Saturday, July 21, 2012

အာဇာနည္ေန႔အတြက္ ေဆာင္ရမည့္ မႏၲရား

“မိမိတို႔သည္ နတ္ဘုရားမ်ားမဟုတ္ပါ။ ဒဏ္ရာရေနၾကသည့္ သတၱဝါမ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္”

ေမငက္ (May Ng) | စေနေန႔၊ ဇူလုိင္လ ၂၁ ရက္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ၁၆ နာရီ ၃၄ မိနစ္


(သတင္းေဝဖန္ခ်က္)  ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၁၉ ရက္ မိုးက်ေမွာင္မဲေနသည့္ တရက္က ဂဠဳန္ဦးေစာ ေစလႊတ္လိုက္ သည့္ လူသတ္သမားမ်ား က ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္အဖြဲ႔မွ အေစာင့္မ်ားႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အပါအဝင္ အစိုးရ၏ အတြင္းဝန္မ်ားကို စည္းေဝးေနစဥ္ ပစ္ခတ္ လုပ္ၾကံခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး ဗိသုကာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က လြတ္လပ္ေရး ရလုဆဲအခ်ိန္တြင္ ဝန္ႀကီးအဖြဲ႔တခုလံုး နီးပါးႏွင့္အတူ ေၾကကြဲဖြယ္ လုပ္ၾကံခံခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။

ေခတ္သစ္ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဗိသုကာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဓာတ္ပံု။ aungsan.com

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္အတူ လုပ္ၾကံခံရသူမ်ားတြင္ ဦးရာဇတ္လည္း တဦး အပါအဝင္ျဖစ္ၿပီး သူက မူစလင္ ဘာသာ ကိုးကြယ္သူ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္သည္။ သူတို႔ႏွင့္အတူ ကရင္ ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္ မန္းဘခိုင္၊ ရွမ္းျပည္နယ္မွ မိုင္းပြန္ ေစာ္ဘြား စဝ္စံထြန္းတို႔လည္း အတူလုပ္ၾကံခံရသည္။ ၎ေန႔မွာ ျမန္မာ့ေခတ္သစ္ သမိုင္း အတြက္ အေမွာင္လႊမ္းသည့္ေန႔ ျဖစ္ၿပီး
လူသတ္သမားမွာ ဗမာလူမ်ဳိး ဦးေစာျဖစ္ေနျခင္းပင္။

ဦးေစာက ကိုလိုနီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကာလ ၁၉၃ဝ ခုႏွစ္မ်ားက ထင္ရွားၾသဇာႀကီးသည့္
ႏိုင္ငံေရးသမားတဦး ျဖစ္သည္။ စစ္အတြင္းကာလတြင္ သူက ဂ်ပန္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံကို သိမ္းပိုက္ႏိုင္ရန္ ကူညီေပးပါမည္ဟု ကမ္းလွမ္းသည္ကို သိရွိခဲ့သည့္အခါ ယူဂန္ဒါႏိုင္ငံ၌ ျပည္ေျပးဘဝႏွင့္
ေနခဲ့ရေသးသည္။ စစ္အၿပီး သူက ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ဂ်ာမန္ ဇနီးႏွင့္အတူ ျပန္လာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း သူက ယခင္ကတည္းက အိမ္ေထာင္ရွိထားသူ တဦးျဖစ္သလို အျခား မိန္းမငယ္မ်ားလည္း ရွိထားသူျဖစ္သည္။ ဦးေစာက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပင္မေရစီးေၾကာင္း အတြင္း ျပန္လည္အေျခခ်၍ သူ၏မ်ဳိးခ်စ္ပါတီျဖင့္ တက္လမ္းရွာရန္ ႀကိဳးပမ္းေသာ္လည္း မေအာင္မျမင္ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ စစ္မတိုင္ခင္ကာလက သူ၏ပါတီကို အက်င့္ပ်က္ မရိုးသားသည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ တခုဟု လူအမ်ားက ျမင္ထားခဲ့ၾကသည္။ သမိုင္းပညာရွင္မ်ား အဆိုအရ ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရး ရလာသည့္ ကနဦး ကာလတြင္ ဦးေစာက ၿဗိတိသွ်အကူအညီ မပါလွ်င္ မႏၱေလးကို တရုတ္မ်ားက လႊမ္းမိုးထားလိမ့္ မည္။ ေနာက္တေန႔တြင္ စစ္ကိုင္း၊ ေနာက္တေန႔တြင္ ရန္ကုန္တိုင္ ၾသဇာခ်ဲ႕လာမည္ကို စိုးရိမ္ေနခဲ့သည္ဟု ဆိုၾကသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ က်ဆံုးသြားျခင္းက ျမန္မာ့အနာဂတ္အတြက္ မ်ားစြာ ထိခိုက္သက္ေရာက္မႈ ရွိေစခဲ့သည္။ ထို႔အတူ
ေတာင္တန္းသားလူနည္းစု တိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္လည္း နစ္နာစရာ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ၁၉၄၁-၄၂ ခုႏွစ္ ဂ်ပန္မ်ား သိမ္းပိုက္ထားစဥ္ ကာလက ကရင္တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ လူနည္းစု တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ သီးျခား ႏိုင္ငံေရး အဆင့္အတန္းျဖင့္ ရပ္တည္ၾကေရး ျဖစ္သည္။

