Wednesday, December 19, 2012

‘ေဆးမတိုးသည့္ ငွက္ဖ်ား’ သုေတသန ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ေဆာင္ရြက္ေန

မဇၥ်ိမသတင္းဌာန | ဗုဒၶဟူးေန႔၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၉ ရက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၁၄ နာရီ ၂၅ မိနစ္

အသက္ဆံုးရံႈးေစႏုိင္သည္ အထိ ျပင္းထန္ကာ ေဆးမတိုးေတာ့သည့္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါပ်ံ႕ပြါးမွႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ဆန္းသစ္ ထူးျခား သည့္ သုေတသနကို အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၊ မာရီလန္း တကၠသိုလ္ ေဆးသိပၸံမွ သုေတသီမ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႔ (WHO) က စီစဥ္ဖြဲ႔စည္း ထားသည့္ ႏုိင္ငံတကာ သုေတသန အဖြဲ႔ႀကီးတခု၏ အစိတ္အပိုင္း တရပ္အျဖစ္ ပါဝင္လုပ္ကုိင္
ေနၾကေသာ သိပၸံပညာရွင္မ်ား က ျမန္မာႏုိင္ငံ အပါအဝင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေဒသတြင္
ေဆးယဥ္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါပုိး ေနာက္ဆံုး အမ်ိဳးအစားသစ္ ပ်ံ႕ပြါးပံုကုိ ေျခရာခံ ေဖာ္ထုတ္ေရး အတြက္ စမ္းသပ္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ အသံုးျပဳႏုိင္မည့္ အလားအလာရွိသည့္ ဗီဇအမွတ္ အသား (genetic markers) မ်ားစြာကုိ ေဖာ္ထုတ္
ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း medicalxpress အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

မာရီလန္း တကၠသိုလ္ ေဆးသိပၸံမွ သုေတသန ပညာရွင္မ်ားသည္ အာတီမီဆီနင္ (Artemisinin) ေဆးကို ခံႏုိင္ရည္ရွိ သည့္ ေရာဂါပုိး ပ်ံ႕ပြါးပံုကုိ ေျခရာခံ ေဖာ္ထုတ္ေရးႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ငွက္ဖ်ား ျပႆနာကုိ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳေရးအတြက္ ေဒသတြင္း ပညာရွင္မ်ားအား
ေမာ္လီက်ဴလာႏွင့္ ေဆးဝါးသုေတသန ဓါတ္ခြဲခန္းမ်ား တြင္ ေနာက္ဆံုးေပၚ နည္းလမ္းမ်ားအား အသံုးျပဳႏုိင္ေစရန္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးရန္္ အသစ္ရရွိေသာ ရန္ပံုေငြမ်ားကုိ အသံုးျပဳသြားမည္ ျဖစ္သည္။

ေနာက္ဆံုးေပၚ အာတီမီဆီနင္ ေဆးကို ခံႏုိင္ရည္ရွိသည့္ ငွက္ဖ်ားပိုးေၾကာင့္ ျဖစ္ပြါးသည့္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါ အမ်ိဳးအစား သည္ ေဆးယဥ္ပါး ငွက္ဖ်ားေရာဂါ အမ်ိဳးအစားသစ္ တခုျဖစ္ၿပီး အာတီမီဆီနင္ အုပ္စုဝင္ ေဆးမ်ားျဖင့္ ျပင္းထန္ေသာ ငွက္ဖ်ားေရာဂါကုိ ကုသရာတြင္ တိုးတက္မွႈ ေႏွးေကြးေနသည္။

WHO ၏ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္တြင္ တကမၻာလံုး၌ ငွက္ဖ်ားေဝဒနာ ခံစားရသူေပါင္း ၂၁၆ သန္းခန္႔ ရွိခဲ့ၿပီး ေဝဒနာရွင္ ၆၅၅,ဝဝဝ ခန္႔ ေသဆံုးခဲ့ၿပီး အမ်ားစုမွာ အာဖရိကမွ ကေလးငယ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ အာဖရိကတြင္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါေၾကာင့္ မိနစ္တိုင္း မိနစ္တုိင္းတြင္ ကေလးတဦးစီ ေသဆံုးလ်က္ ရွိေနသည္ဟု WHO က ဆိုသည္။

“ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ လူဦးေရဟာ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေဒသႀကီးရဲ႕ လူဦးေရရဲ႕ ၃ ရာခုိင္ႏွႈန္းပဲ ရွိေပမယ့္
ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ငွက္ဖ်ားေဝဒနာရွင္ အေရအတြက္ဟာ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသ ငွက္ဖ်ားေဝဒနာရွင္ အေရအတြက္ရဲ႕ ၂ဝ ရာခိုင္ႏွႈန္းေလာက္ ရွိေနပါတယ္” ဟု ကူးစက္ေရာဂါ၊ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး၊ အဏုဇီဝေဗဒ ႏွင့္ ကုိယ့္ခံအားစနစ္ ေလ့လာေရး ေဆးပညာ ပါေမာကၡ တဦးျဖစ္ၿပီး Howard Hughes ေဆးသုေတသီ ေဒါက္တာ Christopher Plowe က ဆိုသည္။

မာရီလန္း တကၠသိုလ္ ေဆးသိပၸံ၏ ကာကြယ္ေဆး ဌာနမွ ေခါင္းေဆာင္တဦးလည္း ျဖစ္သူ သုေတသန အႀကီးအကဲ ေဒါက္တာ Plowe သည္ ထိုသုေတသန အတြက္ Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health မွ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ တြဲဖက္၍ လုပ္ေဆာင္မည္ ျဖစ္သည္။

“အာတီမီဆီနင္ဟာ ငွက္ဖ်ားတိုက္ဖ်က္ေရး ေဆးေတြထဲမွာ ထိေရာက္တဲ့ ေနာက္ဆံုး ေဆးအုပ္စု
ျဖစ္တဲ့အျပင္ ငွက္ဖ်ားပိုးေတြ ေဆးယဥ္ပါးလာမွႈေၾကာင့္ ထိေရာက္မွႈ မရွိေတာ့တဲ့ သူ႔အရင္က
ေဆးေတြရဲ႕ ေနရာမွာ အစားထုိး အသံုးျပဳေနတဲ့ ေဆးအမ်ိဳးအစား ျဖစ္ပါတယ္။ အခု ဒီ အာတီမီဆီနင္ ေဆးကို ယဥ္ပါးလာတဲ့ ငွက္ဖ်ား အမ်ိဳးအစားဟာ တျခားငွက္ဖ်ားေတြနဲ႔ ယွဥ္ရင္ နည္းေသးေပမယ့္ အာတီမီဆီနင္ ေဆးကုိ ယဥ္ပါးလာတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အဲဒီ့ ငွက္ဖ်ား
ေရာဂါ အမ်ိဳးအစား စတင္ေတြ႔ရွိခဲ့ရတဲ့ ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံမွာ ငွက္ဖ်ားကုိ တိုက္ဖ်က္ကုသရာမွာ က်ရွံဳးမွႈေတြ ျဖစ္ေပၚ ခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ ဒီေဆးရဲ႕ ထိေရာက္မွႈေတြ ဆံုးရွံဳးၿပီး လူ႔အသက္ေပါင္းမ်ားစြာ ဆံုးရွံဳးရမွာကုိ စုိးရိမ္ေနၾကပါတယ္” ဟု ေဒါက္တာ Plowe က ဆိုသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ ကေမၻာဒီးယား အေနာက္ပုိင္း အျပင္ ထိုင္းႏုိင္ငံ ေျမာက္ပုိင္း ျမန္မာနယ္စပ္ အနီးတြင္ လုပ္ကုိင္ေနၾက သည့္ သုေတသန ပညာရွင္မ်ားက အာတီမီဆီနင္ေဆး၏ ထိေရာက္မွႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ကုသေရးဆိုင္ရာ စမ္းသပ္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ နမူနာမ်ားကုိ
ေဒါက္တာ Plowe ၏ အသင္းသုိ႔ ေပးအပ္ခဲ့ၾကသည္။

“ငွက္ဖ်ားေရာဂါဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံ တႏုိင္ငံလုံးမွာ ေတြ႔ရွိရတဲ့ အတြက္ ေဆးယဥ္ပါးမွႈေၾကာင့္
ေဆးမတိုးေတာ့တဲ့ ငွက္ဖ်ားေရာဂါနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေလ့လာမွႈေတြမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ အထူးအေရး ပါလွပါတယ္။ ဒါဟာ ထုိင္းႏုိင္ငံနဲ႔ ကြာျခားခ်က္ပါ။ ထုိင္းႏုိင္ငံမွာဆိုရင္ ႏုိင္ငံရဲ႕ ဗဟုိအခ်က္အခ်ာ ေဒသဟာ ငွက္ဖ်ားကင္းလြတ္တဲ့ ေဒသ ျဖစ္ၿပီးေတာ့ ငွက္ဖ်ားပ်ံ႕ပြါးမွႈ မျဖစ္ေအာင္ ကာကြယ္ေပးႏုိင္တဲ့
ေဒသ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ငွက္ဖ်ားျဖစ္ပြါးမွႈႏွႈန္း ျမင့္မားမွႈ ဟာ ျမန္မာနဲ႔ အိမ္နီးခ်င္း ႏုိင္ငံေတြ အၾကား ေရာဂါပ်ံ႕ပြါးေအာင္ လမ္းခင္းေပးသလို ျဖစ္ေနပါတယ္” ဟု ေဒါက္တာ Plowe က ရွင္းျပသည္။

