Tuesday, May 22, 2012

မဇၩိမ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေမလ ဓါတ္ပုံမ်ား


လွ်ပ္စစ္မီးျပတ္ေတာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္မီးရရိွေရး ဖေရာင္းတိုင္ထြန္း ဆႏၵျပသူမ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ ဆူးေလဘုရားအနီး၌
ေမလ ၂၂ ရက္ေန႔ ညပုိင္းက ေတြ႔ရစဥ္။ (ဓါတ္ပံု-ရဲမင္း၊ မဇၥ်ိမ) လွ်ပ္စစ္မီးရရိွေရးအတြက္ ျမန္မာျပည္အလယ္ပုိင္း မႏၱေလးႏွင့္ မံုရြာၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ ဖေရာင္းတိုင္ထြန္း ဆႏၵျပမႈမ်ားျဖစ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ပါ ျပဳလုပ္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။


လွ်ပ္စစ္မီးျပတ္ေတာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္မီးရရိွေရး ဖေရာင္းတိုင္ထြန္း ဆႏၵျပသူမ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ ဆူးေလဘုရားအနီး၌
ေမလ ၂၂ ရက္ေန႔ ညပုိင္းက ေတြ႔ရစဥ္။ (ဓါတ္ပံု-ရဲမင္း၊ မဇၥ်ိမ) လွ်ပ္စစ္မီးရရိွေရးအတြက္ ျမန္မာျပည္အလယ္ပုိင္း မႏၱေလးႏွင့္ မံုရြာၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ ဖေရာင္းတိုင္ထြန္း ဆႏၵျပမႈမ်ားျဖစ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ပါ ျပဳလုပ္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

လွ်ပ္စစ္မီးျပတ္ေတာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္မီးရရိွေရး ဖေရာင္းတိုင္ထြန္း ဆႏၵျပသူမ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ ဆူးေလဘုရားအနီး၌
ေမလ ၂၂ ရက္ေန႔ ညပုိင္းက ေတြ႔ရစဥ္။ (ဓါတ္ပံု-ရဲမင္း၊ မဇၥ်ိမ) လွ်ပ္စစ္မီးရရိွေရးအတြက္ ျမန္မာျပည္အလယ္ပုိင္း မႏၱေလးႏွင့္ မံုရြာၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ ဖေရာင္းတိုင္ထြန္း ဆႏၵျပမႈမ်ားျဖစ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ပါ ျပဳလုပ္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

လွ်ပ္စစ္မီးျပတ္ေတာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္မီးရရိွေရး ဖေရာင္းတိုင္ထြန္း ဆႏၵျပသူမ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ ဆူးေလဘုရားအနီး၌
ေမလ ၂၂ ရက္ေန႔ ညပုိင္းက ေတြ႔ရစဥ္။ (ဓါတ္ပံု-ရဲမင္း၊ မဇၥ်ိမ) လွ်ပ္စစ္မီးရရိွေရးအတြက္ ျမန္မာျပည္အလယ္ပုိင္း မႏၱေလးႏွင့္ မံုရြာၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ ဖေရာင္းတိုင္ထြန္း ဆႏၵျပမႈမ်ားျဖစ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ပါ ျပဳလုပ္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

လွ်ပ္စစ္မီးျပတ္ေတာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္မီးရရိွေရး ဖေရာင္းတိုင္ထြန္း ဆႏၵျပသူမ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ ဆူးေလဘုရားအနီး၌
ေမလ ၂၂ ရက္ေန႔ ညပုိင္းက ေတြ႔ရစဥ္။ (ဓါတ္ပံု-ရဲမင္း၊ မဇၥ်ိမ) လွ်ပ္စစ္မီးရရိွေရးအတြက္ ျမန္မာျပည္အလယ္ပုိင္း မႏၱေလးႏွင့္ မံုရြာၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ ဖေရာင္းတိုင္ထြန္း ဆႏၵျပမႈမ်ားျဖစ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ပါ ျပဳလုပ္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

