Friday, July 13, 2012

ျပည္သူ႔စစ္အသြင္ေျပာင္းရမည့္ အစီအစဥ္ လက္ခံေရး ဝ' တပ္ဖြဲ႔ စဥ္းစား

မဇၥ်ိမသတင္းဌာန | ေသာၾကာေန႔၊ ဇူလုိင္လ ၁၃ ရက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၁၈ နာရီ ၂၂ မိနစ္

မဇၥ်ိမသတင္းဌာန ။        ။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အင္အားအေတာင့္တင္းဆံုး တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ တပ္ဖြဲ႔ျဖစ္သည့္ ဝျပည္ေသြးစည္း ညီၫြတ္ေရး တပ္မေတာ္ (UWSA) အေနျဖင့္ ၄င္း၏ လြတ္လပ္သည့္ အေနအထားကုိ စြန္႔လႊတ္ကာ ျမန္မာစစ္တပ္မွ ဦးေဆာင္သည့္ ျပည္သူ႔စစ္တပ္ဖြဲ႕ (PMF) အသြင္သုိ႔ ေျပာင္းလဲေရးကုိ လက္ခံစဥ္းစားဖြယ္ရာရွိသည္ဟု သတင္းမ်ားက ဆိုေၾကာင္း သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္ သတင္းေအဂ်င္စီ၏ ေသာၾကာေန႔ သတင္းေဆာင္းပါး တပုဒ္တြင္
ေရးသားထားသည္။

ဝျပည္ ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရးတပ္မေတာ္ (UWSA) အေနျဖင့္ ၂ဝဝ၉ခုႏွစ္က နယ္ျခားေစာင့္တပ္ (BGF) အသြင္ေျပာင္းလဲေရး အစိုးရ၏ ကမ္းလွမ္းခ်က္ကုိ ပယ္ခ်ခဲ့ၿပီး ဝျပည္ေသြးစည္း ညီၫြတ္ေရး တပ္မေတာ္ကဲ့သုိ႔ပင္ အျခား အဓိကတိုင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အင္အားစုမ်ားကလည္း ပယ္ခ်ခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာစစ္အရာရွိမ်ား ဦးစီးသည့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႔ (BGF) ႏွင့္  ျပည့္သူ႔စစ္တပ္ဖြဲ႕ (PMF) တို႔ မတူညီသည့္အခ်က္မွာ (PMF) ကို ေဒသခံ အရာရွိမ်ားက ဦးစီးအမိန္႔ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႔ (BGF) ႏွင့္ ျပည့္သူ႔စစ္တပ္ဖြဲ႔ (PMF) အား ျမန္မာစစ္တပ္၏ BGF ႏွင့္ PMF ဦးစီးဌာနမ်ားက စီမံခန္႔ခြဲ ၫႊန္ၾကားမည္ ျဖစ္သည္။

ဝျပည္ ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရး တပ္မေတာ္တြင္ ခန္႔မွန္းေျခ တပ္သား ၃ဝ,ဝဝဝ ခန္႔ႏွင့္ အရန္တပ္သား ၁ဝ,ဝဝဝခန္႔ ရွိသည္ဟု ခန္႔မွန္းၾကသည္္။

“က်ေနာ္တုိ႔ အဲဒါကုိ ေဆြးေႏြးေနပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ က်ေနာ္တို႔ ခုထိ ေနာက္ဆံုး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ မခ်ရေသးပါဘူး” ဟု အရာရွိတဦး၏ စကားကုိ ကုိးကား၍ သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အကယ္၍ ထိုေျပာင္းလဲမွႈမ်ိဳး ျဖစ္ေပၚလာပါက ေျပာင္းလဲမွႈသည္ ဝ လက္နက္ကုိင္ အင္အားစု၏ လွႈပ္ရွားမွႈႏွင့္ နယ္ေျမ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး အေပၚတို႔တြင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မည့္ပံု မရွိေသာ္လည္း လက္ရွိအစိုးရ အတြက္ အက်ိဳးေက်းဇူး ရွိလိမ့္မည္ဟု ေလ့လာသူမ်ားက ဆိုၾကသည္။ ဝျပည္ေသြးစည္း ညီၫြတ္ေရး တပ္မေတာ္ႏွင့္ ပါတီအား မည္ကဲ့သုိ႔ အက်ိဳးရွိေစမည္ကုိမူ ရွင္းလင္းစြာ မသိရေသးေပ။

