ နီကိုနင္ ကိုက လက္နက္ေရာင္းဝယ္မႈဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (ATT) တရပ္ ျဖစ္ေပၚလာေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ အေမရိကန္၏ ရပ္တည္ခ်က္ကို ေထာက္ခံေၾကာင္းေျပာၾကားျပီး၊ တိုင္းျပည္ ႏွစ္ခု တို႔သည္ (ရုရွား၊ တရုတ္တို႔ႏွင့္ အတူ) ဘံုမဟာဗ်ဴဟာတရပ္ ခ်မွတ္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လက္နက္တင္ပို႔မႈမ်ား

၂၈။ (S) ဗင္တိုင္ပင္က အေမရိကန္အေနႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲ ဒုတိယေန႔တြင္ ေဆြးေႏြးလိုေသာ ကိစၥႏွစ္ခုရွိေၾကာင္း၊ ၎တို႔မွာ  (၁) ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ေတာင္ပိုင္းဆူဒန္သို႔ လက္နက္မ်ားတင္ပို႔ရာ၌ ယူကရိန္းအစိုးရ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ပါဝင္ခဲ့ျခင္းႏွင့္ ဤသို႔ ပါဝင္ျခင္းသည္ အေမရိကန္ႏွင့္ ဖီလာျဖစ္ေနေၾကာင္း။

(၂) ယူကရိန္းအစိုးရက ခြင့္ျပဳျခင္းမရွိဟု ယူဆရေသာ ယူကရိန္းႏိုင္ငံသားမ်ား၏ လက္နက္တင္ပို႔မႈတို႔ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒုတိယ တင္ပို႔မႈျဖစ္ေသာ တရားမဝင္တင္ပို႔မႈ ကို ရပ္တန္႔ေစေရးအတြက္ အေမရိကန္က ယူကရိန္းႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လို ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ

၂၉။ (S) နီကိုနင္ကိုက ယူကရိန္းသည္ အေမရိကန္၏ သတိေပးခ်က္ကို လက္ခံရရွိခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လက္နက္ တင္ပို႔ျခင္း မရွိေတာ့ေၾကာင္း၊ ယူကရိန္းသည္ လက္ရွိ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားကို အၿပီးသတ္လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးရံုသာရွိ ေသးေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လက္နက္တင္ပို႔မႈကို ၂ဝဝ၅ က စ၍ ေလွ်ာ့ခ်လာခဲ့ေၾကာင္း၊ အေမရိကန္၏ သတိေပးခဲ့မႈမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ယူကရိန္း၏ လက္နက္တင္ပို႔မႈသည္ 'လံုးဝမရွိ သေလာက္' ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ လြန္ခဲ့ ေသာ (၂) ႏွစ္ခြဲအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ စာခ်ဳပ္သစ္မ်ား မခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေၾကာင္း၊ လက္ရွိ တင္ပို႔ေသာ ပစၥည္းမ်ား သည္ အပိုပစၥည္းမ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႂကြင္းက်န္ေနေသာ လုပ္ငန္းသည္ အလြန္ေသးလြန္းလွသျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ ကုမၸဏီက အလုပ္သမားအားလံုးကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွ  ျပန္ေခၚခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၃ဝ။ (S) ISN/CATR ၏ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဘရိုင္ယန္ ဘက္ခ္မင္း (Brian Bachman) က သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားအတြက္ နီကိုနင္ကို ကို ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လက္နက္တင္ပို႔ျခင္းအတြက္ အေမရိကန္က စိတ္ပူေနခဲ့ေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ ယူကရိန္းက ယခု အပိုပစၥည္းအနည္းအက်ဥ္းမွ်သာ တင္ပို႔လ်က္ရွိၿပီး အဂၤါစံု လက္နက္ မ်ား တင္ပို႔ျခင္းမရွိေတာ့သည္ကို အစီရင္ခံခ်က္မ်ားအရ သိခဲ့ရသည္ကို ေက်နပ္မိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေတာင္ပိုင္းဆူဒန္

၃၁။ (S) ဇြန္လ ေႏွာင္းပိုင္း သို႔မဟုတ္ ဇူလုိင္လဆန္းပိုင္းမွာ ကင္ညာသို႔ပို႔ရန္စီစဥ္ထားေသာ (တီ ၇၂) တင့္ကားမ်ား၊ (BM-1 GRAD ) သံခ်ပ္ကာယာဥ္မ်ား၊ လက္နက္ငယ္မ်ားႏွင့္ အျခားစစ္သံုး ကိရိယာမ်ားကို ကင္ညာ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ေတာင္ပိုင္း ဆူဒန္အတြက္ ဝယ္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၂ဝဝ၈ ဇူလိုင္တြင္ အေမရိကန္က ယူကရိန္းကုိ သတိေပးေသာအခါ ယူကရိန္းက လက္နက္မ်ားသည္ ကင္ညာအစိုးရအတြက္ ျဖစ္သည္ဟု အေမရိကန္ကုိ အာမခံ ခဲ့ေၾကာင္း၊ ကင္ညာအစိုးရထံမွ ေနာက္ဆံုးအသံုးျပဳမည့္သူ လက္မွတ္ႏွင့္ အေစာပိုင္း တင္ပို႔ခဲ့ေသာ တင့္ကားမ်ား အတြက္ လက္ခံျဖတ္ပိုင္းမ်ားကို အေမရိကန္ကုိ ျပခဲ့သည့္အေၾကာင္း ဗင္တုိင္ပင္က ျပန္ေျပာင္းေျပာျပခဲ့သည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ပိုင္း ယူကရိန္းႏိုင္ငံမွ ေနာက္ထပ္ စစ္လက္နက္မ်ား တင္ေဆာင္လာေသာ (M/V Faina) သေဘၤာ ျပန္ေပးဆြဲခံရၿပီး တင္လာေသာ ပစၥည္းမ်ားသည္ ေတာင္ပိုင္းဆူဒန္သို႔လည္း ရည္ရြယ္သည္ဟု ေပၚလာခဲ့ေၾကာင္း ဗင္တုိင္ပင္က ေျပာျပကာ ယူကရိန္းအစိုးရအေနႏွင့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား လုပ္ခဲ့ျခင္း ရွိ-မရွိ ေမးခဲ့သည္။

၃၂။ (S) ယူကရိန္းႏိုင္ငံ၏ ပို႔ကုန္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးဌာနမွ ဗယ္လာရီ လိုင္ဆင္ကို (Valeriy Lysenko) က (တီ ၇၂) တင့္ကား မ်ားသည္ ကင္ညာႏိုင္ငံအတြက္ တင္ပို႔ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယူကရိန္းသည္ မည္သည့္ စစ္လက္နက္ပစၥည္းမွ ေတာင္ပိုင္း ဆူဒန္သို႔ မတင္ပို႔ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယူကရိန္း၏ ကန္ထရိုက္စာခ်ဳပ္အားလံုးကို စစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

