Monday, July 16, 2012

႐ိုဟင္ဂ်ာအေရး ေထာက္ခံမႈအေပၚ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ႀကံဳရျခင္း

မာ့ခ္ ဖာမနာ (Mark Farmaner) | တနလၤာေန႔၊ ဇူလုိင္လ ၁၆ ရက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၁၆ နာရီ ၂၀ မိနစ္

Burma Campaign UK (BCUK) အဖြဲ႔က ႐ိုဟင္ဂ်ာျပည္သူမ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥအေပၚ
ေထာက္ခံပါသည္။ Burma Campaign UK အဖြဲ႔က ဤသေဘာကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္းသည္ အံ့ၾသဖြယ္မဟုတ္သလို၊ အျငင္းပြားဖြယ္ ကိစၥတခုလည္း မဟုတ္ပါ။

မိမိတို႔က ျမန္မာႏိုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေနၾကသည့္ အဖြဲ႔အစည္းတခု ျဖစ္ပါသည္။ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ျပည္သူမ်ား လူ႔အခြင့္အေရး ခံစားရရွိခြင့္ ရွိရမည္ ဆိုသည့္အခ်က္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒမ်ားအရ ပံုမွန္ အခြင့္အေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေပးမႈမ်ား ခံစားရရွိပိုင္ခြင့္ ရွိရမည္ဆိုသည္ကို မည္သူတဦးက သေဘာကြဲလြဲ အျငင္းပြားပါအံ့နည္း။

သို႔ေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ေသာသူမ်ားက ဤသို႔သေဘာထား ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခ်က္အေပၚ ေဒါသအမ်က္
ေခ်ာင္းေခ်ာင္း ထြက္ၾကသည္။ Burma Campaign UK အဖြဲ႔၏ ဝန္ထမ္းမ်ားကို မုဒိမ္းက်င့္သင့္သည္၊ သတ္ပစ္ သင့္သည္ဟုပင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာ ဆိုသည္မ်ားၾကံဳၾကရသည္။ မိမိတို႔ခံယူသည္မွာ မိမိတို႔ "အျပစ္မသင့္"၊ "သင္ခန္းစာ ေပးရမည့္သူမ်ား" လည္းမဟုတ္ပါ။ "ၾကိဳးစင္တင္ အျပစ္ေပးရမည့္သူမ်ား" လည္း မဟုတ္ပါ။ ဤသုိ႔ေသာ အျမင္မ်ားႏွင့္ မ်ားစြာေသာ ႐ိုင္းျပေအာက္တန္းက်သည့္ တိုက္ခိုက္မႈစာမ်ား မိမိတို႔ထံ အီးေမးလ္ ေပးပို႔ခဲ့ၾကသလို၊ YouTube/ Facebook စသည့္ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာ မ်ားတြင္လည္း တင္ပို႔ေဖာ္ျပသည္ကို ေတြ႔ခဲ့ၾကရပါသည္။

႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား လူ႔အခြင့္အေရး ရရွိသင့္သည္၊ သူတို႔၏ လူ႔အခြင့္အေရးကို ခုခံကာကြယ္ေပးႏိုင္ရန္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ မ်ားႏွင့္ အလုပ္ပူးတြဲ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္၊ စသည္ျဖင့္ ေဖာ္ျပေျပာဆိုခဲ့ၾကသည့္ Burma Campaign UK ႏွင့္ အျခားေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေပၚ ဆန္႔က်င္ခဲ့ၾကေသာ တိုက္ခိုက္ေစာ္ကားမႈမ်ား၊ မုန္းတီးမႈမ်ား၊ ေဒါသ အမ်က္မ်ား မည္မွ်ျပင္းထန္ စြာ ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ ရသည္ကေတာ့ အံ့အားသင့္ဖြယ္ပင္ ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္တြင္ ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပမႈမ်ားပင္ ရွိခဲ့သည္။ ၿဗိတိသွ်သံ႐ံုးေရွ႕တြင္ ျပည္ပရွိ သတင္းမီဒီယာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပခဲ့ၾကၿပီး၊ ယခင္ စစ္အစိုးရက ဝါဒျဖန္႔ခ်ိထားသည့္အတိုင္း အလားတူ Burma Campaign UK အဖြဲ႔ကို တိုက္ခိုက္ စြပ္စြဲခဲ့ၾကသည္။ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ဝါဒျဖန္႔ေပးသည္ဟူသည့္ စြပ္စြဲခ်က္ျဖင့္ ဆန္႔က်င္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ၎ကဲ့သို႔ ဆႏၵျပသူမ်ားအနက္မွ မိမိတို႔က "ဝါဒျဖန္႔ခ်ိေပးေနသည္" (ဝါဒျဖန္႔ သည္ကို မည္သည့္သေဘာျဖင့္ ေျပာဆိုသံုးႏႈန္းျခင္း မသိပါ) ဟု စြပ္စြဲခဲ့ၾကသူမ်ားအေပၚ သံသယျဖစ္မိပါသည္။ လက္ရွိ စိတ္ခံစားမႈ အထြဋ္အထိပ္ ေရာက္ေနခ်ိန္၊ မစဥ္းစားမခ်င့္ခ်ိန္ႏိုင္ ျဖစ္ေနခ်ိန္၌၊ ၾကားရသမွ် ႐ိုဟင္ဂ်ာ ဆန္႔က်င္ေရး ေျပာဆိုခ်က္မ်ားကို အားလံုး ယံုၾကည္ ၿမိဳခ်ေနၾကပံုရပါသည္။

