Wednesday, January 23, 2013

မဲေဆာက္ အထူးစီးပြါးေရးဇုန္ တည္ေထာင္ရန္ ထုိင္းအစုိးရ အတည္ျပဳ

ဘန္ေကာက္ပို႔စ္ | ဗုဒၶဟူးေန႔၊ ဇန္နဝါရီလ ၂၃ ရက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၁၉ နာရီ ၅၇ မိနစ္

ထုိင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္ မဲေဆာက္တြင္ အထူးစီးပြါးေရးဇုန္ တခု တည္ေထာင္ရန္ အဆိုျပဳခ်က္ကုိ ထုိင္း ကက္ဘိနက္ ဝန္ၾကီးမ်ားအဖြဲ႔က ဇန္နဝါရီလ ၂၀ ရက္ေန႔က အတည္ျပဳလိုက္သည္။

ထုိင္းနယ္စပ္ဖက္မွ မဲေဆာက္ လမ္းျမင္းကြင္း တေနရာ။ (ဓာတ္ပုံ - Ron Raffety / Flickr)

၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ အာဆီယံ စီးပြားေရး အသိုက္အဝန္း (AEC) ဖြဲ႔စည္းေရးကုိ အေထာက္အကူျပဳရန္ ႏွင့္ အေရွ႕-အေနာက္ စီးပြားေရး လမ္းမၾကီး (East-West Economic Corridor) အစီအစဥ္ကုိ အေထာက္အကူ
ျပဳရန္ ရည္ရြယ္၍ ထိုင္းႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသား စီးပြါးေရးႏွင့္ လူမွႈ ဖြံ႔ျဖိဳးေရး ဘုတ္အဖြဲ႔ (NESDB) က အထူးစီးပြါးေရးဇုန္ တည္ေထာင္ရန္ စီမံကိန္းကုိ အဆိုျပဳျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆိုျပဳခ်က္ မူၾကမ္းအား Uttaradit တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ကက္ဘိနက္ အစည္းအေဝးတခုတြင္ အတည္ျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ကက္ဘိနက္ အဖြဲ႔က ေထာက္ခံထားသည့္ စီမံကိန္း စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားအရ အထူးစီးပြါးေရးဇုန္တြင္ မဲေဆာက္ ခရိုင္ တခုလံုး သုိ႔မဟုတ္ မဲေဆာက္ခရုိင္၏ အစိတ္အပုိင္းတခု ပါဝင္ႏုိင္သည္ဟု ထုိင္းအစုိးရ ေျပာေရးဆိုခြင့္ ရွိသူ မစၥတာ Tossaporn Serirak က ဆိုသည္။

ေဒသတြင္း ႏုိင္ငံမ်ား၏ စီးပြါးေရးကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ တေပါင္းတစည္းတည္း ျဖစ္လာေစမည့္ ေဒသတြင္း အေကာက္ခြန္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား တေျပးညီ ျဖစ္ေစေရး ASEAN Single Window စနစ္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္မည့္ one-stop (တေနရာတည္း အၿပီး) ဝန္ေဆာင္မွႈ စနစ္ကိုလည္း အထူး စီးပြါးေရးဇုန္အတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည္ဟု သူက ဆိုသည္။

ထုိင္းဝန္ၾကီးခ်ဳပ္သည္ အထူး စီးပြါးေရးဇုန္ မူဝါဒ ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ျပီး စီမံကိန္းအား ထုိေကာ္မတီက ၾကီးၾကပ္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရမည္ ျဖစ္သည္။

ကနဦးတြင္ ထုိစီးပြါးေရးဇုန္အား မဲေဆာက္ ခရုိင္ အတြင္းရွိ Mae Pa ေဒသ ႏွင့္ Tha Sai Luad ေဒသ မ်ားတြင္ တည္ေထာင္မည္ ျဖစ္ကာ ထုိဇုန္အတြင္းတြင္ ထုိင္းႏုိင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအား နယ္နိမိတ္ ခြဲျခားထားေသာ ေသာင္ရင္းျမစ္ အနီး ဧရိယာ ၅,၆၀၀ rai (၈.၉၆ စတုရန္း ကီလိုမီတာ) ပါဝင္မည္ ျဖစ္သည္။

ေသာင္ရင္းျမစ္ကုိ ျဖတ္၍ ေဆာက္လုပ္ထားသည့္ ပထမေျမာက္ ခ်စ္ၾကည္ေရး တံတားတည္ရွိျပီး ျဖစ္ေသာ္ လည္း ယာဥ္ပိတ္ဆို႔မွႈကို သက္သာေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ဒုတိယေျမာက္ ခ်စ္ၾကည္ေရး တံတားကုိ ထုိျမစ္ကုိ
ျဖတ္၍ ေဆာက္လုပ္မည္ ျဖစ္သည္။