၃၃။ (S) ဗင္တုိင္ပင္က ေတာင္ပိုင္းဆူဒန္အစိုးရ အမည္ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းေရးမွတ္ထားေသာ ကန္ထရိုက္စာခ်ဳပ္ကို ယူကရိန္းဘက္သို႔ ေပးလိုက္ၿပီးေနာက္ တင္ပို႔ေသာ ပစၥည္းမ်ားသည္ ကင္ညာႏိုင္ငံအတြက္ျဖစ္သည္ဟု ယူကရိန္း အစိုးရ အေနႏွင့္ ေျပာဦးမည္လားဟု ေမးခဲ့သည္။ ဤကိစၥႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ လိုင္ဆင္ကို (Lysenko) က ကန္ထရိုက္စာခ်ဳပ္ သည္ စစ္မွန္မႈ ရိွပါသလားဟု ေမးခြန္းထုတ္လိုက္ၿပီးေနာက္ အေမရိကန္မွာ သည့္ထက္ခိုင္လံုေသာ အေထာက္အထားရွိပါ သလားဟုလည္း ေမးခဲ့သည္။ ဗင္တုိင္ပင္က ယူကရိန္းအစိုးရက မိမိကုိ ဤသို႔ ေနာက္ထပ္အေထာက္အထားျပခိုင္း သည္ကို ဝမ္းနည္းေၾကာင္း ေျပာၾကားရင္း (တီ ၇၂) တင့္ကားမ်ား ကင္ညာ ႏိုင္ငံမွာ ေျမျပင္သို႔ ခ်ေနပံု၊ ထိုေနရာမွ ေန၍ အျခားေနရာသို႔ပို႔ရန္ မီးရထားေပၚတင္ေနပံု၊ ေနာက္ဆံုး၌ ေတာင္ပိုင္း ဆူဒန္ႏိုင္ငံမွာ ခ်ေနပံု ၾကည္လင္ျပတ္သား ေသာ ၿဂဳိဟ္တုဓာတ္ပံုမ်ား ယူကရိန္းမ်ားကုိ ျပသခဲ့သည္။ ဤတြင္ ယူကရိန္းဘက္မွာ ရုတ္ရုတ္သဲသဲျဖစ္သြားခဲ့သည္။

၃၄။ (S) ဗင္တုိင္ပင္က ႏွစ္ဖက္စလံုးမွာ မိမိတို႔၏ အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးအရ မတူျခားနားေသာ ပို႔ကုန္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး မူ၀ါဒမ်ား ရွိထားႏိုင္သည္ဟု မိမိအသိအမွတ္ ျပဳပါေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ အမွန္အတိုင္း မေျပာျခင္းသည္ မိမိ၏ မဟာဗ်ဴဟာ အေပါင္းအေဖာ္တဦးထံမွ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေနႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္မထားခဲ့ေသာ ကိစၥျဖစ္ေၾကာင္း၊ မုသား ေျပာျခင္းမွေန၍ ယူကရိန္းအေနႏွင့္ ဘာတခုမွ် ရႏိုင္စရာမရွိဘဲ ဆံုးရႈံးမႈသာ မ်ားလိမ့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတိေပးခဲ့သည္။ ေတာင္ပိုင္းဆူဒန္သည္ အေမရိကန္၏ အၾကမ္းဖက္ဝါဒီမ်ား စာရင္းဝင္ျဖစ္ရာ အေမရိကန္အေနနွင့္ တင္ပို႔ေသာႏိုင္ငံအေပၚ ဒဏ္ခတ္မႈ ခ်မွတ္မည္၊ မခ်မွတ္မည္ကို စဥ္စားစရာရွိေၾကာင္း၊ အေမရိကန္တို႔ စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္ေနေသာ အခ်က္တခ်က္က ယူကရိန္းအစိုးရ မွန္ကန္မႈ ရွိ-မရွိဟူေသာ အခ်က္ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၃၅။ (S) လိုင္ဆင္ကိုက ယူကရိန္းအေနႏွင့္ အေမရိကန္၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေလ့လာမည္၊ ယူကရိန္းမွာ ကင္ညာႏွင့္သာ အဆက္အဆံရွိၿပီး ေတာင္ပိုင္းဆူဒန္ႏွင့္ အဆက္အဆံမရွိဟု ျပတ္ျပတ္သားသား ေျပာၿပီးေနာက္ တတိယႏိုင္ငံ တႏိုင္ငံ၏ လုပ္ရပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ယူကရိန္းမွာ တာဝန္ရွိသည္ဟု ဆြဲထည့္၍မရေၾကာင္း၊ ဤ ကိစၥသည္ အေမရိကန္ႏွင့္ ယူကရိန္းတို႔ ေျဖရွင္းစရာ ဘံုျပႆနာတခုျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။ မည္သို႔ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ကို ရွာေဖြေဖၚထုတ္ရာ၌ ယူကရိန္းေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႔မ်ား ပါဝင္ရန္ လိုေကာင္းလုိအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ နီကိုနင္ကိုက ယူကရိန္းအေနႏွင့္ အေပါင္းအေဖာ္ ဆက္ဆံေရးရွိသည္ႏွင့္အညီ ဤကိစၥကို စံုစမ္းေလ့လာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔မွသာ အေမရိကန္အေနႏွင့္ ယူကရိန္းသည္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ အေပါင္းအေဖာ္တဦးျဖစ္သည္ကို သိသြားလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အီရန္၏ ပဲ့ထိန္း ဒံုးက်ည္မ်ား (Ballistic Missiles) အတြက္ တင္ပို႔ေသာ ယူကရိန္း၏ သတၱဳထည္ အထူးပစၥည္းမ်ား

၃၆။ ဗင္တိုင္ပင္က XXXXX အပါအဝင္ ယူကရိန္းႏိုင္ငံသားမ်ားက ယူကရိန္း၏ ပို႔ကုန္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးမူ၀ါဒႏွင့္ ဖီလာျပဳကာ ပစ္လႊတ္ေလာင္စာရည္သံုး ဒံုးက်ည္စနစ္မ်ားမွာ အသံုးျပဳသည့္ ေဘာဘယ္ယာ ရင္ကဲ့သို႔ေသာ သတၱဳထည္ အထူးပစၥည္း မ်ားႏွင့္ အျခားအေရးႀကီး ပစၥည္းမ်ားကို အီရန္၏ ပဲ့ထိန္းဒံုးက်ည္ (Ballistic Missiles) အစီအစဥ္အတြက္ ျဖည့္တင္းေပး ေနေၾကာင္း၊ ဤလုပ္ရပ္မ်ားသည္ ယူကရိန္းအစိုးရ မသိဘဲ ျဖစ္ပြားေနျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ယူကရိန္းထုတ္လုပ္သူမ်ားထံမွ ဝယ္ယူရရွိႏိုင္ေသာ သံမဏိပစၥည္းမ်ား၏ အရည္အေသြး ျမင့္မားေနမႈေၾကာင့္ အီရန္၏ ပဲ့ထိန္းဒံုးက်ည္အစီအစဥ္သည္ XXXXX အပါအဝင္ ယူကရိန္းႏိုင္ငံသားမ်ားထံမွ ပစၥည္းမ်ားကို ဆက္လက္ ဝယ္ယူေနသည္ကို အေမရိကန္အေနႏွင့္ အလြန္ရတက္မေအး ျဖစ္ေနရေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ဆက္လက္၍ ဗင္တုိင္ပင္က ဤကဲ့သို႔ေသာ သံမဏိပစၥည္း မ်ားကို အီရန္အေနႏွင့္ ျပည္တြင္းမွာ ထုတ္ လုပ္ရန္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကပင္ အခက္အခဲေတြ႔ေနခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားၿပီး ေနာက္ ဗင္တုိင္ဗင္က ေအာက္ပါအခ်က္ အလက္မ်ားကို စာရြက္စာတမ္းမဟုတ္ေသာ နည္းျဖင့္ျပသခဲ့သည္။

-- ယူကရိန္းကုမၸဏီမ်ားက အီရန္၏ ပဲ့ထိန္း ဒံုးက်ည္အစီအစဥ္သို႔ အေရးႀကီးပစၥည္းမ်ားကို ေရာင္းခဲ့ေၾကာင္း အေမရိကန္ ႏွင့္ ယူကရိန္းတို႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း။