စစ္အၿပီး ၿဗိတိသွ်တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ျပန္ေရာက္လာၾကသည့္ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္တိုင္ အနည္းစုေသာ ကရင္၊ ကခ်င္၊ ရွမ္း၊ သို႔ မဟုတ္ ခ်င္းတိုင္းရင္းသား အစြန္းေရာက္သူမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ခြဲထြက္ေရးကို ေျပာဆိုေနၾကဆဲျဖစ္သည္။ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ စက္တဘၤာလ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္လည္း လက္နက္ကိုင္ တိုင္းရင္းသားတပ္ဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ ဗမာတပ္ဖြဲ႔မ်ား
ေပါင္းစည္းေရး အထမေျမာက္ႏိုင္ ရွိေနရဆဲ ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္ တခုအတြင္း၌ပင္ စစ္တပ္ ႏွစ္ခု ရွိေနခဲ့သည္။ ၿဗိတိသွ်စစ္တပ္ထဲတြင္ ကခ်င္၊ ကရင္၊ ခ်င္းေသနတ္ကိုင္ တပ္ရင္းမ်ားႏွင့္ အင္အား ၆,၀၀၀ ခန္႔ရွိသည့္ ဗမာအရာရွိမ်ား က ဦးစီးသည့္ ဗမာ အမ်ဳိးသားတပ္မေတာ္ (BNA) တပ္မ်ားဟူ၍ ရွိခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အတြင္းမွ လက္ဝဲ လိုလားသူ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက သူခိုး၊ ဓားျပ၊ ရာဇဝတ္သား၊ ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ စုဖြဲ႔ထားသည့္ စစ္ဝန္ထမ္းတပ္ဟူ၍ ထည့္သြင္းရန္ ဆံုးျဖတ္လာသည့္အခါ ကရင္စစ္တပ္မ်ားအဖို႔ ပို၍ စိုးရိမ္ေၾကာက္ရြံ႕စရာ ျဖစ္လာ ခဲ့ရသည္။