မည္သို႔ျဖစ္ေစ ဤသို႔ဆႏၵျပခြင့္ ျပဳသည္ဆိုသည္မွာ ေကာင္းသည့္လကၡဏာတခုဟု ယူဆ၍ရပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း သူတို႔ရရွိလာသည့္ အသစ္ေသာ လြတ္လပ္ခြင့္၊ ဆႏၵျပခြင့္ကို အသံုးျပဳၾကသူမ်ား အေနျဖင့္ ေထာင္မ်ားထဲတြင္ က်န္ရွိေနေသးသည့္ ရာႏွင့္ခ်ီေသာႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္လပ္ခြင့္အတြက္ အသံုးျပဳၾကပါ၏ေလာ။ သို႔မဟုတ္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ မုဒိမ္းျပဳက်င့္ခံေနရစည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ ဆႏၵျပၾကပါ၏ေလာဟု ေမးခြန္းထုတ္စရာ ရွိေနပါသည္။

လူတို႔၏ စိတ္ခံစားမႈက မဆင္ခ်င္ႏိုင္ဘဲ အျမင့္ဆံုးေရာက္ေနရာ၊ Burma Campaign UK အဖြဲ႔က တနည္းတဖံုအားျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို မီးေလာင္ရာေလပင့္ ေပးေနသည္ဟု စြပ္စြဲေျပာဆို ေနၾကသူမ်ား ရွိသလို၊ လြန္လြန္က်ဴးက်ဴး ယံုၾကည္ေနၾကသူ အမ်ားလည္း ရွိေနပါသည္။ သူတို႔က ယခုျဖစ္ပြားေနသည့္ အၾကမ္းဖက္မ်ား အတြက္ မိမိတို႔ တာဝန္ရွိသည္ဟု စြပ္စြဲေနၾကပါသည္။

Burma Campaign UK အဖြဲ႔က ႐ိုဟင္ဂ်ာျပည္သူမ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥ ေထာက္ခံေျပာဆိုေနသည့္ အေပၚ ကာလၾကာရွည္ကပင္ ထူးထူးဆန္းဆန္း ေဝဖန္ေျပာဆို ခံေနခဲ့ရပါသည္။ ၎ကိစၥမွာ အမွန္တကယ္ နားလည္မႈ လြဲမွားေနျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။

ဘေလာ့မ်ား၊ အီးေမးလ္မ်ား၊ ေဖ့စ္ဘုတ္ (Facebook) ကဲ့သို႔ေသာ အင္တာနက္ ဝက္ဘ္ဆိုက္ဒ္မ်ားတြင္ လိမ္ညာ ေျပာဆုိမႈမ်ား၊ ေကာလာဟလမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနပါသည္။ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအတြက္ အက်ဳိးေဆာင္ေပးမႈေၾကာင့္ ေငြရေနသည္ဟု ဆိုေနၾကသည္။ Burma Campaign UK အဖြဲ႔က ႐ိုဟင္ဂ်ာကိစၥ ေဆာင္ရြက္ေနမႈေၾကာင့္ မည္သည့္ေထာက္ပံ့မႈမွ် ရရွိခဲ့ျခင္းမရွိပါ။