-- ပစ္လႊတ္ေလာင္စာရည္သံုး ဒံုးက်ည္စနစ္မ်ားမွာ အသံုးျပဳသည့္ ေဘာဘယ္ယာရင္ကဲ့သို႔ေသာ သတၱဳထည္ အထူးပစၥည္း မ်ားႏွင့္ အျခားအေရးႀကီး ပစၥည္းမ်ားကို အီရန္၏ ပဲ့ထိန္း ဒံုးက်ည္ အစီအစဥ္အတြက္ XXXXXXX အပါအဝင္ ယူကရိန္း ႏိုင္ငံသားမ်ားက ျဖည့္တင္းေပးေနသည့္ ကိစၥကို အထူးသျဖင့္ ၂ဝဝ၂ ႏွင့္ ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ကြၽႏ္ုပ္တို႔က တင္ျပခဲ့ေၾကာင္း။

-- ဒံုးက်ည္နည္းပညာ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးအစီအစဥ္(MTCR) အရ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ပစၥည္းမ်ားကို အီရန္သို႔ တင္ပို႔မႈ အတြက္ XXXXXXX အေပၚ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ၂ဝဝ၄ စက္တင္ဘာတြင္ ဒဏ္ခတ္မႈ ခ်မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း။

-- အီရန္၏ ပဲ့ထိန္း ဒံုးက်ည္အစီအစဥ္အတြက္ (MTCR) အရထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ (Scud) ႏွင့္ (NoDong) ပစ္လႊတ္ ေလာင္စာသံုးစည္မ်ား ထုတ္လုပ္ရာမွာ အသံုးျပဳေသာ (08X22HGT titanium stabilized duplex stainless steel) ႏွင့္ (MTCR) ၏ထိန္းခ်ဳပ္မႈမရွိေသာ္လည္း (Scud) အင္ဂ်င္ အစိတ္အပိုင္းမ်ား ထုတ္လုပ္ရာမွာ အသံုးျပဳေသာ သံမဏိအမ်ဳိး အစားတမ်ဳိး ျဖစ္သည့္ (CR18NI10TI) အပါအဝင္ ေနာက္ထပ္ ပစၥည္းမ်ားကို XXXXXX က ဆက္လက္ေပးသြင္းေန သည္ကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔က ၂ဝဝ၆ ေမလတြင္ သင္တို႔ကုိ အသိေပးခဲ့ေၾကာင္း။

-- ယူကရိန္းထုတ္လုပ္သူမ်ားထံမွ ဝယ္ယူရရွိႏိုင္ေသာ သံမဏိပစၥည္းမ်ား၏ အရည္အေသြး ျမင့္မားေနမႈ ေၾကာင့္ အီရန္၏ ပဲ့ထိန္း ဒံုးက်ည္အစီအစဥ္သည္ XXXXX အပါအဝင္ ယူကရိန္းႏိုင္ငံသားမ်ားထံမွ ပစၥည္းမ်ားကို ဆက္လက္ ဝယ္ယူေန သည္ကို အေမရိကန္အေနႏွင့္ အလြန္ရတက္မေအး ျဖစ္ေနရေၾကာင္း။

-- ဤကဲ့သို႔ေသာ သံမဏိပစၥည္းမ်ားကို အီရန္အေနႏွင့္ ျပည္တြင္းမွာ ထုတ္လုပ္ရန္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကပင္ အခက္အခဲေတြ႔ ေနခဲ့ေၾကာင္း။ အီရန္ ဒံုးက်ည္အစီအစဥ္၏ အသက္ရွဴေပါက္သည္ AISI 4340 ႏွင့္ AISI 4130 steels သံမဏိပစၥည္းမ်ား ကဲ့သို႔ေသာ ေခတ္မီပစၥည္းမ်ား ရရွိႏိုင္ေရးပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိသာေစသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ၂ဝဝ၆ ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔က (MTCR) လုပ္ေဖၚကိုင္ဘက္မ်ားကုိ ေပးခဲ့သည္ကို မွတ္မိေနလိမ့္ဦးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း။

-- အီရန္၏ ေလာင္စာအခဲသံုး ပဲ့ထိန္း ဒံုးက်ည္ အစီအစဥ္က ဒံုးက်ည္ပစ္စင္ ထုတ္လုပ္ရာ၌ ဤသံမဏိ ႏွစ္မ်ဳိးစလံုးကို အသံုးျပဳေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း။

-- ထို႔ေၾကာင့္ သင္တို႔၏ ပို႔ကုန္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ႏိုးႏိုးၾကားၾကားရွိေနၾကရန္၊ ယူကရိန္း ကုမၸဏီ မ်ားက အီရန္ ပဲ့ထိန္း ဒံုးက်ည္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အထူးသတၱဳပစၥည္းမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေနသူ မ်ားအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ ေပးေနျခင္းမရွိရေအာင္ သင့္ေတာ္ေသာ္ အစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္း။

(၃၇) (S) နီကိုနင္ကိုက ယူကရိန္းအေနႏွင့္ ဤကိစၥကို စံုစမ္းေလ့လာၿပီး အေသးစိတ္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အေမရိကန္ကုိ ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဗင္တုိင္ပင္က အကယ္၍ ယူကရိန္းအေနႏွင့္ ဤျပႆနာကို မိမိကိုယ္တိုင္ မေျဖရွင္းႏိုင္ဟု ဆိုပါလွ်င္ အေမရိကန္အေနႏွင့္ သံမဏိကုမၸဏီအပါအဝင္ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားကို ဒဏ္ခတ္ျခင္းႏွင့္၊ အျခားအစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ အေရးယူရန္ စဥ္းစားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အီရန္၏ ဒံုးက်ည္မ်ားသည္ အေရွ႔အလယ္ပိုင္းရွိ အေမရိကန္ႏွင့္ မဟာမိတ္ တပ္မ်ားကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္၍ မိမိကိုယ္မိမိ ကာကြယ္ေရးအတြက္ အေမရိကန္အေနႏွင့္ ဤပို႔ကုန္မ်ားကို ဟန္႔တားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယူကရိန္း သံမဏိကုမၸဏီမ်ားအေနႏွင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈမွေန၍ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားရေနေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ နည္း (၂) မ်ဳိးစလံုးျဖင့္ မရႏိုင္ေၾကာင္း (အီရန္ကဲ့သို႔ ဆိုးသြမ္းတိုင္းျပည္မွ တရားမဝင္ အျမတ္အစြန္း အနည္းငယ္အတြက္ အေနာက္တိုင္းမွရရွိေနေသာ အျမတ္ႀကီးမ်ား ဆံုးရႈံးေအာင္လုပ္ျခင္းသည္ သူတို႔အတြက္ အက်ဳိး မရွိေၾကာင္း) ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အီရန္၏ မာလက္- အက္ရွ္တာ စက္မႈတကၠသိုလ္ (Malek-Ashtar University of Technology) မွာ ယူကရိန္းတို႔က သင္တန္းမ်ားေပးေသာ ကိစၥ 


(၃၈) (S) ဗင္ဒိုင္ပင္က ၂ဝဝ၉ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းကစ၍ ခါတိုင္းႏွစ္မ်ားနည္းတူပင္ အီရန္၏ မာလက္-အက္ရွ္တာ စက္မႈ တကၠသိုလ္က ယူကရိန္းႏိုင္ငံ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာမွ သိပၸံပညာရွင္မ်ားကို ဖိတ္ေခၚကာ အီရန္ႏိုင္ငံတြင္ သင္တန္းမ်ား ေပးေစခဲ့ေၾကာင္း၊ မာလက္-အက္ရွ္တာ စက္မႈတကၠသိုလ္သည္ အီရန္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လက္ႏိုင္ငံကိုင္တပ္မ်ား ေထာက္ပံ့ ေရးဝန္ႀကီးဌာန (Ministry of Defense and Armed Forces Logistics (MODAFL) ၏ လက္ေအာက္ခံျဖစ္ၿပီး အီရန္ ကာကြယ္ေရး စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအဖြဲ႔ (DIO) ႏွင့္ ေလေၾကာင္းအာကာသယာဥ္ တည္ေဆာက္ေရး စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အဖြဲ႔အစည္း (AIO) တို႔မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို နည္းပညာညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားေပးေၾကာင္း၊ ယူကရိန္း ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား မာလက္-အက္ရွ္တာ စက္မႈတကၠသိုလ္အတြက္ သို႔မဟုတ္ အီရန္၏ ဒံုးက်ည္အစီအစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေနေသာ အျခား အီရန္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္  အေရးႀကီးေသာ နည္းပညာ၊ သင္တန္းႏွင့္ အျခားအေထာက္ အပံ့မ်ား မေပးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ အေမရိကန္က ယူကရိန္းအား တိုက္တြန္းပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ယူကရိန္းအစိုးရ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေၾကာင္းကို ေမးခဲ့သည္။ နီကိုနင္ကိုက အေမရိကန္၏ သတင္းအခ်က္အလက္ မ်ားကို ရရွိၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဤသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို စိစစ္သံုးသပ္ ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။