၁၉၄၆ ခုႏွစ္၊ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းကာလတြင္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက စစ္တပ္တြင္း ထႂကြ သူပုန္ထၾကသည့္အခါ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး၌ ဂိုဏ္းဂဏစိတ္က အထြဋ္အထိပ္ လႊမ္းမိုးရာ ျဖစ္ခဲ့ေတာ့သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ သခင္စိုးက သခင္သန္းထြန္းႏွင့္ အျခား ေစ့စပ္ညိႇႏိႈင္းလိုသည့္ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားကို နယ္ခ်ဲ႕မ်ားႏွင့္ ေစ့စပ္ညိႇႏိႈင္းသည္၊ ကြန္ျမဴနစ္တို႔၏ သန္႔စင္မႈကို ထိခိုက္ေစသည္ဟု စြပ္စြဲခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္ကို ဝင္ေရာက္တာဝန္ယူရန္ သူ၏စစ္ေရးတာဝန္ကို စြန္႔ခဲ့သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းသည္လည္း ၿဗိတိသွ်တို႔ႏွင့္ ယခင္အုပ္ခ်ဳပ္သူ လူေဟာင္း ဦးေစာတို႔က တဖက္၊ သခင္စိုးႏွင့္ အျခားကြန္ျမဴနစ္မ်ားက တဖက္အၾကား ၾကားညႇပ္ခဲ့ရသည္။

ထို႔ေနာက္ ၿဗိတိသွ်တို႔လက္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ လြတ္လပ္ေရး ရအၿပီး ရက္သတၱပတ္ အနည္းငယ္မွ် အၾကာတြင္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက စစ္ေၾကညာထႂကြ၍ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱေလး ဆက္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းကို ျဖတ္ေတာက္ထားလိုက္ေတာ့သည္။ အစိုးရက ဆက္လက္ရွင္သန္ ရပ္တည္ႏိုင္ေရးအတြက္ တိုင္းရင္းသား တပ္ဖြဲ႔မ်ားကို အထူးတလည္ အားကိုးခဲ့ရေသာ္လည္း ရန္ကုန္အစိုးရအတြင္းတြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားအေပၚ မလိုေသြးကြဲစိတ္မ်ား မလြဲမေရွာင္သာ ရွိလာခဲ့သည္။ သူတို႔က ကြန္ျမဴနစ္မ်ားကို ဗမာမ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ သိပ္အႏၲရာယ္ မရွိသည့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈဟု ယူဆထားခဲ့ၾကသည္။ တိုင္းရင္းသားမ်ားကိုမူ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္အေရး
ေတာင္းဆိုေနၾကသည့္အတြက္ အႏၱရာယ္ပိုႀကီးသည္ဟု ျမင္ၾကသည္။

ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္လာသည့္ ယေန႔တိုင္ ျမန္မာစစ္တပ္က အထူးသျဖင့္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ အတင္းအၾကပ္ ျပဳမႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ဆက္လက္က်ဴးလြန္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။ သူတို႔က စိတ္ကူးယဥ္ေနၾကသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ ဆိုေသာ္လည္း အမွန္မွာ လူမ်ဳိးအရ၊ အယူဝါဒေရးရာအရ သန္႔စင္သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ကို တည္ေထာင္လိုျခင္းမွ်သာ ျဖစ္သည္။

တပ္မေတာ္ တခုတည္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို လြတ္ေျမာက္ေစခဲ့သည္ဟု သူတို႔က ယံုၾကည္ထားၾကသလို ျမန္မာစစ္တပ္ က စစ္တပ္ကို ေမာင္ပိုင္စီး လႊမ္းမိုး၍ ဆက္လက္ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ ဗမာစကား မေျပာသည့္ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ား ကိုလည္း အာဏာဖြဲ႔စည္းပံုတြင္ ျခြင္းခ်က္မွ်ႏွင့္ အနည္းအက်ဥ္းမွ်သာ ထားေတာ့သည္။ စစ္တပ္က ဦးေဆာင္သည့္ ယခု ေနျပည္ေတာ္ လႊတ္ေတာ္မ်ား က်င္းပေနၾကသည့္ ကာလတိုင္ပင္ ဤအတိုင္း ျဖစ္ေနေတာ့သည္။