ကိစၥအမ်ားစုတြင္ Burma Campaign UK အဖြဲ႔၏ ဝင္ေငြမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရး၊ ဒီမိုကေရစီေရး လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈအေပၚ သံုးစြဲခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ မိမိတို႔သည္ အက်ဳိးအျမတ္မယူသည့္ အဖြဲ႔အစည္းတခု ျဖစ္ပါသည္။

အလားတူ အျခားလိမ္ညာေဖာ္ျပမႈတခုမွာ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းႏိုင္ငံမ်ားက မိမိတို႔ကို ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့ေနသည္ဟု ေျပာဆိုေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ တခါတရံ ေဖာ္ျပေနမႈမ်ားတြင္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း ႏိုင္ငံမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံကို သိမ္းပိုက္၍ မူစလင္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ေျပာင္းလဲရန္ ၾကိဳးပမ္းေနမႈ အၾကံအစည္တြင္ မိမိတို႔က တစိတ္တပိုင္း ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည္ဟု ေျပာဆိုေနၾကပါသည္။ ၎ကိစၥအတြက္ အေထာက္အထားမ်ား ရွိေနသည္ဟုပင္ စြပ္စြဲေျပာဆိုေနၾကသည္။ ႐ိုဟင္ဂ်ာ အေရး လႈပ္ရွားေနသူမ်ားက အစၥလမ္မစ္ အဖြဲ႔အစည္း ညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္လာၾကသည့္အခါ၊ မိမိဓာတ္ပံုဟုဆိုၿပီး၊ တက္ေရာက္လာသည့္ အာရကန္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ သမဂၢ (Arakan Rohingya Union) ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ၎တို႔၏ ဘေလာ့တြင္ တင္ျပထားခဲ့ရာ၊ ဤပံုကို ေဖာ္ျပ၍ မိမိတို႔က အေရွ႕အလယ္ပိုင္းႏိုင္ငံမ်ားမွ ေငြယူထားသည့္သက္ေသဟု စြပ္စြဲေျပာဆိုေနၾကပါသည္။

ျပႆနာမွာ ၎ဓာတ္ပံုထဲတြင္ မိမိ မပါဝင္ပါ။ ၎အစည္းအေဝး ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္းပင္ မိမိမသိရွိပါ။ ၎ဓာတ္ပံုတြင္ ပါဝင္ ေဖာ္ျပထားသည္မွာ ျမန္မာ့အေရးဆိုင္ရာ ဥေရာပ႐ံုး (Euro Burma Office) မွ ဦးဟန္ေညာင္ေဝ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္က မိမိတို႔က စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကိုၾကည့္၍ ရယ္ေမာေနခဲ့ၾကပါသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္မွ မင္းသားတဦးႏွင့္ မိမိဓာတ္ပံု ကိုမွ မခြဲျခားႏုိင္ေလျခင္းဟု ရယ္ေမာေနခဲ့ၾကသည္။

မိမိတို႔က အေလးအနက္ မထားမိခဲ့ၾကပါ။ သို႔ေသာ္လည္း ဤသို႔လိမ္လည္ေဖာ္ျပမႈအေပၚ ယံုၾကည္ေနခဲ့ ၾကေၾကာင္း သတိမမူမိခဲ့ၾကပါ။ ဤသတင္းက အီး-ေမးလ္မ်ား၊ ဘေလာ့မ်ား၊ Facebook မ်ားတြင္ ပ်ံံ႕ႏွံ႔ေနခဲ့ ၾကၿပီး၊ လူအမ်ားက လည္း ယံုၾကည္ ေနခဲ့ၾကပါသည္။ မၾကာေသးမီက မိမိျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ခဲ့သည့္ ခရီးစဥ္တြင္ ရန္ကုန္ရွိ အဆင့္ျမင့္ ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္မ်ားကပင္ ဤအေရးေဆြးေႏြး ေျပာဆိုခဲ့ၾကပါသည္။

လိမ္ညာေျပာဆိုေနၾကသည့္ အခ်က္တခုမွာ မိမိတို႔က ႐ိုဟင္ဂ်ာျပည္နယ္ ရရွိေရးအတြက္
ေဆာင္ရြက္ေပးေနၾကသည္ ဟု ေျပာဆိုေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ၎ကိစၥ မိမိတို႔က မည္သည့္အခ်ိန္ကမွ် ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းမရွိပါ။ ႐ိုဟင္ဂ်ာ အဖြဲ႔အစည္း အခ်ဳိ႕က လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားက ၎ကဲ့သို႔ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကေသာ္လည္း၊ ႐ိုဟင္ဂ်ာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံမွ သူတို႔ ကိုယ္ပိုင္ျပည္နယ္ လိုခ်င္သည္ဟု ေျပာဆိုသည္ကို မိမိတို႔တခါမွ် ၾကားခဲ့ရျခင္း မရွိပါ။