ပရိုးဟားစ္-ပါကစၥတန္ (Prohres-Pakistan)


(၃၉) ဗင္တုိင္ပင္က ယူကရိန္း၏ ပရိုဟားစ္ (Prohres) မွ (gyrotheodolites) မ်ားကို ဝယ္ယူရာ၌ ပါကစၥတန္ အမ်ဳိးသား အင္ဂ်င္နီယာနွင့္ သိပၸံပညာ ေကာ္မရွင္ Pakistan’s National Engineering and Scientific Commission (NESCOM) ႏွင့္ ပတ္သက္ေနပံု သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔က ယူကရိန္းထံ မၾကာေသးမီက ေပးပို႔ထားေၾကာင္း ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။ ဤကိစၥကို စံုစမ္းေလ့လာေပးပါရန္ႏွင့္ ဒံုးက်ည္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ဤပစၥည္း ကရိယာမ်ား ပို႔ေပးမႈကို တားဆီးေရးအတြက္ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ား လုပ္ေပးရန္ ယူကရိန္းအား တိုက္တြန္းခဲ့သည္။ နီကိုနင္ကိုက အေမရိကန္ထံမွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို မၾကာမီက ရထားေၾကာင္းႏွင့္ ဤကိစၥကို စိစစ္သံုးသပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

---------

၄ဝ။ (S) ဗင္တုိင္ပင္က ဤကိစၥသည္ ၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားၿပီးေနာက္ လတ္တေလာ အခ်က္အလက္မ်ား ေပးပါ ရန္ ယူကရိန္းကုိ ေမတၱာရပ္ခံခဲ့သည္။ သူက ဤကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေနာက္ထပ္သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို လည္း ေပးခဲ့သည္။

-- ကြၽႏ္ုပ္တို႔မွာ ယခု သတင္းအခ်က္အလက္သစ္မ်ား ရွိေၾကာင္း၊ ၎သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ သိရသည္မွာ ၂ဝဝ၉ ၾသဂုတ္လတြင္ XXXXX သည္ တရုတ္ျပည္၏ (Changda Corporation) ခ်င္ဒါး ေကာ္ပိုေရးရွင္းမွ ကိုယ္စား လွယ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ (gyrotheodolites) မ်ားထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ တရုတ္ျပည္၏ (Shaanxi Cangsong Machinery Plant) စက္ရံုဖက္စပ္လုပ္ငန္းတခု တည္ေထာင္ခဲ့ေၾကာင္း။

-- (The Shannxi Cangsong Machinery Plant) သည္ တရုတ္ျပည္ အာကာသယာဥ္တည္ေဆာက္ေရး သိပံၸပညာ ႏွင့္ နည္းပညာ ေကာ္ပိုေရးရွင္း ဒသမ အကယ္ဒမီ (China Aerospace Science and Technology Corporation Tenth Academy) ၏ လက္ေအာက္ခံျဖစ္ၿပီး တရုတ္ျပည္၏ ပဲ့ထိန္း ဒံုးက်ည္မ်ားအတြက္ ပဲ့ထိန္းစနစ္ (inertial guidance systems) မ်ားကို ထုတ္လုပ္ေပးေၾကာင္း။

-- ဤပစၥည္းမ်ားကို ဒံုးက်ည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အသံုးျပဳဖြယ္ရွိျခင္း၊ XXXXX ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ေနေသာ တရုတ္ကုမၸဏီ ၏ အေနအထားတို႔ေၾကာင့္ ဤပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို တရုတ္ျပည္၏ (MTCR) အဆင့္ (၁) ဒံုးက်ည္အစီအစဥ္ အတြက္ အေထာက္အကူျပဳေပးရန္ အသံုးခ်ႏိုင္သည္ဟု ကြၽႏ္ုပ္တို႔ စိတ္ပူမိေၾကာင္း။

-- XXXXXXXX ႏွင့္ ဒံုးက်ည္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ တရုတ္ျပည္ကုမၸဏီမ်ား၏ ဆက္ဆံေရးကို ဆက္လက္စံုစမ္း ေလ့လာေပး ပါရန္ႏွင့္ တရုတ္ျပည္၏ (MTCR) အဆင့္ (၁) ဒံုးက်ည္အစီအစဥ္အတြက္ ပစၥည္း သို႔မဟုတ္ နည္းပညာ ေထာက္ပ့ံသူ အျဖစ္ XXXX က ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း မရွိေအာင္ သင့္ေတာ္ေသာ အစီအစဥ္မ်ားခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ သင္တို႔ကုိ တိုက္တြန္းလိုေၾကာင္း။

၄၁။ နီကိုနင္ကိုက ယူကရိန္းသည္ ဤကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေမရိကန္၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို စိစစ္သံုးသပ္ ေနလ်က္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။(မွတ္ခ်က္-ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအၿပီးတြင္ ယူကရိန္းက ဤကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ စာျဖင့္ေရး သားထားေသာ ေနာက္ဆံုးရ သတင္းကို ဤသို႔ေပးခဲ့သည္။ "XXXXXX သည္ (China Great Wall) ႏွင့္ ေဆြးေႏြးၿပီး ေနာက္ ယခင္ေပးထားေသာ (UGT-S gyrotheodolite) တခု ျပဳျပင္ေရးအတြက္ လိုင္စင္ ေထာက္ခံခ်က္တခု ရခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ XXXXXXXXXXX သည္ (MTCR) ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ (DOZ stellar sensors) မ်ား ပို႔ေပးရန္ တရုတ္ျပည္ ဒံုးက်ည္ နည္းပညာ အကယ္ဒမီ (China Academy of Launch Vehicle Technology) ႏွင့္ ေဆြးေႏြးျခင္းမရွိခဲ့ေခ်။"

အဏုျမဴလက္နက္မ်ား ေမွာင္ခိုေရာင္းဝယ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံႀကီး ၈ ႏိုင္ငံ၏ တကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ မႈ၊ တိုက္ဖ်က္မႈ (G8 Global Partnership/Combating Nuclear Smuggling)

