Tuesday, December 11, 2012

ေက်းလက္ မီးလင္းေရး ဆိုလာစနစ္ႏွင့္ စံျပအိမ္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚ

တင္ဇာေအာင္ | အဂၤါေန႔၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၁ ရက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၁၅ နာရီ ၅၂ မိနစ္

ရန္ကုန္ (မဇၥ်ိမ)။   ။ ျပည္နယ္၊ တုိင္းမ်ားႏွင့္ ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသမ်ားတြင္ ေက်းလက္ မီးလင္းေရး ဆိုလာစနစ္ႏွင့္  စံျပအိမ္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံသား လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို အိတ္ဖြင့္
တင္ဒါ ေခၚယူေၾကာင္း နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန၊ ေက်းလက္ေဒသဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန၏ တင္ဒါေခၚယူေရးအဖြဲ႔က ဆိုသည္။

“စံျပအိမ္ရာက ေက်းလက္ေဒသက ဆင္းရဲတဲ့ ျပည္သူေတြအတြက္ လုပ္ေပးတာပါ။ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရက စာရင္းယူၿပီး လိုအပ္တဲ့ေနရာေတြကို ႏိုင္ငံေတာ္က ဘတ္ဂ်က္ ခ်ေပးတာနဲ႔ လုပ္ေပးရတာပါ။ မီးကလည္းေတာင္းဆိုတဲ့ ေက်းရြာေတြအတြက္ လုပ္ေပးတာပါ။ ဆိုလာစနစ္က ပိုမ်ားပါတယ္” ဟု ညႊန္ၾကားေရးမႈး ေဒၚၾကဴၾကဴခင္ က မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။

ေက်းလက္ေဒသ အခ်ိဳ႕တြင္ ပ်က္စီးေနေသာ အိမ္မ်ား ျပန္လည္ မျပဳျပင္၊ မေဆာက္ႏုိင္ေသာ ေဒသမ်ားကို
ေက်းလက္ စံျပအိမ္ရာမ်ား ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး မီးလိုအပ္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္လည္း မီးရရွိေစရန္အတြက္ ဆုိလာစနစ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္သည္ဟု ေဒၚၾကဴၾကဴခင္ က ေျပာသည္။

တင္ဒါပံုစံႏွင့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ဒီဇင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔မွ စတင္ေရာင္းခ်ၿပီး တင္ဒါကို ဒီဇင္ဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထား၍ တင္သြင္းရမည္ ျဖစ္သည္။ တင္ဒါ တင္သြင္းလိုသူသည္ သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း
အတြက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ တင္ဒါ အာမခံေၾကး ေပးသြင္းၿပီးမွ သတ္မွတ္ ပံုစံ တင္သြင္းရမည္ ျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္း တခုထက္ မက တင္သြင္းလုိပါကလည္း တင္ဒါအာမခံေၾကးကို တခုခ်င္းစီ ေပးသြင္းၿပီး တင္ဒါကိုလည္း တခုခ်င္းစီ တင္ရမညဟု သိရသည္။

ေဒၚၾကဴၾကဴခင္က “တင္ဒါကိုု ေရြးခ်ယ္တာက တင္ဒါ စီစစ္ေရးအဖြဲ႔ ရွိပါတယ္။ သူတို႔က ေရြးခ်ယ္မွာပါ။ ၂၀ ရက္ေနာက္ဆံုး တင္ဒါ တင္ၿပီးတာနဲ႔ လူႀကီးေတြက စီစစ္ေရြးခ်ယ္ဖို႔ လုပ္မွာပါ” ဟု ေျပာသည္။

အိမ္သံုး ဆိုလာစနစ္ကို ေနျပည္ေတာ္ မွအပ ျပည္နယ္ႏွင့္ ၁၄ ခုႏွင့္ ပအုိဝ့္၊ ပေလာင္၊ ဓႏု၊ ကိုးကန္႔၊ ဝ၊ နာဂ ကဲ့သို့ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ေျခာက္ခုတြင္ ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္သည္။

ေက်းလက္စံျပ အိမ္ရာမ်ားကို ကခ်င္ႏွင့္ခ်င္းျပည္နယ္တို႔တြင္ တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ၿပီး အထက္ပါ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ေျခာက္ခုတြင္လည္း တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္လုိ၍ တင္ဒါ တင္သြင္းလိုသူမ်ားမွာ ရံုးအမွတ္ ၁၄၊ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန၊ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ေနျပည္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းရမည္ ျဖစ္သည္။
 

Mizzima Burmese Copyright © 2011 | Template design by O Pregador | Powered by Blogger Templates