ထို ေဆးယဥ္ပါး ငွက္ဖ်ားပုိးမ်ား အေနျဖင့္ အျခားငွက္ဖ်ားပုိးမ်ားႏွင့္ မ်ိဳးစပ္ကာ ေပါက္ဖြားၾကသည္လား၊ သုိ႔မဟုတ္ ထိုမ်ိဳးစုတူ အခ်င္းခ်င္း အတြင္းမွာပင္ ေဒသတခုတည္း၌ ျပန္လည္မ်ိဳးပြါးၾကၿပီး တျခားေဒသမ်ားသုိ႔ုိ မပ်ံ႕ပြါးဘဲ ေနၾက သည္လား ဆိုသည္ကုိ သိရွိရန္ သုေတသီမ်ား အေနျဖင့္ ေလ့လာၾကမည္ျဖစ္သည္။

ထုိငွက္ဖ်ားပုိးမႊားမ်ား၏ ဗီဇသေဘာကို ေလ့လာျခင္းအားျဖင့္ သိပၸံပညာရွင္မ်ားသည္ ေဆးဒဏ္ ခံႏုိင္သည့္ ဗီဇမ်ား ေဒသသစ္မ်ားသို႔ မည္ကဲ့သုိ႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားသည္ကုိ နားလည္လာမည္ ျဖစ္ၿပီး ထုိကဲ့သုိ႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔မွွႈ ရပ္တန္႔သြားရန္ လုပ္ေကာင္း လုပ္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သုိ႔ ေဆးဒဏ္ ခံႏုိင္သည့္ ေရာဂါပုိး ဗီဇမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔မွႈကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ရန္ ၾကိဳးစားျခင္းသည္ အေရးႀကီးလွသည္ဟု သူကဆိုသည္။

အေမရိကန္ အမ်ဳိးသား က်န္းမာေရး ဌာန NIH မွ ရရွိသည့္ ဆု အသစ္မ်ားမွာလည္း ေဒါက္တာ Plowe ၏ သုေတသနအား ေငြေၾကး အေထာက္အကူ ျပဳႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ ဓါတ္မတည့္ျခင္းႏွင့္ ကူးစက္ေရာဂါ ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသား သိပၸံ (NIAID) မွ ၁ ႏွစ္လွ်င္ ေဒၚလာ ငါးေသာင္းႏွႈန္းျဖင့္ ၂ ႏွစ္ ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ NIH ၏ Fogarty International Center မွ လက္ရွိ ေထာက္ပံ့ထားမွႈအား ေနာက္တႀကိမ္
ျဖည့္စြက္ေပးေငြ အျဖစ္ ေဒၚလာ ငါးေသာင္း ေထာက္ပံ့မည္ျဖစ္သည္။ ထိုေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားျဖင့္
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား အရွိန္ျမႇင့္ၿပီး သင္တန္းမ်ားလည္း ပိုမိုေပးသြားႏိုင္မည္
ျဖစ္သည္။

ထုိစီမံကိန္း အားလံုးတြင္ ေဒါက္တာ Plowe သည္ Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health မွ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးႏွင့္ ကုသေရးဆိုင္ရာ ေဆးဝါးသုေတသန လက္ေထာက္ ပါေမာကၡျဖစ္သူ ျမန္မာ အမ်ိဳးသမီး ေဒါက္တာ ၿမိဳင္ၿမိဳင္ညြန္႔ [M.D., Ph.D.] ႏွင့္ တြဲဘက္၍ အလုပ္လုပ္မည္ ျဖစ္သည္။

ေဒါက္တာ Plowe ၏ ဇနီးလည္းျဖစ္သည့္ ေဒါက္တာ ၿမိဳင္ၿမိဳင္ညြန္႔မွာ Open Society Institute ၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္ေနသူျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ Johns Hopkins တကၠသိုလ္တို႔ အၾကား သုေတသနႏွင့္ သင္ၾကားေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တြဲဖက္ေဆာင္ရြက္ရန္ အလုပ္လုပ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။
 

Mizzima Burmese Copyright © 2011 | Template design by O Pregador | Powered by Blogger Templates