Friday, July 20, 2012

ေက်ာက္မ်က္ဥပေဒ အတြက္ ကခ်င္ျပည္နယ္ အစုိးရ ေဆာင္ရြက္ေန

မဇၥ်ိမသတင္းဌာန | ေသာၾကာေန႔၊ ဇူလုိင္လ ၂၀ ရက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၁၉ နာရီ ၀၈ မိနစ္

မဇၥ်ိမ သတင္းဌာန ။         ။ ကခ်င္ျပည္နယ္ အတြင္း ေက်ာက္မ်က္ ရတနာ ထုတ္လုပ္ ေရာင္းဝယ္မွႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္နယ္အဆင့္ ပထမ အဆင့္ ဥပေဒမူၾကမ္းကုိ အတည္ျပဳလိုက္သည့္ အတြက္ ျမစ္ႀကီးနား ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ကုန္သြယ္ေရး အသင္း (MGTA) အေနျဖင့္ ရလဒ္မ်ားအေပၚ ေက်နပ္အားရမိေၾကာင္း ဆိုသည္။“က်ေနာ္တို႔ အေနနဲ႔ ကုိယ္တိုင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးႏုိင္ခဲ့ၾကၿပီး ေဆြးေႏြးႏုိင္၊ စကားအေခ်အတင္
ေျပာႏုိင္ခဲ့ၾကတဲ့အတြက္ ေအာင္ျမင္မွႈေတြ အမ်ားၾကီး ရရွိေနတာပါ” ဟု အရာရွိတဦးက ဆိုသည္။

“က်ေနာ္တို႔ အားလံုး အတူတကြ အားတက္သေရာ အလုပ္လုပ္ခဲ့ၾကတဲ့ အတြက္ ပထမ ဥပေဒမူၾကမ္းဟာ စင္းလံုးေခ်ာ ျဖစ္သြားပါတယ္” ဟု သူက ဆိုသည္။

ေနျပည္ေတာ္ မဏိရတနာ ေက်ာက္စိမ္းခန္းမ၌ ၂၀၁၂ မတ္လ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲ က်င္းပေနသည္ကို ေတြ႔ရစဥ္(ဓါတ္ပံု - မဇၥ်ိမ)

ကခ်င္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ႏွင့္ ျမစ္ႀကီးနားတကၠသိုလ္မွ ဥပေဒ ပါေမာကၡျဖစ္သူ ေဒါက္တာ
ေဒၚရင္ရင္ဝင္း၊ ဥပေဒဌာန ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံး၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ သတၳဳတြင္း ဝန္ၾကီးႏွင့္ ျမစ္ၾကီးနား ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ကုန္သြယ္ေရးအသင္းမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ဇြန္ႏွင့္ ဇူလိုင္လမ်ားတြင္ ဥပေဒမူၾကမ္း ေပၚေပၚလာေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ဥပေဒမူၾကမ္း၏ သတ္မွတ္ခ်က္အရ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ လုပ္ငန္းအားလံုးသည္ အေသးစိတ္ မွတ္တမ္းတင္ရမည္ ျဖစ္ျပီး သတ္မွတ္ထားသည့္ အခြန္မ်ား ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ကာ အေၾကာင္းမၾကားဘဲ ျပဳလုပ္သည့္ အလုပ္မွန္သမွ်အား ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္မွႈအျဖစ္ သတ္မွတ္မည္ ျဖစ္ျပီး ထုိ ဥပေဒ ခ်ိဳးေဖာက္မွႈအတြက္ တရားစြဲျခင္းလည္း ခံရမည္ ျဖစ္သည္။

ဥပေဒမူၾကမ္း အသစ္သည္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒ၏ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ အခန္းက႑အား အေျခခံထားၿပီး ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ျဖစ္ရန္ စီမံထားသည္ဟု အရာရွိမ်ားက ဆိုၾကသည္။

ထိုဥပေဒမူၾကမ္းကုိ ဥပေဒအျဖစ္ အတည္ျပဳရန္အတြက္ ပထမဦးစြာ ျပည္နယ္အဆင့္ အစုိးရအဖြဲ႔ထံသုိ႔ တင္သြင္းရမည္ျဖစ္ၿပီး ထုိ႔ေနာက္တြင္ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအဖြဲ႔သုိ႔ တင္သြင္းရမည္ ျဖစ္သည္

မဇၥ်ိမ သတင္းဌာန၏ မတ္လအတြင္းက သတင္းတပုဒ္တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း၌ပင္
ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ျဖတ္ေတာက္ျခင္း၊ ေသြးျခင္း ျပဳလုပ္ခြင့္ရမည့္ ဥပေဒမူၾကမ္းကုိ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမွ သေဘာတူ ခ်မွတ္လိုက္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ထုိဥပေဒ အသက္ဝင္လာသည့္ အခ်ိန္တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ အတြင္းတြင္ အလုပ္အကုိင္သစ္ အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာ ေပၚေပါက္လာလိမ့္မည္ဟု လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ားက ဆိုခဲ့ၾကသည္။    

၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္၊ အေျခခံ ဥပေဒအရ ျပည္နယ္မ်ား အေနျဖင့္ စြမ္းအင္၊ လွ်ပ္စစ္၊ သတၳဳ တူးေဖာ္ေရးႏွင့္ သစ္ေတာ က႑မ်ားရွိ သတ္မွတ္ထားေသာ ဧရိယာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဥပေဒျပဳႏုိင္သည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကုိ ရရွိထားၾကသည္။ 

ယခုလက္ရွိ အခ်ိန္တြင္မူ ေက်ာက္စိမ္းမ်ားကုိ ကခ်င္ျပည္နယ္မွ တူးေဖာ္ရရွိေသာ္လည္း ထုိေက်ာက္စိမ္း႐ုိင္းမ်ား တန္ဖိုးတက္လာေရးအတြက္ ျဖတ္ေတာက္ရန္ႏွင့္ ေက်ာက္စိမ္း
ေသြးရန္အတြက္ ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ပုိ႔ၾကရသည္။

ထုိဥပေဒမူၾကမ္းသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ေက်ာက္စိမ္းကုန္သည္မ်ားကုိသာမက
ျပည္နယ္ေန ျပည္သူမ်ားကုိပါ အက်ိဳးရွိေစလိမ့္မည္ဟု ေက်ာက္မ်က္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း (ျမစ္ႀကီးနား)၏ ဒုတိယ ဥကၠ႒ ဦးလေအာင္ က ဆုိသည္။

“ေဒသခံေတြရဲ႕ စားဝတ္ေနေရး ပုိအဆင္ေျပလာမယ္။ ဒီေက်ာက္စိမ္း ေစ်းကြက္ဟာ ပုိမိုမ်ားျပားတဲ့ ေဒသခံေတြကို အခြင့္အေရးေတြ ဖန္တီးေပးပါလိမ့္မယ္” ဟု မဇၥ်ိမကုိ ေျပာသည္။

လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ ေႏွာင္းပုိင္းက မဇၥ်ိမ သတင္းတပုဒ္တြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ ပိုမိုမ်ားျပားလာသည့္ ဝယ္လိုအားႏွင့္ ျမင့္မား လာသည့္ ေစ်းႏွႈန္းမ်ားေၾကာင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ အတြင္းရွိ ပယင္း
ေစ်းကြက္တြင္ ေစ်းႏွႈန္းမ်ား တရွိန္ထုိး ျမင့္တက္ လာေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ပယင္းေစ်းမ်ား မည္မွ်ပင္ တက္ေစကာမူ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ ႏွိႈင္းယွဥ္ပါက ေက်ာက္စိမ္းထက္ ေစ်းႏွႈန္းခ်ိဳသာဆဲပင္
ျဖစ္သည္။ 

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ ပယင္း အပါအဝင္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ မ်ားစြာ ထုတ္လုပ္လ်က္ ရွိသည္။

“ဝယ္ယူသူ အမ်ားစုက တ႐ုတ္ျပည္ကပါ” ဟု ျမစ္ၾကီးနားရွိ ပယင္းကုန္သည္ တဦးက မဇၥ်ိမကုိ ေျပာသည္။ အျခား ဝယ္ယူသူမ်ားမွာ ထုိင္းႏုိင္ငံႏွင့္ တိဘက္ ေဒသတို႔မွ ျဖစ္ၾကသည္။

တႏုိင္းျမိဳ႕နယ္သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္၏ အဓိက ပယင္း ထုတ္လုပ္ရာ ေဒသျဖစ္သည္။ ပယင္းအား လက္ဝတ္ရတနာ ပစၥည္းအျဖစ္ သာမက ပန္းပုတြင္လည္း အသံုးျပဳၾကသည္။ ပယင္းကုိ အေဆာင္ပစၥည္းအျဖစ္ျဖင့္လည္း ဝတ္ဆင္ၾကေသးသည္။ အေရာင္မ်ားမွာ လိေမၼာ္ေရာင္အၾကည္၊ အဝါေရာင္အၾကည္၊ ၾကက္ေသြးေရာင္၊ ဖန္သားေရာင္ႏွင့္ ေရႊေရာင္တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ ေရႊေရာင္ ပယင္းမွာ ေစ်းအၾကီးဆံုး ျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္လူမ်ဳိးမ်ားက ပယင္းကုိ ေဆာင္ထားပါက ေသြးလည္ပတ္မႈကို အားေကာင္းေစသည္ဟု ယံုၾကည္ၾကၿပီး ကံမေကာင္းမွႈမ်ားကုိ ေရွာင္လႊဲႏုိင္ရန္ အတြက္လည္း အေဆာင္အေနျဖင့္ ဝတ္ဆင္ေလ့ရွိၾကသည္ဟု ပယင္းဝတ္ဆင္သူ အမ်ဳိးသမီးၾကီး တဦးက ေျပာသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ အဓိက ပယင္း တူးေဖာ္သူမ်ားမွာ လီဆူးလူမ်ိဳးမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ တႏုိင္းႏွင့္ ဆြမ္ပရာဘြမ္ တို႔အျပင္ စစ္ကုိင္းတိုင္းရွိ ခႏၲီးျမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ အခ်ိဳ႕ျမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္လည္း ပယင္း ထြက္ရွိသည္။
 

Mizzima Burmese Copyright © 2011 | Template design by O Pregador | Powered by Blogger Templates