Wednesday, December 26, 2012

၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း ထိပ္တန္း အျဖစ္အပ်က္ႀကီး ၁၀ ခု (အမွတ္ ၆)

မဇၩိမသတင္းဌာန | ဗုဒၶဟူးေန႔၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၆ ရက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၂၂ နာရီ ၀၁ မိနစ္


မဇၩိမ၏ ထုတ္ေဝေရးလုပ္ငန္းျဖစ္ေသာ M-ZINE+ က လြန္ခဲ့ေသာ ၁၂ လ အတြင္း အထူးျခားဆံုး အျဖစ္အပ်က္ႀကီး ၁၀ ခုကို အယ္ဒီတာ့အႀကိဳက္
ေရြးခ်ယ္ထားပါသည္။

၎တို႔အနက္ အမွတ္ ၁၀ မွ ၇ အထိ ေဖာ္ျပၿပီးျဖစ္၍ ယခု အမွတ္ ၆ ကို ေဖာ္ျပေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္တြင္ အထူးျခားဆံုး အျဖစ္အပ်က္ၾကီးျဖင့္ အဆံုးသတ္မည္ ျဖစ္သည္။(အမွတ္ ၆) က်ပ္ေငြ လဲႏႈန္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ျပဳလုပ္ျခင္း

ပုံမွာ စက္တင္ဘာလ၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္က ဘဏ္ဝန္ထမ္းမ်ားက က်ပ္ေငြမ်ားအား ေရတြက္ေနစဥ္။ (ဓာတ္ပုံ - AFP)

က်ပ္ေငြ လဲႏႈန္းႏွင့္ပတ္သက္လာလွ်င္ ျမန္မာျပည္၌ တသမတ္တည္း မရွိခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း အေတာ္ၾကာ ျဖစ္ခဲ့သည္။ အိတ္ထဲရွိ က်ပ္ေငြ အထပ္အေတာ္မ်ားမ်ားကို တရားဝင္ ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ တြက္လိုုက္မည္ဆိုလွ်င္ ေလွသစ္တစင္းပင္ ဝယ္ႏိုင္ေတာ့မေလာက္ ထင္ရမည္။ တကယ္တန္း
ေမွာင္ခိုေစ်းႏွင့္လဲလိုက္လွ်င္ ရလာမည့္ေငြက လမ္းေဘးထမင္းဆိုင္တြင္ ထမင္းအနပ္ အနည္းငယ္သာ စားႏိုင္လိမ့္မည္။

ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ေခတ္ အမိန္႔ေပး စီးပြါးေရး အေဆာက္အအံုႏွင့္ ျပည္တြင္း ဖူလံုေရးကို မက္ေမာႏွစ္ၿခိဳက္လြန္းသည့္ မူဝါဒမ်ားေၾကာင့္ အစိုးရအေနျဖင့္ သူတုိ႔က်ပ္ေငြကို ကေလးေလးပမာ အႏၲရာယ္ အေထြေထြ မက်ေရာက္ရေအာင္ အထူးေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ လိုသည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ေစ်းကြက္စီးပြါးေရး က်င့္သံုးခ်ိန္မွာပင္ ထုိစနစ္ကို စြန္႔ရန္ အာဏာပိုင္မ်ား စဥ္းစားရန္ပင္ ဝန္ေလးေနခဲ့သည္။

က်ပ္ေငြကို ကာကြယ္ရန္အတြက္ ေမွာင္ခိုေစ်းႏွင့္ တရားဝင္ေစ်းတို႔အၾကား ၾကားခံႏႈန္းထားတခု ျဖစ္သည့္
ႏုိင္ငံျခားေငြ လဲလက္မွတ္ (FEC) ကို စတင္အသံုးျပဳခဲ့သည္။ ယခု ထို FEC ေငြမွာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ဖ်က္သိမ္းေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ကုန္ပစၥည္းခ်င္း ဖလွယ္ေရး ေစ်းကြက္လည္း ရွိခဲ့သည္။ (၁၉၇၀ စုႏွစ္မ်ားအတြင္းက ကမၻာလွည့္ ခရီးသည္မ်ားအေနျဖင့္ စီးကရက္ႏွင့္ ေဂ်ာ္နီေဝါကား အနက္ပတ္ကို ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္
ေစ်းေကာင္းေကာင္းျဖင့္ လဲလွယ္ႏိုင္ခဲ့သည္။) အခ်ဳိ႕ေသာသူမ်ား၊ ၾသဇာအာဏာရွိေသာ သို႔တည္းမဟုတ္ အေထာက္အပံ့ အကူအညီ ေပးႏိုင္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ား အတြက္ဆိုလွ်င္လည္း
ေငြလဲႏႈန္းဆိုသည္မွာ `ညိႇႏိႈင္းေစ်း´သာ ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ အကူအညီအေထာက္အပံ့မ်ား ပိုရလာဖို႔ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အလားအလာမ်ား ရွိလာဖို႔ဆိုလွ်င္ က်ပ္ေငြလဲႏႈန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ တခုခုလုပ္မွ ရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ကမၻာ့ဘဏ္ (WB)ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ
ေငြေၾကးရံပံုေငြအဖြဲ႔ (IMF)တို႔ ကလည္း ဤအတိုင္းပင္ တိုက္တြန္းေနခဲ့ၾကသည္။

ဧၿပီလတြင္ေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဗဟိုဘဏ္က ျမန္မာက်ပ္ေငြကို အရွင္ေမွ်ာသည့္ စနစ္ကို စြန္႔စြန္႔စားစားပင္ လုပ္ခ်လိုက္သည္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ စိတ္ဝင္စားသူမ်ား အလားအလာရွိသူမ်ား အေနႏွင့္ ထိုအခ်က္သည္ သူတို႔ မုခ်သတိအျပဳမိဆံုးအရာ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။
 

Mizzima Burmese Copyright © 2011 | Template design by O Pregador | Powered by Blogger Templates