စက္ရံု အလုပ္ရံု ဆိုင္ရာ အေဆာက္အဦမ်ားကုိလည္း တည္ေဆာက္သြားမည္ ျဖစ္ကာ တက္ခ္ ခရိုင္ အာဏာပုိင္မ်ား၊ ပုဂၢလိက က႑၊ ထုိင္းႏုိင္ငံ စက္မွႈ အေဆာက္အဦ အာဏာပုိင္မ်ား ႏွင့္ အေကာက္ခြန္ ဌာနတို႔မွ ပူးတြဲ၍ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မည္ ျဖစ္သည္။

အထူးစီးပြါးေရးဇုန္တြင္ သယ္ယူ ပုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ပတ္သတ္သည့္ အေျခခံ အေဆာက္အအံုမ်ား၊
ျဖန္႔ခ်ီေရးဌာနမ်ား၊ အခြန္လြတ္ ေဒသမ်ား၊ ကုန္ေလွာင္ရံုမ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မွႈ ဌာနမ်ား၊ အေကာက္ခြန္ စစ္ေဆးေရး ဌာနမ်ား စသည္ျဖင့္ ပါဝင္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။

မဲေဆာက္ စက္မွႈစီးပြါးေရးရံုး ၏ သုေတသန ရလဒ္မ်ားအရ ထုိေဒသသည္ ထုိင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရး ၏ အဓိက အခ်က္အျခာ က်ေသာ ေဒသတခု ျဖစ္၍ စီးပြါးေရး ဖြံ႔ျဖိဳးမွႈအတြက္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်မ်ား ခုိင္ခုိင္မာမာ ရွိေနသည္ဟု သိရသည္။

အဝတ္အထည္ စက္ရံုမ်ား၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ႏွင့္ သစ္သီး စည္သြပ္ဗူး စက္ရံုမ်ား၊ သစ္မာလုပ္ငန္း ႏွင့္ ပရိေဘာဂ လုပ္ငန္းမ်ား စသည့္ အလုပ္သမား အမ်ားအျပား လိုအပ္သည့္ က႑မ်ားအား အထူး စီးပြါးေရးဇုန္က အက်ိဳးရွိေစလိမ့္မည္ဟုလည္း သုေတသန ရလဒ္မ်ားက ဆိုသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္က မဲေဆာက္ေဒသကုိ ျဖတ္သန္း၍ ႏွစ္ႏုိင္ငံ နယ္စပ္ ကုန္သြယ္မွႈမွာ ထိုင္းဘတ္ေငြ ၃၀ ဘီလီယံ (ေဒၚလာ ၁ ဘီလီယံဝန္းက်င္) အထိရွိခဲ့ျပီး ထုိင္းႏုိင္ငံ ေျမာက္ပုိင္းတြင္ အျမင့္ဆံုး ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

သုိ႔ရာတြင္ ထိုင္းအစုိးရ အေနျဖင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရး လုပ္ကုိင္ရန္အတြက္ စီမံကိန္း၏ အခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားတြင္ ၾကိဳးဝုိင္း သစ္ေတာ ကာကြယ္ေရး စည္းမ်ဥ္း ဥပေဒမ်ားကို ရုပ္သိမ္းရန္ လိုအပ္ေကာင္း လိုအပ္လိမ့္မည္ဟု မစၥတာ Tossaporn က ဆိုသည္။

ကက္ဘိနက္ အစည္းအေဝးတြင္ အထူးစီးပြါးေရးဇုန္ စီမံကိန္းအျပင္ မဲေဆာက္ရွိ အျခား ဖြံ႔ျဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ားကုိလည္း မူအားျဖင့္ အတည္ျပဳခဲ့ၾကေၾကာင္း တက္ခ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး Suriya Prasartbandit က ဆိုသည္။ 

ထုိစီမံကိန္းမ်ားတြင္ ဥမင္လိႈဏ္ေခါင္း စီမံကိန္းတခု၊ ရထားပုိ႔ေဆာင္ေရး စီမံကိန္း တခု၊ ေလးလမ္းသြား တက္ခ္-မဲေဆာက္ အေဝးေျပးလမ္း၊ ေလယာဥ္ကြင္း စီမံကိန္း တခုႏွင့္ စက္မွႈ အေျခခံ အေဆာက္အဦးမ်ား
ေဆာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္းမ်ား ပါဝင္သည္။
 

Mizzima Burmese Copyright © 2011 | Template design by O Pregador | Powered by Blogger Templates