Tuesday, August 9, 2011

ေကာင္းထက္ ကုမၸဏီႏွင့္ ေဒသခံတို႔ လယ္ဧက ၄၀၀ အတြက္ အျငင္းပြား

သဲသဲ| အဂၤါေန႔၊ ၾသဂုတ္လ ၀၉ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၁၉ နာရီ ၅၈ မိနစ္

နယူးေဒလီ(မဇၥ်ိမ) ။         ။ တနသၤာရီတုိင္း ထားဝယ္ခ႐ိုင္၊ ေမတၱာၿမိဳ႕နယ္ ဟိႏၵားေက်းရြာ အုပ္စုရွိ ဥယ်ာဥ္ၿခံ
ဧက ၄ဝဝ ခန္႔ကို ေကာင္းထက္ ကုမၸဏီက ေလ်ာ္ေၾကးမေပးဘဲ ရာဘာစိုက္ပ်ဳိးရန္ သိမ္းယူသည္ဟုဆိုကာ မေက်နပ္သည့္ ၿခံပိုင္ရွင္ ၁၅ ဦးႏွင့္ ကုမၸဏီတို႔ အျငင္းပြားမႈ ျဖစ္ေနသည္။

ႏွစ္ရွည္ ရာဘာ စိုက္ပ်ဳိးေရး စီမံကိန္းအတြက္ ေျမလြတ္ႏွင့္ေျမ႐ိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးဗဟိုအဖြဲ႕မွ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီတြင္ ေကာင္းထက္ကုမၸဏီသို႔ ေျမဧက ၈ဝဝ လုပ္ကိုင္ခြင့္ခ်ေပးခဲ့ရာ ဖြတ္လတ္တို၊ ၾကက္ေပါင္ေခ်ာင္း
ႏွင့္ ဘူတာ႐ံု ေက်းရြာသားမ်ား စိုက္ပ်ဳိးထားသည့္ ကြမ္းသီး၊ သီဟိုဌ္ႏွင့္ ရာဘာၿခံမ်ား ပါဝင္သျဖင့္ အျငင္းပြား
ေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

“သူတို႔က လုပ္ပိုင္ခြင့္ရထားတဲ့ ေနရာဆုိၿပီး သူတို႔က အတင္းဝင္လာၿပီးေတာ့ အာဏာပိုင္နဲ႔ ေပါင္းၿပီး ေမာင္းထုတ္
တယ္၊ သူတို႔စိုက္ထားတဲ့ အပင္ေတြကိုလည္း အဲဒီလူေတြ(ကုမၸဏီ)က အတင္းဝင္ဖ်က္ဆီးတယ္”ဟု ၿခံပိုင္ရွင္မ်ား
ကို လိုက္ပါ ကူညီသူ ေရွ႕ေန ဦးေရာဘတ္စန္းေအာင္က မဇၥ်ိမကိုေျပာသည္။  စိုက္ပ်ဳိးထားသည့္ ရာဘာပင္မ်ား
မီး႐ႈိ႕ ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရသည္ဟု သူက ဆိုသည္။

ၿခံပိုင္ရွင္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံ အာဏာပိုင္မ်ားကို ကုမၸဏီပိုင္ နယ္ေျမအတြင္း ဝင္ေရာက္ စိုက္ပ်ဳိးျခင္း မျပဳရန္ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ထားဝယ္ၿမိဳ႕၌ ေခၚယူေျပာဆိုခဲ့ေသာ္လည္း က်ဴးေက်ာ္ စိုက္ပ်ဳိးေနမႈမ်ား ေတြ႔ရွိသျဖင့္ ဖယ္ရွား
ေပးရန္ ေကာင္းထက္ကုမၸဏီမွ ေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔ထံ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ စာပို႔ အေၾကာင္းၾကားခဲ့
သည္။

အေၾကာင္းၾကားစာတြင္ က်ဴးေက်ာ္ စိုက္ပ်ဳိးထားသည့္ ရာဘာပင္ႏွင့္ ကြမ္းပင္မ်ားအား ဖယ္ရွားေပးရန္ႏွင့္
ထိုေနရာတြင္ မီးတားလမ္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးရန္၊ မေဆာင္ရြက္ပါက အပင္မ်ား မီးေဘး အႏၲရယ္အတြက္ တာဝန္မယူေၾကာင္း ေရးသားထားသည္။