မၾကာေသးမီက ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လူမ်ဳိးေရးပဋိပကၡမ်ားကို စစ္အစိုးရက တလြဲတေခ်ာ္ စီမံေနမႈႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း တိုက္ပြဲမ်ား ျပင္းထန္စြာ ျဖစ္ပြားေနျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးအရ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ ခ်ယ္လွယ္လိုသည့္ အမ်ဳိးသားေရးဝါဒ၏ အက်ဳိးဆက္ရလဒ္မ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ယံုၾကည္သည္မွာ ယေန႔အခ်ိန္သည္ အင္အားစုအားလံုး ဖက္အသီးသီးက ပထမအေနႏွင့္ ေသြးထြက္သံယို စစ္ပြဲမ်ားကို ရပ္စဲပစ္ၾကရန္ ျဖစ္ၿပီး ေတြ႔ဆံုညိႇႏိႈင္းေရး စားပြဲဝိုင္းတြင္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ေျဖရွင္းၾကရန္ ျဖစ္သည္။ ဤကိစၥကို မဆိုင္းမတြ၊ လိမ္ညာလွည့္ဖ်ားမႈမ်ား မပါဘဲ၊ ေၾကာက္ရြံ႕စိုးရိမ္မႈ အလ်င္းမရွိဘဲ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ခ်မွတ္ပိတ္ဆို႔ထားသည့္ ဒဏ္ခတ္အေရးယူမႈမ်ား ေနာက္ဆံုးေျဖေလ်ာ့ေပးခဲ့သူ ဗိသုကာ ဟု ဆိုႏိုင္ သည့္ သမၼတ အိုဘားမားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ေဟလာရီ ကလင္တန္တို႔ အေနျဖင့္ အမွန္တကယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ တိုးတက္ထြန္းကားလာေစေရးအတြက္ စစ္တပ္အေပၚတြက္ အားကို ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းထားသင့္ပါ သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔က အေျမာ္အျမင္ႀကီးမားသည့္၊ ဒီမိုကေရစီ အေပၚ ယံုၾကည္သည့္
ေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ အခိုင္အမာ အက်ဳိးစီးပြားမ်ား၊ အာဏာရယူ တည္ေဆာက္ ထားမႈ ရွိေနသည့္ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရသည့္အခါ အားနည္း ခ်ိနဲ႔ေနၾကပါေသးသည္။

သူတို႔ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦး၏ ေျမာ္ျမင္ခ်က္က အင္အားေကာင္းသည့္ တခုတည္းေသာ စစ္တပ္ကို ဒီမိုကေရစီေရးအတြက္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ အင္အားစုအျဖစ္ ေျပာင္းလဲႏိုင္ေရး ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္းျပင္ပမွ စြက္ဖက္ကူညီမႈ မရွိပါလွ်င္ ဤအခ်က္သည္လည္း အလွမ္းေဝးသည့္ အိပ္မက္ျဖစ္ေနဦးမည္ပင္။ ယခုအခါ စစ္အစိုးရက အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု အပါအဝင္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားမွ အလံုးအရင္း ဝင္လာမည့္ ေငြေၾကးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားေၾကာင့္ အက်ဳိးအျမတ္မ်ား ပို၍ရရွိဦးေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ပ်က္ေနသည့္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရး အေျခအေနမ်ားကို ကမၻာႀကီးက ပို၍ အထူးသတိထား ေစာင့္ၾကည့္ေနရမည့္ အခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ စစ္တပ္က လူမ်ဳိးေရးအရ၊ ဘ႑ာေရးအရ ခြဲျခားထား ခံေနရသည့္ ႏိုင္ငံတခု ျဖစ္ပါသည္။ စစ္တပ္က ေျမယာမ်ား ဆက္လက္သိမ္းပိုက္ လုယူေနျခင္း၊ လယ္သမား မ်ားကို ဆင္းရဲ ဘဝပ်က္ေစျခင္း၊ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုမ်ားကို စီးပြားေရးစီမံကိန္းမ်ဳိးစံု အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားျဖင့္ သူတို႔ပိုင္ဆိုင္သည့္ ဧရာမ ေျမကြက္ေဒသမ်ားမွ ေမာင္းႏွင္ထုတ္ျခင္းမ်ား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ ဖိႏွိပ္ေနၾကပါသည္။ ၎စီမံကိန္းမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားမွာ ထိပ္သီး စစ္ေခါင္းေဆာင္ တစုအတြက္သာ ျဖစ္ေနပါသည္။