အကယ္၍ ႐ိုဟင္ဂ်ာျပည္သူမ်ားကို တိုင္းရင္းသားဟု သတ္မွတ္လိုက္ပါက၊ သူတို႔ကို နယ္ေျမ/ျပည္နယ္ ေပးရေတာ့မည္ ဟူသည္မွာလည္း နားလည္မႈလြဲမွားေနသည့္ကိစၥ သာ ျဖစ္ပါသည္။ ဤကိစၥမွာ မမွန္ကန္သလို၊ Burma Campaign UK အဖြဲ႔ကလည္း ၎ကိစၥကို ေထာက္ခံေျပာဆိုခဲ့ျခင္း အလ်ဥ္းမရွိပါ။

႐ိုဟင္ဂ်ာအေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေနာက္ထပ္မိမိတို႔ တိုက္ခံခံေနရသည့္ အေၾကာင္းအခ်က္တခုမွာ မိမိတို႔တြင္ မူစလင္ ဘာသာဝင္ ဝန္ထမ္းတဦး ရွိေနသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ မေဝႏွင္းပြင့္သုန္က Burma Campaign UK အဖြဲ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းလႈပ္ရွားလာခ်ိန္မွစ၍ ျမန္မာလူထုအခ်ဳိ႕၏
ေဖ့စ္ဘုတ္စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ဤသို႔ တိုက္ခုိက္မႈမ်ား စတင္လာခဲ့ပါ သည္။ အေၾကာင္းမွာ သူက မူစလင္ဘာသာဝင္တဦး ျဖစ္ေနပါသည္။

႐ိုဟင္ဂ်ာျပည္သူမ်ားအေပၚ ဖိႏွိပ္ခံရမႈမ်ားအေပၚ ဆႏၵျပပြဲမ်ားတြင္ မေဝႏွင္းပြင့္သုန္ ပါဝင္ခဲ့သည့္ ဓာတ္ပံု ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ မၾကာေသးခင္ႏွစ္မ်ားအထိ၊ မိမိတို႔၏ စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ခံရ မႈမ်ားကို ေဖာ္ျပေနသည္အထိ ယခုတိုက္ခိုက္မႈမ်ား
ျဖစ္ေပၚခဲ့ျခင္းမရွိေသးပါ။ ယခုအခါ မေဝႏွင္းပြင့္သုန္မွာ ေစာ္ကား တိုက္ခိုက္မႈမ်ားအတြက္ ပစ္မွတ္တခုသဖြယ္ ျဖစ္ေနပါသည္။ မူစလင္ ဘာသာဝင္ မဟုတ္သူ မိမိတို႔ အျခားဝန္ထမ္း မ်ားကလည္း အလားတူဆႏၵျပပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္ခဲ့ၾကပါသည္။

လိမ္ညာေဖာ္ျပမႈမ်ားတြင္ မေဝႏွင္းပြင့္သုန္က တိတ္တဆိတ္ ႐ိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးတဦး ျဖစ္သည္ဟု ဆိုေနၾကသည္။ မမွန္ပါ။ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရးအဖြဲ႔ (Rohingya Solidarity Organization) တြင္ လုပ္ကိုင္ ေနသည္ဟု စြပ္စြဲၾက သည္။ မမွန္ပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ Caliphate ကို ဖန္တီးေနသည္ဟု စြပ္စြဲေဖာ္ျပေနသည္။

သူက ဤသို႔လုပ္ေဆာင္ေနျခင္း မဟုတ္ပါ။ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားထံမွ ေငြယူထားသည္ဟု ဆိုၾကျပန္သည္။ ဤကိစၥလည္း မမွန္ပါ။ ထို႔အျပင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ေယာက္်ားအမ်ားႏွင့္ ကေလးရထားသည္ဟု ဆိုၾကျပန္သည္။ မွန္ကန္ျခင္း မရွိပါ။ သူ႔အေပၚ ဤသို႔လိမ္ညာတိုက္ခိုက္ ေနျခင္းမွ်သာမဟုတ္၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေစာ္ကားမႈ အမ်ားအျပားလည္း ၾကံဳေနရပါသည္။