လွ်ပ္စစ္မီးျပတ္ေတာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္မီးရရိွေရး ဖေရာင္းတိုင္ထြန္း ဆႏၵျပေနသူတစ္ဦးကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ ဆူးေလဘုရားအနီး၌ ေမလ ၂၂ ရက္ေန႔ညပိုင္းက ေတြ႔ရစဥ္။ (ဓါတ္ပံု- ရဲမင္း၊ မဇၥ်ိမ) လွ်ပ္စစ္မီးရရိွေရးအတြက္
ျမန္မာျပည္အလယ္ပုိင္း မႏၱေလးႏွင့္ မံုရြာၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ ဖေရာင္းတိုင္ထြန္းဆႏၵျပမႈမ်ားျဖစ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ပါ ျပဳလုပ္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

လွ်ပ္စစ္မီးျပတ္ေတာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္မီးရရိွေရး ဖေရာင္းတိုင္ထြန္း ဆႏၵျပေနသူတစ္ဦးကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ ဆူးေလဘုရားအနီး၌ ေမလ ၂၂ ရက္ေန႔ညပိုင္းက ေတြ႔ရစဥ္။ (ဓါတ္ပံု- ရဲမင္း၊ မဇၥ်ိမ) လွ်ပ္စစ္မီးရရိွေရးအတြက္
ျမန္မာျပည္အလယ္ပုိင္း မႏၱေလးႏွင့္ မံုရြာၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ ဖေရာင္းတိုင္ထြန္းဆႏၵျပမႈမ်ားျဖစ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ပါ ျပဳလုပ္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဖေရာင္းတိုင္ထြန္း ဆႏၵျပမည့္ သတင္းေၾကာင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဆူးေလဘုရားအနီး ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေရွ႕တြင္ လာေရာက္ေနရာယူထားသည့္ လံုထိန္းကားမ်ားကို ေမလ ၂၂ ရက္ေန႔ညပုိင္းက ေတြ႔ရစဥ္။ (ဓါတ္ပံု- ရဲမင္း၊ မဇၥ်ိမ) လွ်ပ္စစ္မီးပံုမွန္ရရိွေရး အတြက္ ဖေရာင္တိုင္ထြန္းဆႏၵျပမႈတြင္ လူေပါင္း ၂၀၀ ခန္႔ ပါ၀င္ခဲ့ၿပီး ေအးေဆးစြာ ၿပီးဆံုးခဲ့သည္။

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ ရံုးခန္းဖြင့္ပြဲႏွင့္ ဆိုင္းဘုတ္တင္ပြဲ အခမ္းအနားသို႔ ေရာက္ရွိလာသည့္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေမလ ၂၁ ရက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ညေနပိုင္းက ေတြ႕ျမင္ရစဥ္။ (ဓါတ္ပံု-လင္းဘိုဘို၊ မဇၥ်ိမ) အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဖြင့္လွစ္လိုက္သည့္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဆိုင္းဘုတ္တင္ပြဲသို႔ ပရိသတ္ဦးေရ ၁၅၀၀ ခန္႔ လာေရာက္အားေပးခဲ့သည္။

အန္အယ္လ္ဒီ ဒုဥကၠဌ ဦးတင္ဦးကို အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ ရံုးခန္းဖြင့္ပြဲႏွင့္ ဆိုင္းဘုတ္တင္ပြဲ အခမ္းအနားတြင္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားေနခိုက္ ေမလ ၂၁ ရက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ညေနပိုင္းက ေတြ႕ျမင္ရစဥ္။ (ဓါတ္ပံု-လင္းဘိုဘို၊ မဇၥ်ိမ) ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးတင္ဦးက "တပ္မေတာ္သားေဟာင္းတဦးျဖစ္၍ တပ္မေတာ္ကို ခ်စ္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ယင္းတပ္မေတာ္ပါ ပါဝင္ေနသည့္ လူထုကို ပိုမိုခ်စ္ေၾကာင္း" မိန္႔ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္းေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။

အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ ရံုးခန္းဖြင့္ပြဲႏွင့္ ဆိုင္းဘုတ္တင္ပြဲ အခမ္းအနားသို႔ လာေရာက္သူမ်ားကို မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားေနသည့္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေမလ ၂၁ ရက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ညေနပိုင္းက ေတြ႕ျမင္ရစဥ္။ (ဓါတ္ပံု-လင္းဘိုဘို၊ မဇၥ်ိမ) ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အင္တာနက္သံုးစြဲႏိုင္သည့္ လူဦးေရ ရာခိုင္ႏႈန္း အလြန္နည္းပါးေနသည္ (၀.၀၂ ရာခိုင္ႏႈန္း) ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က
ေျပာဆိုခဲ့ၿပီး အင္တာနက္ မသံုးႏိုင္ပါက စာဖတ္သင့္ေၾကာင္း၊ "အေမစုကို ခ်စ္တယ္" ဟု ေအာ္ျခင္းထက္ စာဖတ္ျခင္းက သာ၍ ေကာင္းေၾကာင္း မိန္႔ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္းေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။

 ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ မိန္႔ခြန္းကို နားေထာင္ေနသည့္ ကေလးငယ္မ်ားကို အင္းစိန္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရံုးအနီး ေမလ ၂၁ ရက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ညေနပိုင္းက ေတြ႕ျမင္ရစဥ္။ (ဓါတ္ပံု-လင္းဘိုဘို၊ မဇၥ်ိမ) သစ္ပင္ေပၚမွ ကေလးငယ္သံုးဦးကို ေဆးလိပ္မေသာက္ရန္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က မွာၾကားၿပီး ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းသည္ အက်ဳိးမရွိပဲ အဆိုးသာျဖစ္၍ ေသာက္သံုးျခင္း မျပဳသင့္ေၾကာင္း ပရိသတ္မ်ားကို  တိုက္တြန္းသြားခဲ့သည္။

"အေျခခံဥပေဒတြင္ ျပဳျပင္စရာမ်ားရွိသည္ ဆိုျခင္းကို ေထာက္ခံေၾကာင္း" ပရိသတ္တဦးက ေရးေပးသည့္ စာကိုကိုင္ကာ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ ေဒသခံမ်ားအား မိန္႔ခြန္းေျပာဆိုေနသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေမလ ၂၁ ရက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ညေနပိုင္းက
ေတြ႕ျမင္ရစဥ္။ (ဓါတ္ပံု-လင္းဘိုဘို၊ မဇၥ်ိမ) တိုင္းျပည္တြင္ ျပည္သူလူထုသာ အားအႀကီးဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူလူထု၏ ဆႏၵသည္ အေရးႀကီးေၾကာင္း အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ရံုးသစ္ဖြင့္ပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာဆိုသြားသည္။

အန္အယ္လ္ဒီ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ ရံုးခန္းဖြင့္ပြဲႏွင့္ ဆိုင္းဘုတ္တင္ပြဲ အခမ္းအနားအၿပီး ျပန္လည္ထြက္ခြာသည့္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ႏႈတ္ဆက္ေနသည့္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္အတူ ေမလ ၂၁ ရက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ညေနပိုင္းက ေတြ႕ျမင္ရစဥ္။ (ဓါတ္ပံု-လင္းဘိုဘို၊ မဇၥ်ိမ)


ေနျပည္ေတာ္ ရံုးအမွတ္ ၂၀ (လႊတ္ေတာ္ရံုး)တြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ စာရင္းသြင္းျခင္းဆိုင္ရာ ရံုးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေမလ ၁ ရက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ နံနက္ပိုင္းက ေတြ႕ျမင္ရစဥ္။ (ဓါတ္ပံု-လင္းဘိုဘို၊ မဇၥ်ိမ) ေမလ ၂ ရက္ လႊတ္ေတာ္တြင္ တက္ေရာက္က်မ္းက်ိန္ရန္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ေမလ ၂ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ ေလေၾကာင္းခရီးျဖင့္ လာေရာက္မည္ဟု သိရၿပီး က်န္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအားလံုး ေနျပည္ေတာ္သို႔ ေမလ ၁ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ ေရာက္ရွိေနၾကၿပီ ျဖစ္သည္။