၄၂။ (U) အဏုျမဴထိန္းခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာ္မီတီ (State Committee for Nuclear Regulation) မွ ဗစ္တာ ရိုင္ယာဇန္႔ဆက္ (Viktor Ryazantsev)၊ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ား ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာန (Ministry for Emergency Situations) မွ မီကိုလာ ပေရာ့စ္ကူရာ (Mykola Proskura) ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္မွ အိုလီခ္ဆန္ဒါ ပါခ်င္ကို (Oleksandr Panchenko) တို႔က ယူကရိန္းအစိုးရႏွင့္ အေမရိကန္တို႔ ၂ဝဝ၆ ဇန္နဝါရီတြင္ ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ အဏုျမဴ လက္နက္မ်ား ေမွာင္ခို ေရာင္းဝယ္မႈ တားဆီးေရး အကူအညီ စီမံခ်က္လုပ္ငန္းျဖစ္ေသာ U.S. Nuclear Smuggling Outreach Initiative (NSOI) လုပ္ငန္းတေလွ်ာက္လံုးမွာ ေဆာင္ရြက္ခ့ဲေသာ တိုးတက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ အေသးစိတ္အစီရင္ခံစာမ်ားကို တင္ျပခဲ့ၾကသည္။ ဤပုဂၢိဳလ္အသီးသီးက ဤလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိုးတက္မႈ ႀကီးမ်ားကို အစီရင္ခံတင္ျပၾကၿပီး အျခားကူညီသူမ်ား၏ လုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္မႈကိုေရာ လုပ္ငန္းထဲ ပါဝင္မႈကိုပါ အဆင္ေျပေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ အေမရိကန္၏ အကူအညီကို မ်ားစြာတန္ဖိုးထားေၾကာင္း ေဖၚျပခဲ့ၾကသည္။

၄၃။ (U) (NSOI) ၏ ညွိႏိႈင္းေရးမွဴး မိုက္ စတက္ဖို႔ (Mike Stafford) က ႏွစ္ဖက္စလံုးသည္ ဤစီမံခ်က္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ သိသာ ထင္ရွားေသာ တိုးတက္မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္ဟူေသာ အခ်က္ကို သေဘာတူေၾကာင္း ေျပာၿပီးေနာက္ မိမိတို႔၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအတိုင္းအတာသည္ (NSOI) ႏွင့္ပတ္သက္၍ အျခားအစိုးရမ်ား၏ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အတြက္ နမူနာစံျပျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း ျဖည့္စြက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ စတက္ဖို႔က ဤတိုးတက္မႈမ်ား အေရးႀကီးသည္ သာမက ၂ဝဝ၆ ဇန္နဝါရီက ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ သေဘာတူခ်မွတ္ခဲ့ေသာ ပူးတြဲလႈပ္ရွားမႈ အစီအစဥ္မ်ားကို သေဘာ တူထားသည့္ လုပ္ငန္းအဆင့္မ်ားအလိုက္ အေထာက္အကူျပဳလုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖၚရာမွာလည္း တိုးတက္မႈမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ရန္အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ ပူးတြဲလႈပ္ရွားမႈ လုပ္ငန္း အဆင့္ (၃ဝ) အနက္ (၂၇) ဆင့္ ၿပီးေျမာက္ခဲ့ၿပီ သို႔မဟုတ္ တိုးတက္မႈ ရွိေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည့္ ေနာက္ဆံုး အေျခအေန အစီရင္ခံခ်က္တရပ္ကို ယူကရိန္းသံရံုးမွ ေန၍ အေမရိကန္အစိုးရက ဤသီတင္းပတ္ အေစာပိုင္းမွာ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ဤတိုးတက္မႈမ်ားအတြက္ ယူကရိန္းအစိုးရကို ဂုဏ္ျပဳပါေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္း ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေနပံုႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေမရိကန္ဘက္သို႔ မျပတ္သတင္းပို႔ေပးရန္ နီကိုနင္ကို၏ သေဘာတူညီမႈကိုလည္း အသိအမွတ္ျပဳေၾကာင္း ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ စတက္ဖို႔က ရုရွားႏွင့္စပ္ေနေသာ ယူကရိန္း၏ အစိမ္းေရာင္နယ္စပ္မွာ ေစာင့္ၾကည့္ေရးကို ကူညီရန္အတြက္ (NSOI) က ၂ဝဝ၉ ဘတ္ဂ်က္ထဲမွ ေဒၚလာ (၉၃၅, ဝဝဝ) သတ္မွတ္ခြင့္ျပဳလိုက္ေၾကာင္း ေၾကညာၿပီး အဏုျမဴလက္နက္ ေမွာင္ခို ေရာင္းဝယ္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေရးယူေဆာင္ရြက္ရာ၌ ယူကရိန္း၏ စြမ္းရည္ကို ျမွင့္တင္ရန္ ရက္တိုသင္တန္းတခု ေပးဖုိ႔ အဏုျမဴလက္နက္မ်ား ေမွာင္ခိုေရာင္းဝယ္မႈ တားဆီးေရး အစီအစဥ္ကိုယ္စား အႀကံျပဳတင္ျပခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ေတာင္းခံထားေသာ ေရဒီယိုဓာတ္ႂကြမႈ ေစာင့္ၾကည့္ေရး ေရႊ႕ေျပာင္း ႏိုင္ေသာယာဥ္ (mobile radiation monitoring van) ကို မည္သည့္အခ်ိန္မွာ ပို႔ေပးမည့္အေၾကာင္း ဖင္လန္ အစိုးရထံ စံုစမ္းေမးျမန္းေပးပါရန္ ယူကရိန္း၏ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္ကို သေဘာတူပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ (သည့္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဖင္လန္ အစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာပိုင္အဖြဲ႔က ယာဥ္ကို ဒီဇင္ဘာလအတြင္းမွာ ပို႔ေပးႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရေၾကာင္း အေၾကာင္းျပန္ခဲ့သည္။)

၄၄။ (U) (ISN/CTR) ကိုယ္စား စတက္ဖို႔က ယူကရိန္း၏ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာဌာန [Science and Technology Center Ukraine (STCU)] အတြက္ ယာယီ တည္ေနရာေပးထားျခင္းအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားရင္း ဌာနခ်ဳပ္ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို မွန္တမ္းေပးပို႔ပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံခဲ့သည္။ နီကိုနင္ကိုက မၾကာေသးခင္က ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး Global Partnership (GP) အလုပ္အဖြဲ႔ အစည္းအေဝးမွာ ယူကရိန္းဘက္က အႀကံျပဳ တင္ျပထားခဲ့ေသာ ေနာက္ဆက္တြဲ အကူအညီေပးေရး လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ (၃) ခု အေၾကာင္းကို အေလးအနက္ထား၍ ေဖၚျပလိုက္ၿပီး ခ်ာႏိုဘိုင္း ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ရန္ပံုေငြ (Chernobyl Shelter Fund) အတြက္ (GP) အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏ ေငြေၾကးထည့္ဝင္မႈကို (GP) ၾကည့္၍ ၎တို႔သႏၷိ႒ာန္ ပိုင္းျဖတ္ထားမႈကို မတိုင္းတာသင့္ ေၾကာင္း ယူကရိန္း၏ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္ကိုလည္း ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ စတက္ဖို႔က ယူကရိန္း ေမတၱာရပ္ခံၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွာ ဤကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ စံုစမ္းေလ့လာခဲ့ေၾကာင္း၊ အေမရိကန္အစိုးရႏွင့္ အျခားေသာ (GP) အဖြဲ႔ဝင္မ်ားက ရန္ပံုေငြထည့္ဝင္ျခင္းကို (GP) အတြင္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္အျဖစ္ ထည့္တြက္ေနၾကသည္ကို သိရွိခဲ့ရေၾကာင္း၊ အေမရိကန္ အစိုးရအေနႏွင့္ ဤလုပ္ထံုးလုပ္နည္းကို ေျပာင္းလိုသည္ မဟုတ္သျဖင့္ အျခားသူမ်ားကိုလည္း ေျပာင္းရန္တိုက္တြန္းမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ အကူအညီကိုေရတြက္ျခင္းသာ အဓိကက်ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အီလက္ထရြန္ (Electron)