အလိမ္အညာ သတင္းမ်ား၊ ဇာတ္လမ္းမ်ားကိုၾကား၍ ယံုၾကည္ေနၾကသူ အမ်ားစုက ႐ိုဟင္ဂ်ာတို႔၏ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆက္ႏြယ္ေထာက္ခံသည္ဟုဆိုလွ်င္ ပုဂၢိဳလ္ေရးတိုက္ခိုက္ရန္၊
ေစာ္ကားရန္၊ ၿခိမ္းေျခာက္ရန္ အေၾကာင္း အခ်က္ လံုေလာက္သည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆေနၾကပါသည္။ သူတို႔၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဤသို႔ျပဳမူေနၾကသည့္ အတြက္ လည္း၊ အံ့ၾသဖြယ္ေတာ့ မဟုတ္ပါ။

ၿပီးခဲ့သည့္ တႏွစ္ခန္႔က ေဒါက္တာေအးခ်မ္းႏွင့္ သူ၏ ေနာက္လိုက္ေနာက္ပါမ်ားႏွင့္ စကားစျမည္ ေျပာဆိုရန္ မိမိ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ဖူးပါသည္။ သူတို႔က အာဏာရွင္မ်ားထက္၊ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို ျပစ္တင္ေဝဖန္ရန္ ပို၍အခ်ိန္ေပးေနၾကပါသည္။ ေဒါက္တာေအးခ်မ္းက ပုဂၢိဳလ္ေရးတိုက္ခိုက္မႈ အၾကိမ္ၾကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး၊ ဤသို႔မပါဘဲႏွင့္ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုရန္ မျဖစ္ႏိုင္ခဲ့ ပါ။ အီးေမးလ္ျဖင့္ စာပို႔ေဆြးေႏြးမႈကိုလည္း အျခားေသာ အီးေမးလ္အုပ္စုမ်ားထံ ျဖန္႔ေဝခဲ့ပါသည္။

မိမိ၏ အီးေမးလ္ စာတိုက္ပံုးထဲသို႔လည္း ေစာ္ကားတိုက္ခိုက္သည့္ အီးေမးလ္မ်ား ျပည့္လွ်ံ ေနခဲ့ပါသည္။ သူ၏ ေနာက္လိုက္ေနာက္ပါမ်ားက ပုဂၢိဳလ္ေရးတိုက္ခိုက္မႈ၊ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား မျပဳပါရန္ မိမိက ေဒါက္တာေအးခ်မ္းကို ေတာင္းဆိုခဲ့သည့္အခါ၊ ဤသို႔ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကို ႐ႈံ႕ခ်ပါရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည့္အခါ သူက လုပ္ေဆာင္ရန္ ျငင္းဆို ခဲ့ပါသည္။ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ပုဂၢိဳလ္ေရးတိုက္ခိုက္မႈ၊ ေစာ္ကားမႈမ်ားကို ႐ႈံ႕ခ်ျငင္းပယ္ရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ၿပီး၊ သူတို႔ ကိုယ္တိုင္က ဤသို႔ေဆာင္ရြက္ေနသည့္အခါ၊ ေနာက္လိုက္မ်ားကလည္း ၎ အမူအက်င့္ကို လိုက္လံ အတုခိုးၾကမည္ သာ ျဖစ္ပါသည္။

မၾကာေသးမီကာလက မိမိတို႔ကို ႐ိုဟင္ဂ်ာ လိုလားေထာက္ခံသူမ်ားအျဖစ္ စြပ္စြဲခဲ့ၾကပါသည္။ ဤသို႔ေျပာဆို သည္မွာ မည္သည့္ အဓိပၸါယ္ေဆာင္သည္ကို မိမိကိုယ္တိုင္ မရွင္းလင္းေသးပါ။
ေသခ်ာသည္မွာ မိမိတို႔က ႐ိုဟင္ဂ်ာတို႔၏ လူ႔အခြင့္အေရး ကိစၥအတြက္ လိုလားေထာက္ခံသူမ်ား
ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ဆိုလွ်င္ အျခားေသာ ဒီမိုကေရစီ/ လူ႔အခြင့္ အေရး ယံုၾကည္သူ မ်ားကလည္း ဤသို႔မျဖစ္ႏိုင္ရပါမည္နည္းဟု ေမးစရာ ရွိပါသည္။