ေနျပည္ေတာ္ ရံုးအမွတ္ ၂၀ (လႊတ္ေတာ္ရံုး)တြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ စာရင္းသြင္းျခင္းဆိုင္ရာ ရံုးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေမလ ၁ ရက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ နံနက္ပိုင္းက ေတြ႕ျမင္ရစဥ္။ (ဓါတ္ပံု-လင္းဘိုဘို၊ မဇၥ်ိမ) လႊတ္ေတာ္တြင္ တက္ေရာက္က်မ္းက်ိန္ရန္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ေမလ ၂ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ ေလေၾကာင္းခရီးျဖင့္ လာေရာက္မည္ဟု သိရၿပီး က်န္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအားလံုး ေနျပည္ေတာ္သို႔ ေမလ ၁ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ ေရာက္ရွိေနၾကၿပီ ျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အတြက္ သတ္မွတ္ေပးထားသည့္ ထိုင္ခံုေနရာအား ဧၿပီလ ၃၀ ရက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ တတိယေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး ေနာက္ဆံုးရက္က ေတြ႕ျမင္ရစဥ္။ (ဓါတ္ပံု-လင္းဘိုဘို၊ မဇၥ်ိမ) ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ေမလ ၂ ရက္တြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုမည္ ျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အတြက္ သတ္မွတ္ေပးထားသည့္ ထိုင္ခံုေနရာကို ဓါတ္ပံုရိုက္ေနၾကသည့္ ဓါတ္ပံုသတင္းေထာက္မ်ားကို ဧၿပီလ ၃၀ ရက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ တတိယ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး ေနာက္ဆံုးေန႔က
ေတြ႕ျမင္ရစဥ္။ (ဓါတ္ပံု-လင္းဘိုဘို၊ မဇၥ်ိမ) ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ေမလ ၂ ရက္ေန႔တြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုမည္ ျဖစ္သည္။

ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္းႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔သည္ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္း
ေနအိမ္တြင္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ၿပီးေနာက္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲအၿပီး လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ေနၾကသည္ကုိ ေမလ ၁ ရက္ေန႔က ေတြ႔ရစဥ္။ (ဓါတ္ပံု - ရဲမင္း၊ မဇၥ်ိမ)

ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္းႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔သည္ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္း
ေနအိမ္တြင္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ၿပီးေနာက္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ေနသည္ကုိ မလ ၁ ရက္ေန႔က ေတြ႔ရစဥ္။ (ဓါတ္ပံု - ရဲမင္း၊ မဇၥ်ိမ)

ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္းႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔သည္ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္း
ေနအိမ္တြင္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ၿပီးေနာက္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ေနသည္ကုိ မလ ၁ ရက္ေန႔က ေတြ႔ရစဥ္။ (ဓါတ္ပံု - ရဲမင္း၊ မဇၥ်ိမ)

ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္းႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔သည္ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္း ေနအိမ္တြင္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ၿပီးေနာက္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲအၿပီး လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ေနၾကသည္ကုိ ေမလ ၁ ရက္ေန႔က ေတြ႔ရစဥ္။ (ဓါတ္ပံု - ရဲမင္း၊ မဇၥ်ိမ)

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ မစၥတာဘန္ကီမြန္းတုိ႔ ေမလ ၁ ရက္ေန႕ နံနက္ ၁၀း၃၅ တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တကၠသုိလ္ရိပ္သာလမ္းရွိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနအိမ္တြင္ ေတြ႔ဆုံခဲ့ၿပီးေနာက္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ေနစဥ္။ (ဓါတ္ပံု - မင္းမင္းဦး၊ မဇၥ်ိမ)

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ မစၥတာဘန္ကီမြန္းတုိ႔ ေမလ ၁ ရက္ေန႕ နံနက္ ၁၀း၃၅ တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တကၠသုိလ္ရိပ္သာလမ္းရွိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနအိမ္တြင္ ေတြ႔ဆုံခဲ့ၿပီးေနာက္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ေနစဥ္။ (ဓါတ္ပံု - မင္းမင္းဦး၊ မဇၥ်ိမ)

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ မစၥတာဘန္ကီမြန္းတုိ႔ ေမလ ၁ ရက္ေန႕ နံနက္ ၁၀း၃၅ တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တကၠသုိလ္ရိပ္သာလမ္းရွိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနအိမ္တြင္ ေတြ႔ဆုံခဲ့ၿပီးေနာက္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ေနစဥ္။ (ဓါတ္ပံု - မင္းမင္းဦး၊ မဇၥ်ိမ)

 

Mizzima Burmese Copyright © 2011 | Template design by O Pregador | Powered by Blogger Templates