၄၅။ (U) ပေရာ့စ္ကူရာ (Proskura) က အေမရိကန္ႏွင့္ ယူကရိန္းတို႔သည္ (Electron Gaz Plant.) စက္ရံုႏွင့္ (Kavetskiy Institute) မွ ေရဒီယိုဓာတ္ သတၱဳႂကြ ပစၥည္းမ်ားကို ရွင္းလင္းဖယ္ရွားေရး၊ သိမ္းဆည္း သိုေလွာင္ထားေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္ သက္၍ (၂) ႏွစ္ၾကာေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ စက္တင္ဘာ ၂၄ တြင္ စာခ်ဳပ္တခုကို လက္မွတ္ေရးထိုး ခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ ယူကရိန္းက ကန္ထရိုက္လုပ္ငန္းရွင္ ေရြးထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယူကရိန္း၏ အဏုျမဴထိန္းခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔ အေနႏွင့္ ဤလုပ္ငန္းကို ဟန္႔တားစရာ အေၾကာင္းမရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၄၆။ (C) လိခ်္ (Leach) က ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္သည္ အဏုျမဴလက္နက္ မျပန္႔ပြားေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ယူကရိန္း ၏ အေလးအနက္ထားမႈကို ျပသရာေရာက္ေနေၾကာင္း၊ ႏွစ္ဖက္စလံုးက ဤႏွစ္ေနရာရွိ ပစၥည္းမ်ား လံုၿခံဳမႈရွိေရး အတြက္ စတင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး သည့္ေနာက္တြင္ ကိယက္ဗ္ၿမိဳ႕ရွိ (Institute of Physics) မွ ပစၥည္းမ်ားကို တမ်ဳိးၿပီး တမ်ဳိး ဖယ္ရွားရွင္းလင္းသြားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပစၥည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ပတ္သက္၍လည္းေကာင္း (Electron Gaz) မွ ပို၍ ခက္ခဲေသာ အေျခအေန အမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ပတ္သက္၍လည္းေကာင္း မည္သို႔ေျဖရွင္းရမည္ကို ႏွစ္ဖက္စလံုး နည္းလမ္းမ်ား ရွာထားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားၿပီး စီမံခ်က္ကို လုပ္သြားရင္း ႏွစ္ဖက္ နီးနီးကပ္ကပ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ကာ ျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းသြားရန္လိုေၾကာင္း နိဂံုးခ်ဳပ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေနတိုး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈအဖြဲ႔၏ လက္နက္ဖ်က္ဆီးေရး စီမံခ်က္လုပ္ငန္း
(NATO Partnership for Peace Destruction Project)


၄၇။ (U) (PM/WRA) ၏လက္ေထာက္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး စတီဗင္ေကာ့စတနာ (Steven Costner) က ႏွစ္ဖက္စလံုး က ေနာက္ေန႔တြင္ နည္းပညာဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားကို အေသးစိတ္ေဆြးေႏြးၾကမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း မိမိအေနႏွင့္ အမ်ားေရွ႕တြင္ လုပ္ငန္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္ကို တင္ျပလိုေၾကာင္း၊ စီမံခ်က္၏ အဆင့္-၁ (Phase I) အျဖစ္ အငယ္စား၊ အေပါ့စားလက္နက္ (SA/LW) တန္ (၄ဝဝ, ဝဝဝ) အနက္ တန္ (၁၅, ဝဝဝ) ကို စတင္ ဖ်က္ဆီးပစ္ရန္ စီမံကိန္းေရးဆြဲထားေသာ (NATO ႏွင့္ အေမရိကန္တို႔က ေခါင္းေဆာင္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ထားေသာ စီမံခ်က္လုပ္ငန္း၏) မူလအဆင့္(၁) လုပ္ငန္း တြင္ အေမရိကန္အစိုးရက လက္နက္အားလံုးကို မဖ်က္ဆီးရန္ ဆံုးျဖတ္လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ လက္ရွိ ရန္ပံုေငြကုန္သြား လွ်င္ ၂ဝ၁ဝ မတ္လကုန္ေလာက္တြင္ စီမံခ်က္လုပ္ငန္းကို ရပ္ဆိုင္းလိုက္ရေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဤျပန္လည္ ျပင္ဆင္ထားေသာ စီမံကိန္းအရ ခဲယမ္းမီးေက်ာက္ တန္ (၆, ဝဝဝ) ကို ဖ်က္ဆီးပစ္ရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သတင္းေကာင္းမွာ ေနာက္ဆံုး၌ ခဲယမ္းမီးေက်ာက္ ဖ်က္ဆီးမႈလုပ္ငန္းကို စလုပ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ယေန႔အထိ တန္ (၆ဝဝ) ခန္႔ကို ဖ်က္ဆီးၿပီး ျဖစ္ကာ ရရွိေနေသာ ဘဏ္တိုးေၾကာင့္ ေနတိုး ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေရး ေအဂ်င္စီအဖြဲ႔က ေနာက္ထပ္ တန္ (၂, ဝဝဝ) ကို ဖ်က္ဆီးႏိုင္လိမ့္မည္ဟု တြက္ခ်က္ခဲ့သည္။ (စုစုေပါင္းဆိုလွ်င္ တန္ ၈,ဝဝဝ) ဟူေသာ သတင္းပင္ ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ အျခား ရန္ပံုေငြထည့္ဝင္သူမ်ားအေနႏွင့္ အတိုးေငြကို ဤသို႔သံုးစြဲ ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အတည္ျပဳ ေထာက္ခံေပး ရန္ လိုလိမ့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရားဝင္အတည္ျပဳေပးမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ ခဲယမ္းဖ်က္ဆီးျခင္းမွ ေပၚ ထြက္လာေသာ အႂကြင္းအက်န္မ်ားအတြက္ မီးျပင္းဖိုမ်ားကို ေအာက္တိုဘာလတြင္ စတင္ေဆာက္လုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဖ်က္ဆီးျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ယေန႔အထိ တန္ခ်ိန္ (၁၃၄, ဝဝဝ) ကို ဖ်က္ဆီးၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယူကရိန္းအစိုးရကလည္း ဖ်က္ဆီးမႈ လုပ္ငန္းကို (၁) ႏွစ္ခြဲရပ္ဆိုင္းထားၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွာ ေနာက္ထပ္ တန္ (၅၄, ဝဝဝ) ကို ဖ်က္ဆီးမည္ဟု ကတိ ေပးထားေၾကာင္း၊ ဤသို႔ဆိုပါက စုစုေပါင္း (SA/LW) တန္ (၁၉ဝ, ဝဝဝ) ခန္႔ကို ဖ်က္ဆီးၿပီး ျဖစ္ေနလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ရာ တြင္ စီမံခ်က္လုပ္ငန္းမွာ ဖ်က္ဆီးရန္ ရည္မွန္းထားသည္ထက္ ဖ်က္ဆီးႏိုင္ခဲ့ေသာ လက္နက္ အလက္ေပါင္း (၂၁ဝ, ဝဝဝ) ေလ်ာ့နည္းေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၄၈။ (U)  ကို႔စတနာ (Costner) က (SA/LW) လက္က်န္စာရင္းမွာပါေသာ လက္နက္မ်ားကို အေမရိကန္က သံုးမရေတာ့ ေသာ လက္နက္မ်ားအျဖစ္ ေက်နပ္လက္ခံႏိုင္ပါက ဤစာရင္းကို ေရာင္းရန္ လက္နက္စာရင္းမိတၱဴပြား အျဖစ္ ေျပာင္း၍ ရႏိုင္-မရႏိုင္ သိလိုပါသည္ဟူေသာ ယူကရိန္း၏ တင္ျပခ်က္ကို အေမရိကန္အစိုးရက အေလးထားပါေၾကာင္း၊ သေဘာ တူညီခ်က္ရပါက အေမရိကန္အစိုးရႏွင့္ ေနတိုးတို႔က လက္နက္ဖ်က္ဆီးျခင္း စီမံခ်က္လုပ္ငန္းကို ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ ကာ၊ မူလသတ္မွတ္ထားသည့္အတိုင္း ခဲယမ္းမီးေက်ာက္ တန္ (၁၅, ဝဝဝ) ကို ဖ်က္ဆီးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ သူက အေမရိကန္ဥပေဒသည္ ဤကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ တင္းၾကပ္ေၾကာင္း၊ လက္နက္ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားကလည္း ေနာက္ ေန႔မွာ ေရာက္ႏိုင္ခ်င္မွ ေရာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေလးအနက္ ေျပာၾကားကာ ဤကိစၥတြင္ ႏွစ္ဖက္ ေရြးစရာ (၂) လမ္း ရွိေၾကာင္း၊ ၎တို႔မွာ (၁) ယူကရိန္းအေနႏွင့္ မူလ သေဘာတူထားသည့္အတိုင္း လက္နက္မ်ားကို ဖ်က္ဆီးသြားရန္ (၂) စီမံခ်က္လုပ္ငန္းကို အထက္မွာ ေဖၚျပခဲ့သည့္အတိုင္း ရပ္ဆိုင္းထားရန္ တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၄၉။ (U) နီကိုနင္ကိုက ဖ်က္ဆီးပစ္ေသာ ခဲယမ္းမီးေက်ာက္ပမာဏ စုစုေပါင္းသည္ တန္ (၈, ဝဝဝ) အထိတိုးလာလိမ့္မည္ ဟူေသာ သတင္းေကာင္းကို တန္ဖိုးထားပါေၾကာင္း ေဖၚျပခဲ့ၿပီးေနာက္ ေနာက္ေန႔တြင္ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားက ေျဖရွင္းနည္း ရရွိကာ၊ ဖ်က္ဆီးေရးမွာ ဆက္လက္အကူအညီ ေပးသြားႏိုင္လိမ့္မည္ဟု မိမိယံုၾကည္ေၾကာင္းကိုလည္း ေဖၚျပခဲ့သည္။ (မွတ္ခ်က္- ေနာက္ေန႔တြင္ ယူကရိန္းကြၽမ္းက်င္သူမ်ားက လက္နက္လက္က်န္မ်ားကို စာရင္းမိတၱဴပြားထဲ ထည့္မည့္အစား မူလ သေဘာတူထားသည့္အတိုင္း ဖ်က္ဆီးရန္ ယူကရိန္းအစိုးရ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရေအာင္ ဝန္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႔ကုိ မိမိတို႔က အႀကံျပဳတင္ျပခဲ့ေၾကာင္း၊ အကယ္၍ ဝန္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႔၏ အတည္ျပဳခ်က္ရပါက စီမံခ်က္လုပ္ငန္းကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ သြားႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။) 