စာေရးဆရာ ေဆာ္လမြန္ ရပ္စဒီ (Salman Rushdie) က တခ်ိန္က ေရးသားခဲ့ရာတြင္ “က်ေနာ္တို႔က နတ္ဘုရားမ်ား မဟုတ္ပါ။ ဒဏ္ရာရထားသည့္ တိရိစာၦန္မ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။ က်ဳိးေၾကေနသည့္ အျမင္မ်ားကိုသာ ရရွိျမင္ေတြ႔ေစရန္ မ်က္ၾကည္လႊာမ်ား စုတ္ျပတ္ေနၾကသည္။ ဤသို႔ ျဖစ္ရသည္မွာလည္း က်ေနာ္တို႔ အသက္ေသဆံုးရသည့္တိုင္ အျပင္းအထန္ ခုခံကာကြယ္ခဲ့ၾကသည့္ မလံုေလာက္ေသာ ရရာပစၥည္းမ်ားျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားၾကသည့္ မိမိတို႔၏ အသိတရားမ်ားေၾကာင့္လည္း
ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ေပမည္” ဟု ဆိုခဲ့သည္။ ၎ေရးသားခ်က္ အခ်င္းအရာကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေလာက္
ေကာင္းေကာင္း သိရွိသေဘာေပါက္သူ ရွိေကာင္းမွ ရွိပါလိမ့္မည္။ သူက သူ႔ဘဝတြင္ ဖခင္ကိုဆံုးရႈံးခဲ့ရသလို ယခုလည္း သူ၏ဘဝ အခ်ိန္မ်ားစြာကို တိုင္းျပည္အတြက္၊ လူနည္းစု လူမ်ဳိးမ်ားအတြက္၊ စစ္တပ္အတြက္ လြတ္ေျမာက္ေၾကာင္း လမ္းကို ရွာေဖြရင္း စြန္႔လႊတ္ ကုန္ဆံုးေနရသူ ျဖစ္ပါသည္။

စစ္တပ္က သူတို႔သည္ နတ္ဘုရားမ်ား မဟုတ္ေၾကာင္း ဝန္ခံရန္ အခ်ိန္မေႏွာင္းေသးပါ။ ယေန႔လို အာဇာနည္ေန႔မ်ဳိးႏွင့္ အနာဂတ္ အျမဲတေစတြင္ ျပည္သူမ်ားက အာဇာနည္ေန႔အတြက္ ဝမ္းနည္း ပူေဆြးၾကျခင္းကိုလည္း ပိတ္ပင္တားျမစ္ ေနရန္မလိုအပ္ပါ။

ယခုအခ်ိန္သည္ စစ္တပ္က ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရး ရယူၿပီး တိုင္းျပည္ထူေထာင္ကာစ ကာလ၊ ျပည္သူမ်ား သူတို႔ကို မူလ အမွန္တကယ္သတ္မွတ္ တာဝန္ေပးထားသည့္ လုပ္ငန္းတာဝန္ကို ျပန္လည္ ထမ္းေဆာင္ၾကရမည့္ အခ်ိန္ပင္ ျဖစ္ပါေတာ့သည္။

ေမငက္ (May Ng) ေရးသားသည့္ We are not gods but wounded creatures: A Martyrs Day mantra ေဆာင္းပါး ကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ျပန္ဆိုေဖာ္ျပပါသည္။
 

Mizzima Burmese Copyright © 2011 | Template design by O Pregador | Powered by Blogger Templates