Tuesday, January 22, 2013

စစ္ၾကြင္းပစၥည္းႏွင့္ စစ္သား ႐ုပ္အေလာင္းမ်ား ႐ွာေဖြရန္ ဂ်ပန္အဖြဲ႔ ႀကိဳးပမ္း

ဟသၤာနီ (မြန္ေျမ) | အဂၤါေန႔၊ ဇန္နဝါရီလ ၂၂ ရက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၁၇ နာရီ ၂၅ မိနစ္

ဒုတိယ ကမၻာစစ္အတြင္း တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ တပ္မ်ား ထိန္းခ်ဴပ္ထားရာေဒသမ်ားတြင္္
ႂကြင္းက်န္ရစ္သည့္ ဂ်ပန္စစ္သားအရုိးမ်ားႏွင့္ စစ္္ၾကြင္းက်န္ ပစၥည္းမ်ား ရွာေဖြႏုိင္ရန္ TJEFD (Thai Japan Education Development Foundation ) မွ လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟု အဆုိပါအဖြဲ႔၏  အလုပ္မႈေဆာင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး  ျဖစ္သူ Mr. Tomoharu Ebihara မွ ေျပာသည္။

Mr. Tomoharu Ebihara ဓါတ္ပုံ - dailynk.com

ထုိသုိ႔ ရွာေဖြရာတြင္ ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ အရုိးမ်ား၊ ပစၥည္းမ်ား၏ ျပန္႔က်ဲေနေသာ တည္ေနရာမ်ားကုိ သိရွိႏုိင္ရန္ ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈေတြ ျပဳလုပ္သြားရန္ ရွိသည္ ဟု Mr. Tomoharu Ebihara ကေျပာသည္။

၎က “ဒီအဆင့္မွာေတာ့ အရုိးအပါအ၀င္ အျခားပစၥည္းေတြ တူးေဖာ္ဖုိ႔ မဟုတ္ပါဘူး။ အခ်က္အလက္ေတြ ေကာက္ယူတာ သက္သက္ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု မဇၥ်ိမကုိ  ေျပာသည္။

ထုိ႔အျပင္ တုိင္းရင္းသားေဒသ အတြင္းရွိ သက္ရွိထင္ရွား က်န္ရစ္ေနသည့္ ဂ်ပန္စစ္သားမ်ားအားလည္း အတတ္ႏုိင္ဆုံး ႀကိဳးစားက ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္သြားမည္ဟုလည္း ဆုိသည္။

အဆုိပါလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ TJEDF မွဖြဲ႔စည္းေပးထားသည့္ Mekong Region Agriculture and Education Development Center ႏွင့္ ညီညႊတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဴးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) တုိ႔ ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္ဟု သိရသည္။

TJDEF တြင္ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔တစ္ခုခ်င္းစီမွ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး ၀န္ထမ္းႏွစ္ဦးျဖင့္ဖြဲ႔စည္းထားေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပါ၀င္သည္ဟုသိရသည္။ ယခုအခါ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိလည္း တုိင္းရင္းသား ေဒသမ်ား၌ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏုိင္သည့္ အေျခအေန ရွိေနရာမ်ားတြင္ စတင္လုပ္ေဆာင္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ညီညႊတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဴးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) မွ ဒုဥကၠ႒(၂) ေစာေဒးဗစ္ သာကေပါမွ ေျပာသည္။

“အရင္ကသိတယ္၊ ေဟာဒီေနရာမွာရွိခဲ့ဖူးတယ္၊ အဲလုိမွတ္တမ္းဓါတ္ပုံေတြေပါ့၊ နီးစပ္ရာနီးစပ္ရာေတြ စုစည္းၿပီး လုပ္ေနၾကပါၿပီ။ အဲဒါက အခ်ိန္ေတာ္ေတာ္ယူရမယ္လုိ႔ ထင္တာပဲ” ဟု၎မွ မဇၥ်ိမသုိ႔ ေျပာသည္။