ဇီဝၿခိမ္းေျခာက္မႈ ေလ်ာ့ပါးေရး လုပ္ငန္း (Biological Threat Reduction Initiative)

၅ဝ။ (U) က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ လဒၵမီလာ မူဟာစကား (Ludmilla Muherska) က ယူကရိန္း၏ ေဒသဆိုင္ရာ  ေဆးရုံဓာတ္ခြဲခန္း (၁၈) ခု ကို အဆင့္ တိုးျမွင့္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအေၾကာင္း အေသးစိတ္တင္ျပခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ က်န္းမာ ေရး ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အျခား လံုၿခံဳေရးဌာမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ဓာတ္ခြဲခန္းမ်ားတြင္ လံုၿခံဳေရးကို တိုးျမင့္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယူကရိန္းအဖို႔ ဇီဝၿခိမ္းေျခာက္မႈ ေလ်ာ့ပါးေရးႏွင့္ ဤလုပ္ငန္းကို ၿပီးေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး အတြက္ ေနာက္ထပ္ အကူအညီမ်ား လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၅၁။ (U) ဗင္တုိင္ပင္က (DoD/CTR) ၏ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ ဗဟို ရည္ညႊန္း ဓာတ္ခြဲခန္း [Central Reference Laboratory (CRL)] တခန္းအတြက္ ေနရာသစ္တခုကို ျမန္ျမန္ထက္ထက္ ရွာေပးပါရန္ ယူကရိန္းအား ေမတၱာရပ္ခံၿပီး ယူကရိန္းအေနႏွင့္ ဤဓာတ္ခြဲခန္းရရွိသည္ႏွင့္ ေရာဂါျဖစ္ေစေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ အႏၱရာယ္ႀကီးေသာ အေၾကာင္းရင္း မ်ားကို အခိုင္အမာ ေဖၚထုတ္သြားရန္လိုအပ္ေၾကာင္း အေလးတင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၅၂။ (U) မူဟာစကားက ယူကရိန္းသည္ ဤရႈပ္ေထြးခက္ခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေနပါ ေၾကာင္း၊ (CTR) အတြက္ ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားကို ထည့္သြင္း စဥ္းစားၾကည့္ေနပါေၾကာင္း၊ အခ်ဳိ႔ေနရာမ်ားသည္ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနပိုင္ ေျမထဲမွာ ရွိေနၿပီး ဤေနရာတခုခုကို ေရြးပါက ဤေနရာကို က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးရန္ လိုမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေနရာ တခုခု မၾကာခင္မွာ ေရြးႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေဘးပန္း ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား - လံုၿခံဳေရး အာမခံခ်က္ ဆိုင္ရာႏွင့္ (START) ဆိုင္ရာ ေနာက္ဆက္တြဲ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား
Security Assurances and START Follow-On