သို႔ေသာ္လည္း အက်ဳိးဆက္မွာ မိမိတို႔က ႐ိုဟင္ဂ်ာ လိုလားေထာက္ခံသူမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ တနည္းတဖံု အားျဖင့္ မိမိတို႔က ရခိုင္ဆန္႔က်င္သူမ်ား ျဖစ္ေနၾကရသည္။ လူအမ်ားက ဤသို႔အျမင္ႏွစ္ခု ယွဥ္တြဲ၍ ရွိေနၾကပံုမွာ အထူး စိုးရိမ္ဖြယ္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ Burma Campaign UK က ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လူထုအားလံုး၏ လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥကို ေထာက္ခံပါသည္။ ၎လူထုမ်ားတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာႏွင့္ ရခိုင္တို႔လည္း အပါအဝင္ ျဖစ္ပါသည္။ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးရွိသည္ဟု ေျပာဆိုျခင္းေၾကာင့္၊ မိမိတို႔ကို ရခိုင္ဆန္႔က်င္ေရးဟု အမည္တပ္၍ မရႏိုင္ပါ။ မိမိတို႔က ရခိုင္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေရးကိစၥမ်ားစြာကို လႈံ႔ေဆာ္ကမ္ပိန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကဖူးပါသည္။ ေရႊသဘာဝ ဓာတ္ေငြ႔ စီမံကိန္း၊ ရခိုင္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ကိစၥအပါအဝင္ ျဖစ္ပါသည္။ အိႏၵိယတြင္ ေထာင္က်ခံေနရသည့္ ရခိုင္ႏွင့္ ကရင္တိုင္းရင္းသား ၃၄ ဦးကိစၥအေပၚ တက္ႂကြစြာ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေနၾကသည့္ ကမ္ပိန္းအုပ္စု အနည္းငယ္အနက္ မိမိတို႔က တဖြဲ႔အပါအဝင္ ျဖစ္ပါသည္။

Burma Campaign UK အဖြဲ႔အေပၚ ရခိုင္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ လံုေလာက္စြာ မေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈေၾကာင့္လည္း ျပစ္တင္ေဝဖန္ ခံရပါသည္။ ဤသည္ကိုေထာက္ျပ၍ ႐ိုဟင္ဂ်ာတို႔ကို လိုလားေထာက္ခံ ဘက္လိုက္ရပ္တည္ သည္ဟုလည္း စြပ္စြဲၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ရခိုင္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ျပႆနာမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ရခိုင္လူမႈအဖြဲ႔အစည္း မ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ေတာင္းခံလာပါက မိမိတို႔က မည္သည့္အခ်ိန္မွ် ျငင္းပယ္ခဲ့သည္ဟူ၍မရွိပါ။

ရခိုင္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ မိမိတို႔က ပို၍လုပ္ေဆာင္ေပးဖြယ္ပင္ ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အဂၤလန္ရွိ အခ်ဳိ႕ေသာ ရခိုင္ လူမႈအဖြဲ႔ဝင္မ်ားက မိမိတို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိၾကပါ။ အေၾကာင္းမွာ မိမိတို႔က ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရးကို ေထာက္ခံေပးခဲ့ၾကသည့္အတြက္ ျဖစ္ပါသည္။ မိမိတို႔က ရခိုင္လူမႈ အသိုက္အဝန္း ေခါင္းေဆာင္မ်ား
ႏွင့္ ဆံုေတြ႔ရန္ စီစဥ္ခဲ့ၾကသည့္အခါ၊ တလခန္႔ ၾကာျမင့္ၿပီးမွ လူတဦးထံမွသာ အေၾကာင္းျပန္ခဲ့ပါသည္။ အတိတ္ကာလ တြင္လည္း မိမိတို႔က အဂၤလန္ရွိ ရခိုင္လူမႈ အသိုက္အဝန္း အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္
ျပည္ပေရာက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေပၚ ေထာက္ခံပံ့ပိုးႏိုင္ရန္ သင္တန္းမ်ဳိးစံု စီစဥ္ေပးေရး ကမ္းလွမ္းခဲ့ပါသည္။ မည္သူကမွ် လက္ခံခဲ့ျခင္း မရွိပါ။

