Tuesday, July 24, 2012

တိုင္းရင္းသား အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေရး ဥပေဒ ျပ႒ာန္းေပးရန္ ေဆြးေႏြး

မ်ဳိးသန္႔ | အဂၤါေန႔၊ ဇူလုိင္လ ၂၄ ရက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၂၁ နာရီ ၅၄ မိနစ္

ေနျပည္ေတာ္ (မဇၩိမ) ။      ။ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ေတြ႔ၾကံဳခံစားေနရသည့္ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရး အခက္အခဲမ်ား၊ လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ခြင့္မရမႈမ်ား၊ တိုင္းရင္းသား ဘာသာမ်ား စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ သင္ၾကားခြင့္ မရမႈ၊ ဘာသာစကား ယဥ္ေက်းမႈ၊ စာေပတို႔ ေပ်ာက္ကြယ္ေနသည့္ အေျခအေနမ်ားကို ေထာက္ျပ၍ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား၏ အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ ဥပေဒေရးဆြဲျပ႒ာန္းေရး အဆိုကို တနလၤာေန႔ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္တြင္ တိုင္းရင္းသား လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားက ေထာက္ခံေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ဇူလိုင္လ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္မွ ၾကံ့ခိုင္ေရးပါတီ၏ အမတ္ ဦးတီခြန္ျမတ္က အဆိုပါ ဥပေဒျပ႒ာန္းေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထိုအဆိုကို ခ်င္းျပည္နယ္၊ ထန္တလန္ မဲဆႏၵနယ္မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚဇာတလဲမ္းက
ေထာက္ခံေဆြးေႏြး ရာတြင္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္တြင္ ပါဝင္သည့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ကိုယ္တိုင္စီရင္ ခြင့္ေပးမည္၊ တန္းတူညီတူ အခြင့္အေရး ရရွိေစရမည္ဟူသည့္ အခ်က္မ်ားကို ေထာက္ျပေျပာဆိုကာ အဆိုပါ အခြင့္အေရးမ်ား ယေန႔အခ်ိန္ထိ မရရွိေသးေၾကာင္း ထည့္သြင္း ေျပာဆိုသြားသည္။

တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား၏ အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ ဥပေဒေရးဆြဲျပ႒ာန္းေရး အဆိုကို တနလၤာေန႔ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္တြင္ တိုင္းရင္းသား လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားက ေထာက္ခံေဆြးေႏြး (ဓါတ္ပံု မ်ိဳးသန္႔ / မဇၥ်ိမ)

“အခုအခ်ိန္ထိ တိုင္းရင္းသားမ်ားမွာ တန္းတူညီမွ်ခြင့္ မရေသးလို႔ ခံစားရပါတယ္။ လြတ္လပ္ေရး အက်ိဳးအျမတ္ မခံစားရေသးပါဘူးရွင့္။ ခ်င္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဟာ ေဒသမွာ သယံဇာတ ဘာမွ မထြက္ဘူးဆိုၿပီးမွ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရးလည္း ေကာင္းေအာင္ မလုပ္ေပးဘူး” ဟု ေဆြးေႏြးသြားသည္။

ထို႔အျပင္ “ခ်င္းတိုင္းရင္းသားႏွင့္ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္မ်ားမွာ ဗိုလ္မႉးၾကီးအဆင့္ႏွင့္ ရာထူးၾကီးမားေသာ အဆင့္မ်ားမွ ခြဲျခားမႈမ်ား၊ ဘာသာေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား ဘာသာေရး အေဆာက္အအုံမ်ား ေဆာက္တဲ့ အခါမ်ားတြင္လည္း လြတ္လပ္ မႈမရွိပါဘူး။ နိဂုံးခ်ဳပ္အေနနဲ႔ စာအုပ္ေပၚမွာ ရွိတဲ့ ဥပေဒ မဟုတ္ဘဲနဲ႔ လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ လိုပါတယ္” ဟု ေဆြးေႏြးသြားသည္။

ဟုမၼလင္း မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေအးကလည္း ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္မ်ားအတြင္း ေနထိုင္ၾကသည့္ တိုင္းလိုင္း(ေခၚ) တိုင္းႏိုင္ တုိင္းရင္းသားတို႔ ကိုယ္ပိုင္ စာေပသင္ၾကားခြင့္မရျခင္း၊ ဘာသာစကားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားတို႔ကို ေခတ္ အဆက္ဆက္ အာဏာပိုင္တို႔မွ အားမေပး၍ ေပ်ာက္ကြယ္ သြားရေၾကာင္း ေဆြးေႏြးတင္ျပသြားသည္။

“လမ္းစဥ္ပါတီေခတ္မွာ ျပည္နယ္တခု ေတာင္းဆိုလာမွာ စိုးရိမ္မႈရယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ နည္းတူ အျခားအခြင့္အေရးေတာင္းဆိုမွာ စိုးရိမ္တာေၾကာင့္ ဖိႏွိပ္ခံခဲ့ၾကရပါတယ္။ မိမိတို႔ ႏွစ္သစ္ကူး ပြဲေတာ္ေတာင္ က်င္းပခြင့္မရခဲ့ၾကပါဘူး။ ရွမ္းဘာသာစကားကို စာသင္ေက်ာင္းေတြမွာ ေျပာဆိုခြင့္ မရခဲ့ၾကပါဘူး” ဟု ေဆြးေႏြးသြားသည္။

ထို႔အျပင္ တိုင္းရင္းသားေရးရာ ဝန္ၾကီးမ်ား၏ အာဏာႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ မရွိျခင္းကိုလည္း “တိုင္းရင္းသားေရးရာ ဝန္ၾကီး မ်ားကလည္း ဖြဲ႔စည္းပုံအ‌ေျခခံဥပေဒရဲ႕ ခြင့္ျပဳထားတဲ့အတိုင္း အျပည့္အဝ ခံစားရရွိျခင္း မရွိရေသးပါ။ လႊတ္ေတာ္မွာ တိုက္ယူ၊ ေတာင္းယူေနၾကတဲ့အထိ ျဖစ္ေနပါေသးတယ္။ ဒါဟာလည္း ေကာင္းတဲ့ လကၡဏာ မဟုတ္ပါဘူး” ဟု ဦးေအးက ထည့္သြင္း ေဆြးေႏြးသြားသည္။

တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး ဥပေဒျပ႒ာန္းေပးရန္ အဆိုကို ေဆြးေႏြးရန္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ၂၇ ဦး စာရင္းေပးသြားထား ၿပီး တႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ လႊတ္ေတာ္သမိုင္းတေလွ်ာက္ အမတ္ဦးေရ အမ်ားဆံုး ေဆြးေႏြးသည့္ အဆိုလည္း ျဖစ္သည္။

ထိုအဆိုကို အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လည္း ပါဝင္ေဆြးေႏြးရန္ စာရင္းေပးသြင္း ၿပီးျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

တိုင္းရင္းသား အခြင့္အေရး ဥပေဒျပ႒ာန္းေပးသင့္ေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္ သမၼတ အိမ္ေတာ္တြင္ ဇြန္လ ၃ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖၚေဆာင္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီ ႏွစ္လ ျပည့္သည့္ေန႔ ပထမဆံုး စည္းေဝးမႈတြင္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ေျပာၾကားသြားခဲ့ေသးသည္။
 

Mizzima Burmese Copyright © 2011 | Template design by O Pregador | Powered by Blogger Templates