ဝ တပ္ဖြဲ႕အား ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စြမ္းအားအျပည့္ဆံုး တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ တပ္ဖြဲ႔အျဖစ္ သိခဲ့ၾကသည္။ ထိုအဖြဲ႔ အေနျဖင့္ ဘိန္းျဖဴႏွင့္ တရားမဝင္ စိတ္ႂကြေဆးျပား ေရာင္းဝယ္ေရးတို႔တြင္ အဓိက လႈပ္ရွားသူ ျဖစ္ေနခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္၊ ထုိင္းႏွင့္ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားသုိ႔ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား တင္ပုိ႔ျခင္းႏွင့္ ပတ္သတ္၍လည္း တာဝန္ရွိသည္ဟု သိရသည္။

အေမရိကန္ အစုိးရက UWSA ဝ တပ္္ဖြဲ႕အား မူးယစ္ေဆးဝါး ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေနေသာ အဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္ ၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ေၾကညာခဲ့သည္။

ဝတပ္ဖြဲ႔အေနျဖင့္ တပ္ဖြဲ႔အား လက္နက္စြန္႔ကာ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ခုိင္းသည့္ ယခင္ စစ္အစုိးရ၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ကုိ အန္တုခဲ့ၿပီး ထုိအစား ထုိနယ္ေျမအား ၄င္းတို႔ ထိန္းခ်ဳပ္ရာ အထူး ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္
ေဒသတခု အျဖစ္ ေၾကညာေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ အေျခခံ ဥပေဒ အရ ၿမိဳ႕နယ္ေျခာက္ၿမိဳ႕နယ္အား ဝ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္း အျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးထား သည္။

Jane’s Information Group ၏ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာတြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ အစီရင္ခံစာ တခုတြင္ ဝတပ္ဖြဲ႔ အေနျဖင့္ ၎တို႔၏ ဝင္ေငြရရွိေရးကုိ မူးယစ္ေဆးဝါး ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ျခင္းကုိ မွီခုိေနရာမွ လက္နက္ ထုတ္လုပ္ျခင္းဆီသုိ႔ ေျပာင္းလဲလာၿပီး ေအေက ၄၇ ကဲ့သုိ႔ေသာ အေသးစား လက္နက္ထုတ္လုပ္မႈမ်ိဳးကုိ လုပ္ကုိင္လာေၾကာင္း ေဖာ္ျပ ထားသည္။

ဝျပည္ေသြးစည္း ညီၫြတ္ေရး တပ္မေတာ္ (UWSA) မွာ ဝျပည္ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရး ပါတီ (UWSP) ၏ စစ္ဘက္ ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္ၿပီး ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ ၿပိဳကြဲသြားစဥ္က ဖြဲ႔စည္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဝျပည္ေသြးစည္း ညီၫြတ္ေရး တပ္မေတာ္၏ လုပ္ငန္းခြင္ ဘာသာစကားမွာ တ႐ုတ္ ဘာသာစကား ျဖစ္သည္။ ဝျပည္ေသြးစည္း ညီၫြတ္ေရး တပ္မေတာ္ UWSA အေနျဖင့္ ၄င္း၏ နယ္ေျမအား ဝျပည္နယ္ အစုိးရ အထူး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသ အျဖစ္ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီတြင္ ေၾကညာခဲ့သည္။
 

Mizzima Burmese Copyright © 2011 | Template design by O Pregador | Powered by Blogger Templates