၅၃။ (S) အဏုျမဴလက္နက္ မျပန္႔ပြားေရး ေဆြးေႏြးပြဲ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ နီကိုနင္ကိုက လက္ေထာက္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေနးလ္ ကို႔ခ်္ႏွင့္ (၃) ႀကိမ္ ေဆြးေႏြးကာ (START) ေနာက္ဆက္တြဲ သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ ပါဝင္လိုေၾကာင္း ယူကရိန္း ဆႏၵႏွင့္ ကိယက္ဗ္၏ လံုၿခံဳေရး ျပႆနာမ်ား အေၾကာင္းတို႔ကို ရွင္းျပခဲ့သည္။ နီကိုနင္ကိုက သူသည္ (START) ေနာက္ ဆက္တြဲေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအတြက္ ယူကရိန္းကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ခံခဲ့ရၿပီး ကိုယ္စားလွယ္တဦးအေနႏွင့္ သူသည္ အေမရိကန္ ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးလိုေၾကာင္း၊ ရုရွားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး မေျပျပစ္သည့္တိုင္ သူသည္ ရုရွားသံအမတ္ အန္တိုေနာ့ (Antonov) ႏွင့္ (၄) ႀကိမ္ေတြ႔ဆံုခဲ့ေၾကာင္း၊ အေမရိကန္ အစိုးရက အဘယ့္ေၾကာင့္ အလားတူ ေဆြးေႏြးခြင့္ မေပးသည္ကို သူနားမလည္ေၾကာင္း၊ သူသည္ ေဂါ့တင္မိုလာ (A/S Gottemoeller) ႏွင့္ မည္သည့္အခ်ိန္၊ မည္သည့္ ေနရာမွာ ျဖစ္ေစ ေတြ႔ဆံုလိုေၾကာင္း ေျပာၿပီးေနာက္ ယခင္က (START) မွာ ယူကရိန္း ပါဝင္ခဲ့ေသာ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ ေပးသူ အခန္းက႑မ်ားကို သာဓကမ်ားအျဖစ္ေဖၚျပကာ (START) ေနာက္ဆက္တြဲ သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ အေမရိကန္ ႏွင့္ ရုရွားတို႔အၾကား ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးသူ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးလိုေၾကာင္း ယခင္က ေျပာဖူးခဲ့ေသာ စကားကို ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေနာက္ဆံုး၌ နီကိုနင္ကိုက (START) ေနာက္ဆက္တြဲ သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ အထူးသျဖင့္ (START) အေကာင္အထည္ေဖၚေရးႏွင့္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အဏုျမဴလက္နက္ မျပန္႔ပြားေရးတြင္ ယူကရိန္း ၏ အက်ဳိးျပဳခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းေဖၚျပေပးရန္ ေမတၱာရပ္ခံခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ သူက ယူကရိန္းကို ဘယ္လာရု႕စ္၊ ကာဇက္ စတန္တို႔ႏွင့္ တတန္းတစားတည္းထား၍ ထည့္သြင္းထားသည္မွာ တရားမွ်တမႈ မရွိေၾကာင္း၊ အေၾကာင္းမွာ (CIS) အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ၿပီး ရုရွားေျပာသည့္ အတိုင္းသာ လိုက္လုပ္ၾကျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၅၄။ (S) ကို႔ခ်္က နီကိုနင္ကိုအား အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ယူႏိုက္တက္ ကင္းဒမ္းႏွင့္ ရုရွားဖက္ဒေရးရွင္းတို႔ က ေပးထားခဲ့ေသာ ဘူဒါပက္ လံုၿခံဳေရးအာမခံခ်က္သည္ ၂ဝဝ၉ ဒီဇင္ဘာမွာ ပ်က္ျပယ္သြားမည့္  (START) သေဘာတူစာခ်ဳပ္ႏွင့္ အတူ ပ်က္ျပယ္သြားမည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ၂ဝဝ၈ မဟာဗ်ဴဟာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ ရာ အေမရိကန္- ယူကရိန္း သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (2008 United States-Ukraine Charter on Strategic Partnership) သည္လည္း အသက္ဝင္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကိယက္ဗ္ၿမိဳ႕မွာ မၾကာေသးမီက ဒုသမၼတ ဘိုင္ဒင္ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ မိန္႔ခြန္း ကလည္း ယူကရိန္း၏ လံုၿခံဳေရးအတြက္ အေမရိကန္၏ ကတိကဝတ္ကို အတည္ျပဳထားေၾကာင္း ျပန္ေျပာင္းေျပာျပကာ ယူကရိန္းအေနႏွင့္ အဘယ့္ေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္ ဥပေဒအာဏာတည္ေသာ လံုၿခံဳေရးအာမခံခ်က္ လိုအပ္ေနသည္ ဆိုျခင္း ကို ရွင္းျပရန္ ေမတၱာရပ္ခံခဲ့သည္။ ဤအာမခံခ်က္အားလံုး ရွိေနပါလ်က္ ယူကရိန္းအေနႏွင့္ ေနာက္ထပ္ ဘာမ်ား လိုပါေသးသနည္းဟု ေမးခဲ့သည္။ နီကိုနင္ကိုက ယူကရိန္းသည္ အေမရိကန္၏ ကတိကဝတ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သံသယ မရွိေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ ရုရွား၏ ကတိႏွင့္ပတ္သက္၍မူ အလြန္စိတ္မေအး ျဖစ္ရေၾကာင္း၊ ထို႔ေနာက္ ရုရွား-ေဂ်ာ္ဂ်ီယာ ပဋိပကၡႏွင့္ ယူကရိန္းႏိုင္ငံထဲမွာ ရုရွားလူဦးေရ အမ်ားအျပား ရွိလာေနျခင္းတို႔ကို ကိုးကားေဖၚျပလ်က္ အကယ္၍ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက ယူကရိန္းႏွင့္ လံုၿခံဳေရး အာမခံခ်က္အသစ္တခုကို သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုမည္ဆိုပါက ရုရွားကလည္း ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ ပါဝင္ သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ဖြယ္ ရွိေၾကာင္း၊ ဤအခ်က္သည္ ယူကရိန္း၏ ဆႏၵအစစ္အမွန္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေမရိကန္ႏွင့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုျခင္းသည္ ရုရွားကိုပါ ဆြဲေခၚသည့္ ယႏၱရားတခု ျဖစ္သည္ဟု ယူကရိန္းက ျမင္မိေၾကာင္း၊ ဤကဲ့သို႔ေသာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ဳိးသည္ ယူကရိန္း လူ႔အဖြဲ႔ အစည္း၏ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားအေပၚ လိုလားသည့္အပိုင္း ႏွင့္ ရုရွားလိုလားသည့္ အပိုင္းဟူေသာ အပိုင္း (၂) ပိုင္းလံုးကိုပါ ေက်နပ္ေစလိမ့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ နီကိုနင္ကိုက ဆီဗတ္စ္တိုပို (Sevastopol) ရွိ ရုရွား၏ ပင္လယ္နက္ ေရတပ္ အေျခစိုက္စခန္းကိစၥကို တင္ျပကာ ထိုေရတပ္ အေျခစိုက္စခန္းမွာ ရုရွားက စစ္သားဦးေရ မည္မွ်မ်ားမ်ား ထား သည္ကို ယူကရိန္းအေနႏွင့္ မသိႏိုင္ေၾကာင္း၊ ရုရွားသည္ ေရတပ္အေျခစိုက္စခန္း အငွားစာခ်ဳပ္အရ ခြင့္ျပဳထားေသာ ဦးေရထက္ပို၍ စစ္သားမ်ားကို ထားရွိသည္ဟု မိမိယံုၾကည္ေၾကာင္း၊ ရုရွားက ၎၏ (CFE) ကတိကဝတ္မ်ားကို ဆိုင္းငံ့ ထားျခင္းေၾကာင့္ ယူကရိန္းအဖို႔ ဤျပႆနာသည္ အထူးအေရးႀကီးေနေသာ ျပႆနာ ျဖစ္ေနေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။ ရုရွား တို႔သည္ ယူကရိန္းကို စစ္ေရးအရတိုက္ခိုက္ေရးအတြက္ ဤပင္လယ္နက္ အေျခစိုက္စခန္းကို ေျခနင္းခံုအျဖစ္ အသံုးခ် ႏိုင္သည္ဟု နီကိုနင္ကိုက အမွန္တကယ္ပင္ ရတက္မေအး ျဖစ္ေနပါသည္။ (မွတ္ခ်က္- ကာကြယ္ေရးဌာန ေထာက္လွမ္း ေရး ေအဂ်င္စီ (Defense Intelligence Agency) ၌ ပိုင္းျခားသံုးသပ္သူမ်ားႏွင့္ ဤကိစၥကို စိစစ္ၾကည့္ေသာ အခါ၌ ပင္လယ္နက္ ေရတပ္ အေျခစိုက္စခန္းမွာ ရုရွားစစ္အင္အားမ်ား တိုးခ်ဲ႔ထားေၾကာင္း မေတြ႔ရွိရပါ။ ေလာေလာဆယ္၌ (DIA) က ရႏိုင္သမွ် သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ပို၍ ႏွံ႔ႏွံ႔စပ္စပ္ စိစစ္သံုးသပ္လ်က္ ရွိသည္။)

၅၅။ (U) ပါ၀င္တက္ေရာက္သူမ်ား

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု -

ISN ယာယီတာ၀န္ခံ လက္ေထာက္ အတြင္း၀န္ (Acting Assistant Secretary) ဗင္ တုိင္ပင္ Vann Van Diepen XXXXXXXXXXXX

၅၆။ ISN ယာယီတာ၀န္ခံ လက္ေထာက္ အတြင္း၀န္ (Acting Assistant Secretary) ဗင္ တုိင္ပင္ Vann Van Diepen ဤေၾကးနန္းကို ရွင္းလင္းခြင့္ျပဳေပးသည္။

PETTIT
 

Mizzima Burmese Copyright © 2011 | Template design by O Pregador | Powered by Blogger Templates