ထို႔ေနာက္ ၂ဝ၁၁ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးက ၿခံပိုင္ရွင္မ်ား ေျမယာကိစၥ မရွင္းလင္း
မခ်င္း က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္ စိုက္ပ်ဳိးျခင္း မျပဳလုပ္ရန္ အမိန္႔ထုတ္ခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္တြင္ ၿခံပိုင္ရွင္မ်ားက ကုမၸဏီနယ္ေျမသို႔ ဝင္ေရာက္စိုက္ပ်ဳိးျခင္း မျပဳေတာ့ဘဲ ေျမသိမ္းမႈ အတြက္ ဥပေဒ
ျဖင့္ ေျဖရွင္းေပးရန္ ၿခံရွင္ ၁၅ ဦးကိုယ္စား ေဒၚလွၾကည္ႏွင့္ ေဒၚလွရီက ဦးေဆာင္ကာ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႏွင့္
ႏိုင္ငံတကာ အလုပ္သမားအဖြဲ႔ ILO ထံ တနလၤာေန႔က လက္မွတ္ေရးထုိး တုိင္ၾကားခဲ့ၾကသည္။

တိုင္ၾကားစာတြင္ ထိုေျမေပၚတြင္ ဆက္လက္ လုပ္ကိုင္လိုပါက ေျမခြန္ကို ကုမၸဏီသို႔ ေပးသြင္းရမည့္ အျပင္
ကုမၸဏီမွ စိုက္ပ်ဳိးထားသည့္ အပင္မ်ားကိုလည္း ေစာင့္ေရွာက္ေပးရမည္ဟု ခုိင္းေစေၾကာင္း ေရးသားထားသည္။

အျငင္းပြား ဥယ်ာဥ္ၿခံမ်ားမွာ ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးႏွင့္ စစ္ဗ်ဳဟာမႉးတို႔၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ားကို ခုတ္ထြင္ ရွင္းလင္းကာ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ကပင္္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရခဲ့ၿပီး ေျမစာရင္းဌာနသို႔ ယခုႏွစ္အထိ ေျမခြန္ ေပးေဆာင္ထား
ေၾကာင္း  ၿခံပိုင္ရွင္မ်ားဘက္က ဆိုသည္။

ၿခံပိုင္ရွင္ အမ်ားစုမွ ကရင္ တုိင္ရင္းသားမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး၊ ထားဝယ္ေဒသရွိ ရာဘာႏွင့္ ကြမ္းသီးၿခံမ်ားမွာ တဧကလွ်င္ က်ပ္ ၃သိန္းခန္႔ ကာလေပါက္ေစ်း ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ကုမၸဏီက ရြာသားမ်ား၏ စြပ္စြဲခ်က္ မမွန္ကန္ေၾကာင္း ျငင္းဆိုၿပီး ကုမၸဏီ စိုက္ခင္း ဧရိယာအတြင္း ပါရွိသည့္ ဥယ်ာဥ္ၿခံမ်ားကို တဧက တသိန္းႏႈန္းျဖင့္ ဝယ္ယူခဲ့သည္ဟု ေကာင္းထက္ ကုမၸဏီပုိင္ရွင္ ဦးသန္းစိန္က ေျပာသည္။

“တကယ္တမ္းက သူတို႔က အတင္းက်ဴးေက်ာ္ေနတာ၊ သူတို႔က လုပ္ပိုင္ခြင့္လည္း မေလွ်ာက္ဘူး၊ ေျမစာရင္းက ခ်ေပးတာလဲ မဟုတ္ဘူး။ တကယ္ဆို သူတို႔ကို အမ်ားႀကီးေလွ်ာ့ေပးေနတာ၊ အတင္း အဓမၼ လုပ္ေနတာ မဟုတ္ဘူး၊ သူတို႔နဲ႔ ၫႇိႏႈိင္းၿပီးလုပ္ေနတာ” ဟု ဦးသန္းစိန္က ေျပာသည္။

တနသၤာရီ တိုင္းအတြင္း ရာဘာႏွစ္ရွည္ စီမံကိန္း စိုက္ရန္ ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္းမ်ားကို ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္းမ်ားသုိ႔ လုပ္ကိုင္ခြင့္ ခ်ထားေပးရာ ယုဇန၊ ေကာင္းထက္၊ ဆန္းသစ္ အစရွိေသာ ကုမၸဏီမ်ားက ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္
ေနၾကသည္။

 

Mizzima Burmese Copyright © 2011 | Template design by O Pregador | Powered by Blogger Templates