Thursday, August 18, 2011

လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ တိုင္မည့္ NLD အစီအစဥ္ ၾကန္႔ၾကာေန


ေက်ာ္ခ| ၾကာသပေတးေန႔၊ ၾသဂုတ္လ ၁၈ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၁၂ နာရီ ၂၀ မိနစ္

ခ်င္းမိုင္ (မဇၥ်ိမ) ။      ။ျမန္မာ အစိုးရသစ္က တရားမဝင္ဟု ဆိုေနသည့္ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ NLD က
ပါတီ ရပ္တည္ေရးႏွင့္ ပါတီအေပၚ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ခံရမႈမ်ားကို ကမၻာ့ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး
ေကာင္စီထံ တိုင္တန္းရန္ ျပင္ဆင္ေနမႈမ်ား ၾကန္႔ၾကာေနသည္။

မူလက ၾသဂုတ္လ ပထမပတ္ထဲတြင္ တိုင္တန္းရန္ ျပင္ဆင္ထားေသာ္လည္း စစ္အစိုးရလက္ထက္ ႏွစ္ေပါင္း ၂ဝ
ေက်ာ္ NLD ျဖတ္သန္းလာရသည့္ အေျခအေနမ်ားကို အေသးစိတ္ ျပဳစုေနသျဖင့္ ခန္႔မွန္းသည္ထက္ ပိုၾကာ
ေနရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ အႏုိင္ရေသာ္လည္း အာဏာ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ျခင္း မခံရ
သည့္ NLD ပါတီ၏ ဥပေဒ ေရးရာ အၾကံေပး တဦးျဖစ္သည့္ ဦးဉာဏ္ဝင္း က ေျပာသည္။

NLD က ပါတီ ရပ္တည္ေရးႏွင့္ ပါတီအေပၚ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ခံရမႈမ်ားကို ကမၻာ့ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီထံ တိုင္တန္းရန္ ၾကန္႔ၾကာေန (ဓါတ္ပံု မဇၥ်ိမ)

“ႏွစ္ ၂ဝ ေက်ာ္ က်ေနာ္တို႔ ပါတီအေပၚမွာ ဖိႏွိပ္ခဲ့တဲ့ဟာေတြကို ေစ့ေစ့စပ္စပ္ အကုန္ေရးေနရတာေၾကာင့္ ၾကာေနတာပါ” ဟု ဦးဉာဏ္ဝင္း က မဇၥ်ိမကိုေျပာသည္။

တိုင္တန္းမႈ မလုပ္ျဖစ္ျခင္းသည္ NLD  အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အစိုးရတို႔အၾကား
ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေၾကာင္း ၎က တဆက္တည္း ျငင္းဆိုသြားသည္။

ယခင္ နအဖ စစ္အစိုးရ လက္ထက္ႏွင့္ အစိုးရသစ္ ေပၚေပါက္လာသည့္ ကာလအတြင္း ပါတီရပ္တည္ခြင့္ ရရန္ တရားဝင္ ဥပေဒ လမ္းေၾကာင္းမွ အၾကိမ္ၾကိမ္ ၾကိဳးစားခဲ့မႈမ်ားကို ပယ္ခ်ခံခဲ့ရသျဖင့္ ပါတီ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္  ပါတီ၏ ဥပေဒေရးရာ အၾကံေပး ပုဂၢိဳလ္မ်ား ျဖစ္သည့္ ေရွ႕ေနၾကီး ဦးၾကည္ဝင္းႏွင့္ ဦးဉာဏ္ဝင္း တို႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး လူ႔အခြင့္ အေရး ေကာင္စီထံ တိုင္ၾကားရင္ ျပင္ဆင္ေနၾကျခင္း
ျဖစ္သည္။

တိုင္တန္းရန္ အခ်က္မ်ားကို ဥပေဒ အေၾကာင္းအရ စိစစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနလ်က္ရွိၿပီး မၾကာမီ တိုင္တန္းႏိုင္ေတာ့မွာ
ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ ထို႔အျပင္ ရက္ပိုင္းအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိလာမည့္ ကုလသမဂၢ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အထူး ကုိယ္စားလွယ္ မစၥတာကင္တားနား ႏွင့္ေတြ႔ဆံုသည့္အခါတြင္လည္း ယင္းကိစၥကို
ေဆြးေႏြးသြားမည္ဟုလည္း ဦးဉာဏ္ဝင္း က ေျပာသည္။

အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္-NLD ပါတီက စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား စိတ္ၾကိဳက္ ေရးဆြဲခဲ့သည္ဟု ဆိုၾကသည့္ ၂ဝဝ၈
အေျခခံ ဥပေဒ ႏွင့္ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမ်ားကုိ မွ်တမႈ မရွိဟု ဆိုကာ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲကို ဝင္ေရာက္
ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း မျပဳဘဲ ေနခဲ့သည္။

ပါတီမွတ္ပံုျခင္း မျပဳသျဖင့္ ပါတီ၏ တရားဝင္မႈ ပ်က္ျပယ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပဲြ ေကာ္မရွင္က ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၄ ရက္ ေန႔တြင္ ေၾကညာခဲ့သည္။

ယင္းသို႔ ေၾကညာအၿပီး ပါတီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆက္လက္၍ တရားဝင္ ရပ္တည္ရွိခြင့္
ရွိေၾကာင္း အယူခံ တင္သြင္းမႈမ်ား ကိုယ္တိုင္ လက္မွတ္ေရးထိုးကာ တရား႐ုံးမွ အဆင့္ဆင့္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့
ေသာ္လည္း ပယ္ခ်ခံခဲ့ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီအား တင္ျပရျခင္း
ျဖစ္လာခဲ့သည္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူအခြင့္အေရး ဥပေဒမ်ားႏွင့္ အညီ တိုင္တန္းသြားမွာျဖစ္ၿပီး ကုလသမဂၢ၏ အခြင့္အာဏာျဖင့္ ၾကားဝင္ ေျဖရွင္းေပးမည္ကို မေမွ်ာ္လင့္ပဲ အမွန္တရားကို ေဖၚထုတ္ႏိုင္ရန္သာ ၾကိဳးစားေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးဉာဏ္ဝင္းက  ေျပာသည္။

“က်ေနာ္တို႔ တရားဥပေဒအရ ဘယ္ေလာက္မွန္တယ္။ လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္းနဲ႔ ကိုက္ညွိၿပီးေတာ့ ဆံုးျဖတ္တာမ်ဳိး က်ေနာ္တို႔ ေမွ်ာ္လင့္တာေပါ့။ အခြင့္အာဏာဆိုတာကေတာ့ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒအတိုင္းပါပဲ။ မွားတယ္မွန္တယ္ အက်ဳိး အေၾကာင္းနဲ႔ ေျပာမယ္။ Enforce လုပ္ဖို႔ကေတာ့ ကုလသမဂၢေရာ ဘယ္မွာမွ အာဏာမရွိပါဘူး။ က်ေနာ္တို႔က အမွန္ကိုေဖၚထုတ္ဖို႔  အဓိကၾကိဳးစားေနတာပါ” ဟု ဦးဉာဏ္ဝင္းက ေျပာသည္။

၁၉၈၈ စစ္တပ္မွ အာဏာသိမ္းၿပီး ၁၉၉ဝတြင္ ပါတီစုံ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေပးခဲ့ရာတြင္ NLD ပါတီမွ
ျပတ္ျပတ္သားသား အႏုိင္ရရွိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုစဥ္က စစ္အစိုးရက အာဏာလႊဲေျပာင္း မေပးပဲ စစ္အစိုးရႏွင့္ NLD ႏုိင္ငံေရးအရ ထိပ္တိုက္ေတြ႔ခဲ့ရာ NLD ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေထာက္ခံလႈပ္ရွားသူမ်ား အဖမ္းခံခဲ့ၾကရသည္။

ယင္းကာလ မွ ယေန႔ အစိုးရသစ္ ေပၚထြန္းခ်ိန္အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားထဲတြင္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေပါင္း ၂ဝဝဝ ေက်ာ္ရွိၿပီး ထိုအထဲတြင္ NLD အဖြဲ႔ဝင္ ၆ဝဝ ေက်ာ္ပါဝင္ေၾကာင္း ဦးဉာဏ္ဝင္းက
ေျပာသည္။ 

 

Mizzima Burmese Copyright © 2011 | Template design by O Pregador | Powered by Blogger Templates