Burmese Rohingya Organisation UK ထံမွ ယခု အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းမ်ားကို Burma Campaign UK အဖြဲ႔က ျဖန္႔ေဝေပးခဲ့သည့္ အတြက္ေၾကာင့္လည္း မိမိတို႔ကို ျပင္းထန္စြာ
ေဝဖန္ျပစ္တင္ ခံရပါသည္။ သတင္းမ်ားကို ျဖန္႔ေဝေပးျခင္းမွာ လူ႔အခြင့္အေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အဓိကလုပ္ငန္းတခု ျဖစ္ပါသည္။ ႏွစ္စဥ္ဆိုသလို ပင္ မိမိတို႔က ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ အဲန္ဂ်ီအိုမ်ားမွ သတင္း မီဒီယာ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား၊ အစီရင္ခံစာမ်ား၊ အက်ဥ္းခ်ဳပ္တင္ ျပခ်က္မ်ားကို
ျဖန္႔ေဝေပးခဲ့ၾကပါသည္။

ရခိုင္ျပည္သူမ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္အဖြဲ႔အစည္း တခုခုက သတင္းမ်ား ေပးပို႔လာ ပါက၊ မေဖာ္ျပခံရဘဲ ရွိေနပါက၊ မိမိတို႔က ဆက္လက္ျဖန္႔ေဝေပးမည္သာ
ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဤသို႔ေပးပို႔လာ ခဲ့ျခင္း မရွိပါ။

မိမိႏွင့္ Burma Campaign UK ကို ဘက္လိုက္သည္ဟု ေဝဖန္ေျပာဆိုေနသည့္သူ အခ်ဳိ႕ႏွင့္လည္း စကားစျမည္ ေျပာဆိုခဲ့ဖူးပါသည္။ ဘက္လိုက္သည္ဟု ေျပာရေလာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ဥပမာေပးပါဟု ေတာင္းခံခဲ့ဖူးသည္။ မည္သူတဦးကမွ် မည္သည့္အခ်က္တခုကိုမွ် ေထာက္ျပခဲ့ျခင္း မရွိပါ။ သို႔ေသာ္လည္း ၎ကဲ့သို႔ အထင္ျမင္က ဆက္လက္တည္ရွိေနဆဲသာ ျဖစ္ပါသည္။

႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအတြက္ လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းသည္ ရခိုင္လူမ်ဳိးမ်ားကို ဆန္႔က်င္သည္ဟူသည့္ ယံုၾကည္ခ်က္အျမင္ကို ပယ္ဖ်က္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရသည္မွာ မျဖစ္ႏိုင္သကဲ့သို႔ ရွိေနပါသည္။ မိမိတို႔ အျမင္တြင္မူ၊ ယခုကိစၥသည္ အစြန္းေရာက္အင္အားစုတို႔က တမင္တကာ ဖန္တီးေနၾကသည့္ နည္းပရိယာယ္ သာျဖစ္ၿပီး၊ ေဆြးေႏြးျငင္းခုန္မႈမ်ားကို ပို၍ သေဘာထားကြဲလြဲေအာင္၊ အမုန္းတရားႏွင့္ သည္းညည္းမခံႏိုင္မႈကို ပို၍ ျဖစ္လာေအာင္ လႈံ႔ေဆာ္ေနျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။

႐ိုဟင္ဂ်ာကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ လူသိရွင္ၾကား ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုမႈမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ပံုမွတ္တမ္းမ်ားသည္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား၊ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ပိုမိုျဖစ္ေပၚလာေစရန္ မီးေမႊးေပးမည့္ လွ်ပ္စစ္မိုးႀကိဳးသြားႏွယ္
ျဖစ္ေနပါသည္။ ယခု ေဆာင္းပါး အေပၚတြင္လည္း အလားတူ တုံ႔ျပန္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ၾကံဳၾကရပါလိမ့္ဦးမည္။

သို႔ေသာ္လည္း အမွန္တရားအတိုင္း ျဖစ္ေစရန္ အခ်ိန္ယူရဦးမည္ဟု မိမိတို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသည္။ Burma Campaign UK အေနျဖင့္ ဤသို႔ဘက္လိုက္သည္ဟု အထင္ခံရေစရန္ မည္သည့္အေၾကာင္းအခ်က္၊ မည္သည့္အက်ဳိးစီးပြားမ်ား ရွိေနပါ သနည္း။