၂၀၁၃ခုႏွစ္အား တစ္ႏွစ္တာပတ္လုံး အခ်က္အလက္ ေကာက္ယူစုေဆာင္းကာ ေျမပုံေဖယ္ျခင္းကာလဟု သတ္မွတ္ထားၿပီး ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု သိရသည္။ထုိမွတဆင့္ ရရွိလာသည့္ အခ်က္အလက္ အစီရင္ခံစာ တည္ေနရာ အမွတ္အသား ဓါတ္ပုံ အေထာက္အထားမ်ားကုိ UNFC, ဂ်ပန္အစုိးရႏွင့္
ျမန္မာအစုိးရတုိ႔ထံ ထပ္မံအစီရင္ခံ တင္ျပသြားမည္ ျဖစ္သည္။

အစုိးရ အုပ္ခ်ဴပ္နယ္ေျမရွိ ေဒသမ်ား၌ ဂ်ပန္အစုိးရ လက္ေအာက္ခံ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အပါအ၀င္ အျခားဂ်ပန္အဖြဲ႔မ်ားမွ ရွာေဖြျခင္း မွတ္တမ္းတင္ျခင္းကို လုပ္ေနသျဖင့္  မိမိတုိ႔ အေနႏွင့္ တုိင္းရင္းသား
ေဒသမ်ားကုိ ရွာေဖြရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု Mr. Tomoharu Ebihara မွ ဆိုသည္။

ယခု လုပ္ေဆာင္ ေနသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ အတြက္ ေငြေၾကး အေထာက္ အပံ့ မ်ားမွာလည္း ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံသား မ်ား၏ ကူညီ ေထာက္ပံ့ မႈမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိ႐ွိ ရသည္။

ယခု လုပ္ေဆာင္ခ်က္ မ်ားသည္ ဂ်ပန္ လူမ်ိဳး မ်ား၏ သမိုင္းေၾကာင္း မ်ားကို ျပန္လည္ ေဖာ္ထုတ္ ျခင္းလည္း
ျဖစ္ေၾကာင္း  ေစာေဒးဗစ္သာကေပါမွ ေျပာသည္။

၎က “ အရင္က ဂ်ပန္က စစ္ၿပီးေတာ့ မြဲေတြၿပီးေတာ့ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး လုပ္ရတယ္ ဟုတ္လား၊ အဲဒီ တုန္းက ဒီ သမိုင္း ေၾကာင္း ကိစၥကို သိပ္အားမစိုက္ ႏိုင္ဘူးေလ၊ တစ္ပိုင္း အားျဖင့္လည္း သူတို႕ရဲ့ ႀကီးမားစြာ ႐ွိခဲ့ဖူးတဲ့ သမိုင္းေၾကာင္း ေတြကို ျပန္လည္ ေဖာ္ထုတ္ တာလည္း ျဖစ္တယ္၊ ေနာင္လာ
ေနာက္သားေတြ အမွတ္ရ ေနေအာင္ေပါ့” ဟု မဇၥ်ိမအား ေျပာသည္။

ႏွစ္ေပါင္းအားျဖင့္ ႏွစ္ ေျခာက္ဆယ္ေက်ာ္ ခုႏွစ္ဆယ္ ၀န္းက်င္ခန္႔ ရွိၿပီ ျဖစ္သျဖင့္ အရုိးမ်ားႏွင့္ စစ္ၾကြင္းက်န္ ပစၥည္းမ်ား ျပန္လည္ရွာေဖြ ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ေရးမွာ လ်ာထားသေလာက္ မေအာင္ျမင္မည္ကုိ စုိးရိမ္ေၾကာင္း ေစာေဒးဗစ္သာကေပါက ေျပာသည္။

ေျမပံုေဖာ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ ၿပီးဆံုးပါက ေ႐ွ႕ဆက္၍ တူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားကို ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံမွ ကႊ်မ္းက်င္ ပညာ႐ွင္ အဖြဲ႕ မ်ားျဖင့္ လာေရာက္ တူးေဖာ္ ႏိုင္ရန္ ရည္႐ြယ္ ထားၿပီး မဲေခါင္ ေဒသတြင္း႐ွိ အျခား ႏိုင္ငံ မ်ား၌လည္း ယခု ကဲ့သို႕ အလားတူ စီမံ ကိန္းမ်ိဳး လုပ္ေဆာင္ သြားရန္ ႐ွိေၾကာင္း လည္း Mr. Tomoharu Ebihara မွ မဇၥ်ိမအား ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 

Mizzima Burmese Copyright © 2011 | Template design by O Pregador | Powered by Blogger Templates