မိမိတို႔ အဓိကေဆာင္ရြက္ေနၾကသည့္ ေခါင္းစဥ္မွာ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီကိစၥသာ ျဖစ္ပါသည္။ ယခုကိစၥ အေပၚ ႏွစ္ ၂ဝ ေက်ာ္ မဆုတ္မနစ္ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသူမ်ားလည္း ျဖစ္ပါသည္။ မည္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ လူမ်ားက လိမ္လည္စြပ္စြဲမႈမ်ားကို အလြယ္တကူ ယံုၾကည္ေနၾကပါသနည္း။ သူတို႔အေရး တက္ႂကြစြာ အားက်ဳိးမာန္ တက္ ေထာက္ခံ ေဆာင္ရြက္ေနၾကသူမ်ားအေပၚ မေကာင္းေျပာဆိုခ်က္မ်ားကို လူအမ်ားက မည္သည့္အတြက္ အလြယ္တကူ လက္ခံေန ၾကပါသနည္း။ လိမ္ညာေျပာဆိုမႈမ်ားကို အတင္းစကားမဆိုမီ၊ အျခားသူမ်ားထံ မျဖန္႔ေဝမီ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ အမွန္တရားကို မေမးျမန္းဘဲ ေနၾကပါသနည္း။

Burma Campaign UK အဖြဲ႔ႏွင့္ သေဘာထား မတူညီသူမ်ားသည္ပင္၊ သေဘာထားကြဲလြဲ႐ံုမွ်ႏွင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ေစာ္ကားမႈမ်ား လက္ခံရရွိသင့္ပါသေလာ၊ ဤသို႔ လက္ခံရရွိသည္မွာ မွန္ကန္ပါ၏ေလာဟု ျပန္၍ ေမးခြန္းထုတ္လို ပါသည္။ ဤသည္မွာ အာဏာရွင္စနစ္တြင္ ထားရွိၾကသည့္ ခ်ည္းကပ္ပံုမ်ဳိး၊ စိတ္ေနစိတ္ထား မ်ဳိးသာ ျဖစ္ပါသည္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ ေဆာင္ရြက္ၾကသည့္ နည္းမွန္လမ္းမွန္ မဟုတ္ပါ။ လူအမ်ားက လိမ္ညာမႈမ်ားကို အလြယ္တကူ လက္ခံယံုၾကည္ေနၾကသည့္ အခ်ိန္၌ သူတို႔ကိုယ္တိုင္လည္း ျပန္၍ ေမးခြန္းထုတ္ၾကည့္ၾကရန္ အထူးလိုအပ္ေနပါသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္လက ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေၾကကြဲဖြယ္အျဖစ္ဆိုးမ်ားႏွင့္ ၎ကိစၥအေပၚ လူတို႔၏ တုံ႔ျပန္ ခံစားေနရ မႈမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ အရိပ္မဲလႊမ္းမိုးေနပါသည္။ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ သည္းညည္းခံလိုစိတ္ မရွိသည့္အေျခ အေနက ခိုင္မာေျခကုတ္ရလာပါသည္။ ျမန္မာျပည္သူမ်ားက သူတို႔၏ အနာဂတ္ကို ဤသို႔ျမင္လိုၾက ပါ၏ေလာ။ ေမးခြန္း ထုတ္ဖြယ္ ရွိပါသည္။

ဒီမိုကေရစီရရွိေရးကိစၥ၏ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားအနက္ တခုမွာ မတူကြဲျပားမႈ  အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး၊ ျငင္းခုန္ေျဖရွင္းျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ ေျဖရွင္းၾကရန္ မဟုတ္ပါေလာ။ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားျဖင့္ ေျဖရွင္းၾကရန္ မဟုတ္ပါ။

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရး လႈပ္ရွားမႈသည္ အာဏာရွင္ ဆန္႔က်င္ေရးလႈပ္ရွားမႈသာ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အတူ လူ႔အခြင့္အေရး၊ သည္းညည္းခံမႈ ရွိေစေရးႏွင့္ တန္းတူညီမွ်မႈအတြက္ လႈပ္ရွားမႈလည္း
ျဖစ္ေစသင့္ပါေၾကာင္း။

မာ့ခ္ ဖာမနာ (Mark Farmaner) သည္ အဂၤလန္ႏိုင္ငံတြင္ ျမန္မာ့အေရးလႈပ္ရွားေနသည့္ Burma Campaign UK အဖြဲ႔၏ ဒါ႐ိုက္တာ ျဖစ္ပါသည္။

Mark Farmaner ေရးသားသည့္ Supporting Rohingya human rights draws ugly attacks ေဆာင္းပါးကို ဆီေလ်ာ္ ေအာင္ ျပန္ဆိုေဖာ္ျပပါသည္။
 

Mizzima Burmese Copyright © 2011 | Template design by O Pregador | Powered by Blogger Templates